Публікації 2018-19 рік

Кафедра технологій оздоровлення і спорту (ТОС) є загально-університетською кафедрою, яка викладає лекційний курс з «Основ здорового способу життя», проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів «КПІ ім. Ігоря Сікорського», перших та других курсів (близько 700 академічних груп). Викладачами кафедри проводяться тренування збірних команд з таких видів спорту (спортивне орієнтування, туризм та скелелазіння, настільний теніс, футзал, легка атлетика, триатлон, спортивна аеробіка, регбі).

Кількість викладачів - 61

Доценти - 12

Молоді вчені - 2

Лабораторія - 1

Посібники- 10

Всього статей - 97

Scopus, Web of Science - 2+1

Фахові - 49

Інші - 45

Цитування Scopus, Web of Science - 7

Інші цитування - 73

Конференції - 2

У 2021 р. на кафедрі було проведено захист кандидатської дисертації - 0

Кафедральна тема: Д/р №0117U006934 «Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів ВНЗ» (Факультет біомедичної інженерії, кафедра ТОС, керівник – Г. Л. Бойко ).

Розроблено способи та алгоритми, що покладені в основу інформаційної технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів. Проводиться моніторинг стану здоров’я студентів на підставі значень «Щоденника самоконтролю студентів». Відбувається статистична обробка та аналіз отриманих даних.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес: опубліковано 13 – статей у наукових журналах.  До виконання залучено 4 студенти.

Виконання проектів та приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки держави. - Не виконувались

Інформація щодо комерціалізації та впровадження результатів розробок у 2020 році - Не виконувались

Укладені ліцензійні договори та кошти від продажу ліцензій (тис. грн.). Кількість отриманих охоронних документів за категорії: власник КПІ/інший; закордонний патент. - 0.

Міжнародне наукове співробітництво - не ведеться.

Договори, угоди, контракти про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ЗВО/НУ, установами, організаціями - не ведеться.

Договори про наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України - не ведеться.

Публікації у наукометричних виданнях (Scopus, Web of science) - 3

 


 

ПІБ

Scopus, Web of science

вид

рік

Співавтори

1.

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. Motivation and psychological states in elite
wrestlers Georgiy Korobeynikov, Lesia Korobeynikova,1,2 Olha Borysova,1 Natalia Dakal3 ¹National University of Physical Education and Sport, Kiev, Ukraine 2Wrestling Association of Ukraine, Kiev, Ukraine3National Technical University of Ukraine, Kiev, Ukraine 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018
“Movement in Human Life and Health”Poreč, Croatia 24th – 27th June 2018 -
С.77-83.

стаття

2018 ІI

Georgiy Korobeynikov, Lesia Korobeynikova, Olha Borysova

2.

Міщук Д. М.

Heart rate variability system in elite athletes with different levels of stress resistance Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 (2), Art 79, pp, 550-554, 2018. on-line ISSN: 2247-806X; p-ISSP:2247-8051; ISSP-L=2247-8051

стаття

2018 ІI

Georgiy Korobeynikov, Lesia Korobeynikova, Vladimir Potop, Dymytrii Nikonorov, Viacheslav Semenenko, Nataliia Dakal

3.

Tetiana Pasichna

Choreographic training in the sport aerobics// Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), November 30, 2019 -с. 2315-2321. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31986

стаття

 

Valentyna Todorova, Viktoriia Podhorna, Olha Bondarenko1, Tetiana Pasichna, Yurii Lytvynenko, Vitalii Kashuba

 

 

 

Посібники - 4


 

ПІБ

Посібник

вид

рік

Співавтори

 

1.

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. Фізичне виховання. Гімнастичне багатоборство та акробатичні стрибки. Навчання техніці виконання вправ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, С. Є. Толмачова, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 138 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22927

навчальний посібник

2018 ІI

С. Є. Толмачова, І. Ю. Захарова

 

2.

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 478,61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с.

навчальний посібник

2019 I

В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька.

 

 


з/п

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників;
підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців

 

1.

Фізичне виховання. Аеробіка. Толмачова С.Є., Кузьменко Н.В., Чеховська А.Ю. Захарова І.Ю. (Електронний ресурс): навч. посіб. для студ. / КПІ ім. Ігоря Сікорського-Електронні текстові данні (1 файл: 4.04Мбайт) - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. -151с.; Url: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32204; Ухвалено методичною радою; Протокол № 3; Дата 28.11.19

 

2.

Розвиток швидкісно –силових якостей та спеціальної витривалості спортсменок високого класу у спортивному командному фітнесі. Атаманюк С.І., Пасічна Т.В., Голєва Н.П. Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Запорізька Політехніка» Запоріжжя / НУ «Запорізька політехніка», 2020 -141с. Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол №2/40 від 02.03.2020) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36363

                 

 

 

 

Публікації у наукометричних виданнях (Index Copernicus) - 209


 

ПІБ

Переяслав

Вид

Рік

Співавтори

 

 1.  

Смірнов К.М.

Смірнов К.М. Актуальные ПРОБЛЕМЫ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. / К.М. СМІРНОВ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.141-146.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Смірнов К.М.

Смірнов К.М. ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. / К.М. СМІРНОВ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.136-141.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Антонюк О.В.

Антонюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. / АНТОНЮК О.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.124-130.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. АНАЛІЗ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ./ Г.Л. БОЙКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.82-87.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ./ Г.Л. БОЙКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.87-92.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ./ ТИМОШЕНКО Ю.С., КОНЮХ А.А., СТАНІШЕВСЬКИЙ Д.С., Г.Л. БОЙКО, НАСТЕНКО Є.А. БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВІТЧИЗНЯНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ № 1 (1) 2018 КИЇВ -С.71-75.

Стаття

2018 ІI

Тимошенко Ю.С., Конюх А.А., Станішевський Д.С. Настенко Є.А.

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. ФІТНЕС ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВНЗ./ ГАВРИЛОВА Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.43-49.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ВАЖНЫЙ БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ./ ЗЕНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГАВРИЛОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.56-72.

Стаття

2018 ІI

Зенина Ирина Владимировна

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ДО СВОГО ЗДОРОВ Я. /ЗЕНІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, ГАВРИЛОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42) ЧАСТЬ 6 ОКТЯБРЬ 2018 Г. -С.90-94.

Стаття

2018 ІI

Зеніна Ірина Володимирівна

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ./ ЗЕНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГРИШКО ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(41) ЧАСТЬ 2 СЕНТЯБРЬ 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.58-63.

Стаття

2018 ІI

Зенина Ирина Владимировна

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ./ Л.Г. ГРИШКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.55-59.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ CТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ШЕЙПІНГУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. / ШАРАФУТДИНОВА С.У., ГЕНСІЦЬКА АННА ВІКТОРІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.91-97.

Стаття

2019 I

Генсіцька Анна Вікторівна

 

 1.  

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ. / ШАРАФУТДИНОВА С.У. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.144-149.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У. СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ. / ШАРАФУТДИНОВА С.У.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.87-91.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Абрамов С.А.

Абрамов С.А. Особливості Методики Навчання Верхньої Передачі М’ЯЧА Зі Студентами Навчального Відділення Волейбол./ Абрамов С.А.  Актуальные Научные Исследования В Современном Мире Выпуск 4(48) Часть 3 Апрель 2019 Г. Журнал Переяслав-Хмельницкий -С.97-101.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Абрамов С.А.

Абрамов С.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА ВІДДІЛЕННІ ВОЛЕЙБОЛ./ АБРАМОВ С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.6-10.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПАРНОЇ АКРОБАТИКИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ./ В.Е. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.39-43.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. СКЕЛЕЛАЗІННЯ ЯК ВИД РЕКРЕАТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. / СОГА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕДВАРДОВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.72-76.

Стаття

2018 ІI

Сога Сергій Михайлович

 

 1.  

Абрамов С.А.

Абрамов С.А. ФІЗИЧНА ТА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛ./ АБРАМОВ С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.6-11. 

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ./ Л.В. АНІКЕЄНКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.101-105.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ СТУДЕНТОВ I И II КУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В НТУУ «КПИ ИМ. Игоря СИКОРСКОГО»./ Л.В. АНІКЕЄНКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.13-19.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ТРАВМАТИЗМ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ./ Л.В. АНІКЕЄНКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.19-22.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСОБИ. Зміст І ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ./ Л.В. АНІКЕЄНКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4. Февраль 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.11-15.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Єфременко В.М.

Єфременко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ./ ЄФРЕМЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.49-52.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Антонюк О.В.

Антонюк О.В. ОЗДОРОВЧИЙ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР АКВА-АЕРОБІКИ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ./ АНТОНЮК О.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.6-12.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Антонюк О.В.

Антонюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧОГО І ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ./ АНТОНЮК О.В  КТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.203-209.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Завадська Н.В.

Завадська Н.В. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ./ Н.В. ЗАВАДСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.76-80.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Завадська Н.В.

Завадська Н.В. КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ./ Н.В. ЗАВАДСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.98-102.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ДИНАМІКА ЗМІН ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ БОЙКО ГАННА ЛЕОНІДІВНА, КОЗЛОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.89-94.

Стаття

2019 I

Козлова Тетяна Георгіївна

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. АНАЛІЗ ДОСВІДУ США В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Г.Л. БОЙКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.94-98.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ТЕНІСУ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗКУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ./  І.В. БУРЛАКА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.22-28.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ДО СВОГО ЗДОРОВ'Я./ ЗЕНІНА І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.90-94.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА - НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ГІНАСТОК У ВПРАВАХ НА КОЛОДІ./ ЗЕНІНА І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.94-99.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ./ ЗЕНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГРИШКО ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(41) ЧАСТЬ 2 СЕНТЯБРЬ  ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ2018 Г. -С.58-63.

Стаття

2018 ІI

 Гришко Лариса Григорьевна

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ФОРМИ ВІДПОЧИНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГІМНАСТІВ./ ЗЕНІНА І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.52-56.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ВАЖНЫЙ БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ./ ЗЕНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГАВРИЛОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.67-72.

Стаття

2018 ІI

Гаврилова Надежда Михайловна

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРОССФИТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ./ ЗЕНІНА І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.72-76.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ./  І.В. БУРЛАКА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.27-31.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ КИЇВСЬКОГО НТУУ «КПІ ІМ. Ігоря СІКОРСЬКОГО» ДО НАВАНТАЖЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ"./ ГАВРИЛОВА Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.28-34.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ./ ГАВРИЛОВА Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.34-38.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ./ ГАВРИЛОВА Н.Є., МОХУНЬКО О.Д. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.34-38.

Стаття

2019 I

Мохунько О.Д

 

 1.  

Каліщук О.Ю.

Каліщук О.Ю. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЗДОРОВЧО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. / О.Ю. КАЛІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Смірнов К.М.

Смірнов К.М. ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ. / К.М. СМІРНОВ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.131-136.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Каліщук О.Ю.

Каліщук О.Ю.  СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В США./ О.Ю. КАЛІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Каліщук О.Ю.

Каліщук О.Ю.  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./ О.Ю. КАЛІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Каліщук О.Ю.

Каліщук О.Ю. ФІЗИЧНІ ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ./ О.Ю. КАЛІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  ВЫПУСК  6(50) ИЮНЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ  –С.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ ГАВРИЛОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, НОВІКОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА, КУЗЬМЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.110-115.

Стаття

2019 I

Новікова Ірина Василівна, Кузьменко Наталія Вікторівна

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

 Гаврилова Н.М. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА./ ЗЕНІНА І.В., ГАВРИЛОВА Н.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.65-70.

Стаття

2019 I

Зеніна І.В.

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. МІСЦЕ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ./ ЗЕНІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, ГАВРИЛОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.105-110.

Стаття

2019 I

Зеніна Ірина Володимирівна

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. / ГАВРИЛОВА Н.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(45) ЧАСТЬ 3 ЯНВАРЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.77-82.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / КОЗЛОВА Т., БОЙКО Г., ШАРАФУТДІНОВА С.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ МАТЕРІАЛИ ХІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 14-15 ЧЕРВНЯ 2019 Р. Київ -С.45-46.

Тези

2019 I

 Козлова Т., Шарафутдінова С.

 

 1.  

Голубєва В.А.

Голубєва В.А. ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ. / В.А. ГОЛУБЄВА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.24-30.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Голубєва В.А.

Голубєва В.А. САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. / В.А. ГОЛУБЄВА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.30-35.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Голубєва В.А.

Голубєва В.А.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ В ВНЗ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / МИХАЙЛЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ, ГОЛУБЄВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3 МАРТ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.126-131.

Стаття

2019 I

Михайленко Вадим Миколайович

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ./ Л.Г. ГРИШКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.11-16.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ. / КОРЮКАЄВ М.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.153-160.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ ПЛАВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ./ ДАКАЛ Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.12-15.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Кузьменко Н.В.

Кузьменко Н.В. ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ./ Н.В. КУЗЬМЕНКО  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.110-114.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Кузьменко Н.В.

Кузьменко Н.В. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ МОТИВИРУЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ./ Н.В. КУЗЬМЕНКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.80-85.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. Чинники Впливу На Стан Здоров’я Студентів. Робота М’ЯЗІВ При Занятті Плаванням./ Дакал Н.А. Актуальные Научные Исследования В Современном Мире Выпуск 4(48) Часть 3 Апрель 2019 Г. Журнал Переяслав-Хмельницкий -С.15-18.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПЛАВЦІВ РІЗНИХ РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ./ ДАКАЛ Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.18-21.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Мартинов Ю.О.

Мартинов Ю.О. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗАНЯТТЯХ З БОДІБІЛДИНГУ. / МАРТИНОВ Ю.О. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.56-62.

 

2018 ІI

 

 

 1.  

Мартинов Ю.О.

Мартинов Ю.О. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ СТАНІВ НА ОРГАНІЗМ. / МАРТИНОВ Ю.О.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.102-108.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Мартинов Ю.О.

Мартинов Ю.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІГОВИХ ДОРІЖОК В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ. / МАРТИНОВ Ю.О.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.108-115.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. / В.Е. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.58-62.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. ТРАВМАТИЗМ СТОПИ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА. / В.Е. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.98-101.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. СПОСОБИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ СИЛИ. / В.Е. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.54-57.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Довгопол Е.П.

Довгопол Є.П. РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТНОЙ СИЛЫ МЫШЦ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ. / Є.П. ДОВГОПОЛ  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.25-29.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Довгопол Е.П.

Довгопол Є.П. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС, НАГРУЗКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. / Є.П. ДОВГОПОЛ  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.57-60.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Михайленко В.М.

Михайленко В.М.  ВПЛИВ РОЗМИНКИ НА РІВЕНЬ ТРАВМАТИЗМУ У СТУДЕНТІВ СКЕЛЕЛАЗІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.62-68.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Довгопол Е.П.

Довгопол Є.П. ВОЛЕЙБОЛ В ПРОГРАММЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. / Є.П. ДОВГОПОЛ  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.60-63.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Єфременко В.М.

Єфременко В.М. СПРИТНІСТЬ БАСКЕТБОЛІСТІВ./ ЄФРЕМЕНКО В.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.62-65.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Єфременко В.М.

Єфременко В.М. СТРИБУЧІСТЬ У БАСКЕТБОЛІ./ ЄФРЕМЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.63-66.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Єфременко В.М.

Єфременко В.М. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ БАСКЕТБОЛИСТОВ./ ЄФРЕМЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.66-69.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Завадська Н.В.

Завадська Н.В. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС, ЯК ЗАСІБ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ./ Н.В. ЗАВАДСЬКА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.133-137.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА./ ЗЕНІНА І.В., ГАВРИЛОВА Н.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.65-70.

Стаття

2019 I

Гаврилова Н.М.

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ./ ЗЕНІНА І.В., КРИЛОВ А.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.75-80.

Стаття

2019 I

Крилов А.Г.

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. МІСЦЕ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ./ ЗЕНІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, ГАВРИЛОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.105-110.

Стаття

2019 I

 Гаврилова Надія Михайлівна

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА./ ЗЕНІНА І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.149-154.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В.ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОЛАЗОВ./БОГДАНЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЗЕНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 3 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.32-37.

Стаття

2019 I

Богданенко Дмитрий Николаевич

 

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З БОКСУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ / В.В. НАЗИМОК   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.140-147.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Іванюта Н.В.

Іванюта Н.В. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ ІВАНЮТА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, КОЗЛОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.115-119.

Стаття

2019 I

Козлова Тетяна Георгіївна

 

 1.  

Іванюта Н.В.

Іванюта Н.В.ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ ІВАНЮТА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, КОЗЛОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.119-123.

Стаття

2019 I

Козлова Тетяна Георгіївна

 

 1.  

Козлова Т.Г.

Козлова Т.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІД ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. / КОЗЛОВА Т.Г.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.27-31.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Козлова Т.Г.

Козлова Т.Г. ДИНАМІКА ЗМІН ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ БОЙКО ГАННА ЛЕОНІДІВНА, КОЗЛОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.89-94.

Стаття

2019 I

Бойко Ганна Леонідівна

 

 1.  

Козлова Т.Г.

Козлова Т.Г. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВОЛЬОВИХ ЗУСИЛЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. / КОЗЛОВА Т.Г.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.40-45.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ БОДІБІЛДИНГОМ. / КОРЮКАЄВ М.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.172-176.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М. БОДІБІЛДИНГ ЯК ФОРМА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. / КОРЮКАЄВ М.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.176-182.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М. ВИХОВНА РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ВАЖКОАТЛЕТІВ. / КОРЮКАЄВ М.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.182-188.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕНІСИСТІВ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО СПОСОБІВ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я І РОЛІ ФІЗВИХОВАННЯ. / ЛУКАЧИНА А.В.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.111-116.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ ПРИНЦИПІВ ТЕХНІКИ І ТАКТИКИ СТУДЕНТАМ ТЕНІСИСТАМ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / ЛУКАЧИНА А.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.61-66.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Мартинов Ю.О.

Мартинов Ю.О. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРЕНУВАННЯ СИЛОВОЙ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ. / МАРТИНОВ Ю.О.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.116-121.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. ВЛИЯНИЕ БИОТИПА ЧЕЛОВЕКА НА ТАКТИКУ В ЕДИНОБОРСТВАХ. / САЛАМАХА О.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.72-76.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛЮДЕЙ. / САЛАМАХА О.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.114-119.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Михайленко В.М.

Михайленко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТУРИСТІВ І СТУДЕНТІВ СКЕЛАЛАЗІВ./ МИХАЙЛЕНКО В.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.153-158.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Михайленко В.М.

Михайленко В.М. ПОБУДОВА РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – СКЕЛЕЛАЗІВ В БОУЛДЕРІНГУ./ МИХАЙЛЕНКО В.М. POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 8. Part 1. November 2018 INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL WARSAW, POLAND WYDAWNICTWO NAUKOWE "ISCIENCE"2018 -С.87-91.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Михайленко В.М.

Михайленко В.М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.89-94.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М. АНАЛІЗ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ./ Д.М. МІЩУК  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.158-161.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В.УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТУДЕНТАМИ. / З.В. СИРОВАТКО   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.133-136.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. ПРЕВЕНТИВНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СПОРТСМЕНІВ СИЛОВИХ ЄДИНОБОРСТВ./ СИЧОВ С.О., О.К. СИРОТИНСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // ЖУРНАЛ - ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 2018. - ВЫП. 10(42), Ч. 6 – С. 130-134.

Стаття

2018 ІI

Сичов С.О.

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ЯК ДІЄВИЙ ФАКТОР ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ./ СИЧОВ С.О., О.К. СИРОТИНСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // ЖУРНАЛ - ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 2018. - ВЫП. 12(44), Ч. 2 – С. 35-38.

Стаття

2018 ІI

Сичов С.О.

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М. АНАЛІЗ КОГНИТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРАВЦІВ У ВОЛЕЙБОЛІ./ Д.М. МІЩУК  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.161-165.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М.ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ГРИ В СПОРТИВНИХ ІГРАХ./ Д.М. МІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.135-141.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М.ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ГРИ У ВОЛЕЙБОЛ./ Д.М. МІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.141-145.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. РОЗВИТОК СИЛИ М‘ЯЗІВ ТА ШВИДКІСНО СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ПОЧИНАЮЧИХ СПОРТСМЕНІВ./ О.К. СИРОТИНСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.172-177.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ./ О.К. СИРОТИНСЬКА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.177-183.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М.АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛУ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»./ Д.М. МІЩУК АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.72-76.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Назарук В.М.

Назарук В.М. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ/ НАЗАРУК В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.131-135.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Назарук В.М.

Назарук В.М. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ І-ІІІ КУРСОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ./ НАЗАРУК В.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.41-44.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Назарук В.М.

Назарук В.М. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОГО И ФРАКТАЛЬНОГО МЕТОДОВ./ НАЗАРУК В.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.44-47.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Назарук В.М.

Назарук В.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ У ПЛАВЦІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ./ НАЗАРУК В.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.47-50.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Соболенко А.І.

Соболенко А.І. ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОВЕДІНКИ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХОВКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВПРАВ З ОБТЯЖЕННЯМИ. / СОБОЛЕНКО А.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.134-140.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Соболенко А.І.

Соболенко А.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПСОЇДНИХ ТРЕНАЖЕРІВ. / СОБОЛЕНКО А.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.147-153.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ДО ЗМАГАНЬ ТА ПОЄДИНКІВ. / В.В. НАЗИМОК  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.50-57.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ І СПЕЦИФІКА ЇХ ПРОЯВІВ В БОКСІ. / В.В. НАЗИМОК КТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.188-193.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сога С.М.

Сога С.М. СКЕЛЕЛАЗІННЯ ЯК ВИД РЕКРЕАТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. / СОГА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕДВАРДОВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.72-76.

Стаття

2018 ІI

Добровольський Володимир Едвардович

 

 1.  

Сога С.М.

Сога С.М. ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА В СПОРТИВНОМУ (ПІШОХІДНОМУ) ТУРИЗМІ. / С.М. СОГА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.80-83.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. ОСНОВИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОКСЕРА. / В.В. НАЗИМОК   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.72-76.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Новікова І.В.

Новікова І.В. НЕОБХІДНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / І.В. НОВІКОВА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.57-61.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Новікова І.В.

Новікова І.В.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. /НОВІКОВА І.В.   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.82-88.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Новікова І.В.

Новікова І.В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. / І.В. НОВІКОВА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.101-106.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ./ М.С. ПАНКРАТОВ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.146-148.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Парахонько В.М.

Парахонько В.М. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ. / В.М. ПАРАХОНЬКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.109-114.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Парахонько В.М.

Парахонько В.М. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ. / В.М. ПАРАХОНЬКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.114-119.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Парахонько В.М.

Парахонько В.М. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ. / В.М. ПАРАХОНЬКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.119-124.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Тверітнєв В.І.

Тверітнєв В.І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ СУХОРАДА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, ТВЕРІТНЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ,
ФІЛІН ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) ЧАСТЬ 4. Июнь 2018 Г. -С.70-74.

Стаття

2018 ІI

Сухорада Григорій Іванович, Філін Валерій Георгійович

 

 1.  

Тимчик С.Г.

Тимчик С.Г. І. Самостійні ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕНІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВЛІТКУ ./ ТИМЧИК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА, НОВІКОВ ДАНИЛО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) ЧАСТЬ 4. Июнь 2018 Г ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. -С.74-79.

Стаття

2018 ІI

Новіков Данило

 

 1.  

Толмачова С.Є.

Толмачова С.Є. РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЮНАКІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНИХ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ./ ТОЛМАЧЕВА С.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.160-166.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Толмачова С.Є.

Толмачова С.Є. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ РИТМІЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ВНЗ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ./ ТОЛМАЧЕВА С.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.166-172.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. ДЫХАНИЕ В БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ. / САЛАМАХА О.Є., КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.61-66.

Стаття

2019 I

Кравченко Николай Сергеевич

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І СПОРТ. /. Заверуха ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, САЛАМАХА О.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.137-142.

Стаття

2019 I

Заверуха Тетяна Андріївна

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. / ЗАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА, САЛАМАХА АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 2 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.6-10.

Стаття

2019 I

Зайцева Анастасия Романовна

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. / КИРИЧЕНКО СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, САЛАМАХА АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.123-128.

Стаття

2019 I

Кириченко Станислав Вадимович

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ. / САЛАМАХА О.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.88-94.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Туряниця  І.С.

Туряниця І.С. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРОТЬБИ СУМО ЯК ВИДУ СПОРТУ./ ТУРЯНИЦЯ  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.124-130.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Туряниця  І.С.

Туряниця І.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДЗЮДО У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ./ ТУРЯНИЦЯ  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.124-130.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю.РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ. / ХІМІЧ І.Ю.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ-С.89-94.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В. ТРАВМУВАННЯ В ВОЛЕЙБОЛІ, ЇХ ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ. / З.В. СИРОВАТКО  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.102-106.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В. РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ И РЕАКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ МЫШЦ. Развитие СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ. / З.В. СИРОВАТКО  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.106-110.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В. КОНДИЦІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНІВ. / З.В. СИРОВАТКО  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.124-127.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К.ОСОБЛИВОСТІ ЕРГОТЕРАПІЇ ПО КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ХВОРИХ НА ДЦП ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ./ СИЧОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СИРОТИНСЬКА ОЛЕНА КАЛЕНІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.127-131.

Стаття

2019 I

Сичов Сергій Олександрович

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. / ЧИЧЕНЬОВА О.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.147-152.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. / ЧИЧЕНЬОВА О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.127-132.

Стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. ТЕХНІКА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАННІ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС СТУДЕНТІВ – ПОЧАТКІВЦІВ. / ЧИЧЕНЬОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, ГАНУЛ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 11(43) ЧАСТЬ 5. Ноябрь 2018 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.40-45.

Стаття

2018 ІI

Ганул Ольга Володимирівна

 

 1.  

Соболенко А.І.

Соболенко А.І. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СИЛОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ НА ОРГАНІЗМ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ. / СОБОЛЕНКО А.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.73-77.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Соболенко А.І.

Соболенко А.І. РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ «STREET WORKOUT». / СОБОЛЕНКО А.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.77-84.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Соболенко А.І.

Соболенко А.І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРЕНУВАННЯ У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ. / СОБОЛЕНКО А.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.198-203.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сога С.М.

Сога С.М. СКЕЛЕЛАЗНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. / С.М. СОГА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С. 69-73.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Сога С.М.

Сога С.М. ТРАВМАТИЗМ В СКЕЛЕЛАЗІННІ. / С.М. СОГА  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С. 73-77.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

Твердохліб О.Ф. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТОВОЇ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ З ІСТОРІЇ Й АРХЕОЛОГІЇ. / ТВЕРДОХЛІБ О.Ф. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.164-169.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. RESEARCH METHODS OF PREHISTORIC TRYPILLIAN CULTURE PSYCHOSOMATIC TRAINING. / ТВЕРДОХЛІБ О.Ф.POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 3(12), 2019) - WARSAW: SP. Z O. O. "ISCIENCE", 2019. – Р. 60 – 64.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. ПОЛЕ ПОНЯТИЙ «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» И «ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ». / ТВЕРДОХЛІБ О.Ф.НАУЧНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ // ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. – 2019. – № 2. – С.–. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. – URL: HTTP://JOURNAL.ASU.RU/INDEX.PHP/ZOSH/ISSUE/VIEW

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Тверітнєв В.І.

Тверітнєв В.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЩОДО ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ СУХОРАДА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, ТВЕРІТНЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, ФІЛІН ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.158-164.

Стаття

2019 I

Сухорада Григорій Іванович, Філін Валерій Георгійович

 

 1.  

Туряниця  І.С.

Туряниця І.С. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО, ПСИХОЛОГІЧНОГО І БІОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ БОРЦІВ./ ТУРЯНИЦЯ  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.193-198.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Туряниця  І.С.

Туряниця І.С. ВПЛИВ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК НА ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СХІДНИМИ ЄДИНОБОРСТВАМИ/ ТУРЯНИЦЯ  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.106-110.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю.АНАЛІЗ СКЛАДУ ТІЛА СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. / ХІМІЧ І.Ю.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.173-178.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / ХІМІЧ І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Выпуск 1(45). Часть 5. Январь 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.127-131.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю. КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ ЯК ВИЗНАЧНИК СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ. / ХІМІЧ І.Ю.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.146-150.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г. КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. ЧЕРЕВИЧКО   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.178-182.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г.МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. / О.Г. ЧЕРЕВИЧКО   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.182-187.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. ЧЕРЕВИЧКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.164-168.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г. АНАЛІЗ КОГНІТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. ЧЕРЕВИЧКО АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.168-172.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Чеховська А.Ю.

Чеховська А.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ГЛАЙДІНГ ДИСКІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ АЕРОБІКИ). / ЧЕХОВСЬКА А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) ЧАСТЬ 3 АПРЕЛЬ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.84-87.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Чеховська А.Ю.

Чеховська А.Ю. ГЛАЙДИНГ ТА ГЛАЙДИНГ-ДИСКИ ЯК СПОСІБ УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. / ЧЕХОВСЬКА А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.7-11.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТА-ПОЧАТКІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. / ЧИЧЕНЬОВА О.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.80-85.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТУДЕНТА ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. / ЧИЧЕНЬОВА О.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) ЧАСТЬ 3 МАЙ 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.85-89.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Шишацька В.І.

Шишацька В.І. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗМАГАНЬ З ГІМНАСТИКИ. / ШИШАЦЬКА В.І.   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) ЧАСТЬ 3. Март 2019 Г. Переяслав-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.187-191.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Шишацька В.І.

Шишацька В.І. КОЛОДА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ СНАРЯД. / ШИШАЦЬКА В.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.162-165.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Шишацька В.І.

Шишацька В.І.ВЗАЄМОДІЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / ШИШАЦЬКА В.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.165-169.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Щеглов Є.М.

Щеглов Є.М. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ СПИНЫ У СТУДЕНТОВ. / ЩЕГЛОВ Є.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.169-174.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Щеглов Є.М.

Щеглов Є.М.ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ. / ЩЕГЛОВ Є.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.174-179.

Стаття

2019 I

 

 

 1.  

Щеглов Є.М.

Щеглов Є.М.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ И НИЗКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ У СТУДЕНТОВ. / ЩЕГЛОВ Є.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) ЧАСТЬ 4 ФЕВРАЛЬ 2019 Г. Журнал ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ -С.174-179.

Стаття

2019 I

 

 

 


з/п

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців

Наукометрична база даних

 

1.

Особенности сопряжения интелектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета. Новицкий Ю.В., Дьякова О.В. , Руденко Г.А.  //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. С.37-43 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471

Index Copernikus

 

2.

Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений. Новицкий Ю.В., Дьякова О.В. , Руденко Г.А.  //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 3. С.55-62 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481

Index Copernikus

 

3.

Виды физической активности для студенческой молодежи. Градусова Н.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. С.47-51 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975

Index Copernikus

 

4.

Використання методу пілатеса для розвитку фізичних якостей студентів. Градусова Н.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 5(61), ч. 6. С.25-28. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34233

Index Copernikus

 

5.

Особливості швидкісно-силової підготовки боксерів. Агеєв П.М., Запольський Д.П. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 10(54), ч. 6. С.126-133. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32155

Index Copernikus

 

6.

Нейромоторна та смислова програми дій при ударі футболіста по м’ячу. Кондратович А.Б. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.65-71. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31286

Index Copernikus

 

7.

Процес освоєння футбольного удару з використання інформації про біомеханічну структуру.  Кривенда В.С, Кондратович А.Б. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.77-81. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287

Index Copernikus

 

8.

Формування фізкультурно-спортивних інтересів і потреб в активній руховій діяльності студентської молоді. Зеніна І.В., Крилов А.Г. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. С.47-52. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30484

Index Copernikus

 

9.

Специфіка силових здібностей в пауерліфтингу. Зеніна І.В., Крилов А.Г.  //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. С.69-73. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31978

Index Copernikus

 

10.

Фізична культура на свіжому повітрі як засіб оздоровлення студентів. Зеніна І.В. , Крилов А.Г. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. С.54-58. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32406

Index Copernikus

 

11.

Управління підготовкою плавців на основі використання сучасних інформаційних технологій. Качалов О.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. С.79-84. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31977

Index Copernikus

 

12.

Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу. Яременко О.Н., Устименко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. С.239-242. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

Index Copernikus

 

13.

Ловкость и бистрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста. Яременко О.Н., Устименко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. С.242-246. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409

Index Copernikus

 

14.

Основные средства решения задач технической подготовки юных футболистов средствами соревновательных и тренировочных упражнений.  Билоконь В.П. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 9(53), ч. 2. С.68-72. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31480

Index Copernikus

 

15.

Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в НТУУ “КПИ им.Игоря Сикорского. Билоконь В.П. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 9(53), ч. 2. С.72-75. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482

Index Copernikus

 

16.

Вивчення впливу вправ з використання тренувального пристрою дабл склз на якість виконання баскетболістами штрафних кидків. Кузенков О.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 4(60), ч. 4. С.69-71. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34231

Index Copernikus

 

17.

Вивчення впливу вправ з використанням тренувального пристрою дабл склз на технічні вміння баскетболіста. Кузенков О.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 4(60), ч. 4. С.71-73. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34232

Index Copernikus

 

18.

Вдосконалення актуального психічного стану спортсменів із застосуванням заходів психокорекції. Гринь О.Р., Гринь А.Р. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 3(59), ч. 4. С.20-28. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34415

Index Copernikus

 

19.

Корекція передстартових психічних станів футболістів на перед змагальному етапі підготовки. Гринь О.Р., Гринь А.Р. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. С.41-51. https://drive.google.com/file/d/1P26k334VUoxTHNOYRC7gVhvI5h2BREIB/view

Index Copernikus

 

20.

Изменения формально-динамического профиля студентов –мужчин в реализации образовательной парадигмы. Новицкий Ю.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 3. С.137-142. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32407

Index Copernikus

 

21.

Вивчення впливу йоги на дихальну систему у студентів спеціальних медичних груп. Карпюк І.Ю. , Підвальна О.В., //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. –  Вып. 3(59), ч. 4. С.83-87.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34416

Index Copernikus

 

22.

Проблемы ухудшения зрения у студенческой молодежи и методы их решения. Захарова И.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. –  Вып. 10(54), ч. 6. С.34-37. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30600

Index Copernikus

 

23.

Застосування дихальних вправ для покращення здоров’я студентів з захворюваннями органів дихання. Захарова І.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. –  Вып. 1(57), ч. 4. С.65-68. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31979

Index Copernikus

 

24.

Підвищення рівня рухової активності студентів ЗВО засобами міні-футболу. Журавльов С.О. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. С.35-41. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30473

Index Copernikus

 

25.

Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі. Кривенда В.С., Журавльов С.О. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. С.41-47. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532

Index Copernikus

 

26.

Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у міні-футболі. Кривенда В.С. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав,  2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.71-77. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31285

Index Copernikus

 

27.

Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру. Кривенда В.С., Кондратович А.Б. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав,  2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.77-81. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287

Index Copernikus

 

28.

Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета. Ускова С.М., Прус Н.М. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.91-95.

Index Copernikus

 

29.

Використання засобів легкої атлетики для поліпшення параметрів психофізичного стану фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ. Прус. Н.М. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 8(52), ч. 1. С.106-112. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29741

Index Copernikus

 

30.

Підготовка студентів до проведення змагань з естафетного бігу. Прус Н.М. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. С.147-151. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32408

Index Copernikus

 

31.

Нападаючи дії та подача м’яча як тактичний засіб при навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах спортивного вдосконалення КПІ “Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського”. Томашевський Д.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. С.138-142. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32375

Index Copernikus

 

32.

Передача м’яча як тактичний засіб організації нападаючих дій при навчанні студентів тих що займаються волейболом груп спортивного вдосконалення КПІ “Київський політехнічний інститут  ім.Ігоря Сікорського”. Томашевський Д.В. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 10(54), ч. 6. С.113-116. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32156

Index Copernikus

 

33.

Методика навчання читання карти спортсменів-орієнтувальників на єтапі початкової підготовки. Ускова С.М. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. С.108-114 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31289

Index Copernikus

 

34.

Самостійні заняття фізичними вправами в режимі дня студентів як додаткова рухова активність для розвитку фізичних якостей і зміцнення здоров’я. Лускань О.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 5(61), ч. 6. С.60-64. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34234

Index Copernikus

 

35.

Використання самостійної фізичної підготовки в освітньому процесі сучасного вищого навчального закладу. Лускань О.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 4(60), ч. 4. С.76-81. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34229

Index Copernikus

 

36.

Фактори які впливають на здоров'я студентів технічних ЗВО. Лускань О.Ю.  //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 4(60), ч. 4. С.82-86. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34230

Index Copernikus

 

37.

Психологічна підготовка в ігрових видах спорту. Лускань О.Ю. //Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал  – Переяслав, 2020. – Вып. 6(62), ч. 5. С.115-119.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35047

Index Copernikus

 

38.

Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей/ Долинський Борис Тимофійович, Іваненко Станіслав Валентинович, Лозенко Наталія Миколаївна

// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – Вип. 1 (130). – С. 14–21. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36411

ORCID

                   

 

 

 

Публікації у фахових виданнях - 40


 

ПІБ

ФАХОВІ

вид

рік

співавтори

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В.  ./ Л.В. АнікеєнкоУРОВНИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОК К МОТИВИРОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 11 (105) 18 Kiev -С.7-10

стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. Eфективність алгоритмів попередньої обробки  даних в задачі класи-фікації  високочастотних біологічних сигналів./Бойко А.Л.
Настенко Є.А.,Павлов В.А.,Коновал О.О. Осадчий М.А., Дємєнтьєв А.В.
  Індуктивне моделювання складних систем. Зб. наук. праць. К.: ННЦІТС. Вип.9.- 2017. С.

стаття

2018 ІI

Бойко А.Л.
Настенко Є.А.
Павлов В.А.
Коновал О.О. Осадчий М.А.
Дємєнтьєв А.В.

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. Аналіз станів  системи кровообігу студентів у просторі  параметрів залежності артеріальний тиск-пульс./Настенко Є.А.
Бойко Г.Л., Павлов В.А., Уманець В.С. К: Вісн.Унів. "Україна", Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика" 2017. № 1(19), с.26-31

стаття

2018 ІI

Настенко Є.А.
Бойко Г.Л.
Павлов В.А
Уманець В.С.

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test./VoinykB.A., BorisovaG.V. UmanetsV.S.
BoikoG.L., PavlovA.V., NastenkoIe.
A К: Innovative Biosystems and Bioengineering 2018, № P.144-148.

стаття

2018 ІI

VoinykB.A.
BorisovaG.V. UmanetsV.S.
BoikoG.L.
PavlovA.V.
NastenkoIe. A

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТУДЕНТАМИ ВУЗА./ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (106) 18 Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.7-10.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО – ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ./ Л.В. Анікеєнко  SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / "Issue 3 (111) 19. Kiev -С.9-12.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.45-47.

стаття

2018 ІI

 Гаврилова Н.М.

 

 1.  

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. ПЛАВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ./ Дакал Н.А. SCIENTIFIC JOURNAL. SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE. / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / ". Issue 4 (112) 19 Kiev -С.23-26.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Довгопол Е.П.

Довгопол Є.П. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. / Є.П. Довгопол  SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / "Issue 3 (111) 19. Kiev -С.53-56.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М.Рейтингове оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»./ Д.М. Міщук Науковий журнал «Молодий вчений» № 7 (59) липень 2018 р. -С.322-325.

стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Завадська Н.В.

Завадська Н.В. Здоров’язберігаючі технології та їх вплив на рівень функціонального стану студентів./ Кий-Кокарєва В. Г., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ № 4 (327) травень 2019 Частина ІІ-С.199-209.

стаття

2019 I

Кий-Кокарєва В. Г.,, Ліцоєва О. М.

 

 1.  

Іванюта Н.В.

Іванюта Н.В. Формирование личного опыта управления психофизическим состоянием в професионально-личгностном развитие студенток ./ Н.В. Іванюта  НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 1 (107) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 -С.21-25.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. Вивчення та формування мотивації студентів до занять фізичною підготовкою та спортом./ М.С. Панкратов НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (105) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.110-114.

стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Criteria of Chronology of the Psychosomatic Systems History./ Твердохліб О.Ф.  Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (4(44) С- 10-13. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-04-10-13 

стаття

2018 ІI

 

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. Двигательная активность в ситеме подготовик студентов к трудовой деятельности./ М.С. Панкратов НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 1 (107) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 -С.65-69.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ./ М.С. Панкратов SCIENTIFIC JOURNAL. SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE. / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / ". Issue 4 (112) 19 Kiev -С.110-113.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ./ М.С. Панкратов SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / "Issue 3 (111) 19. Kiev -С.120-123.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОПОРНО – РУХОВОГО АПАРАТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. / Саламаха О.Є. SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 3 (111) 19. Kiev -С.168-171.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Філін В.Г.

Філін В.Г. АНАЛІЗ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ Сухорада Григорій Іванович, Тверітнєв Віктор Іванович,
Філін Валерій Георгійович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) Часть 4. Июнь 2018 г.Переяслав-Хмельницкий -С.70-74.

стаття

2018 ІI

 Сухорада Григорій Іванович, Тверітнєв Віктор Іванович

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАСОБІВ АКВАФІТНЕСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ. / Бондар Т. К., Сироватко З. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС
СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К (110) 19 Київ -С.86-90.

стаття

2019 I

Бондар Т. К.

 

 1.  

Сироватко З.В.

Сироватко З.В. ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ. / З.В. Сироватко  НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (106) 18 Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.97-98.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Trypillian culture psychosomatic religious system of on the base of history and archaeology expert’s researches. / Твердохліб О.Ф.Trypillian Civilization Journal 5841 Colfax Ave. Alexandria, VA 22311USA, 2019. – р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trypillia.com/2019-archaeology/163-o-f-tverdokhlib-trypillian-cul...

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф.  Physical education and sports in france universities. / Твердохліб О.Ф.Polish science journal (ISSUE 4(13), 2019) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2019. – Р. 50 – 54.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Толмачова С.Є.

Толмачова С.Є. Психолого-педагогические основы физического воспитания студентов в висших учебных заведениях./ Толмачева С.Є.  НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 1 (107) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 -С.95-99.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ЛІВОРУКИХ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРАВОРУКИХ СТУДЕНТІВ ЗВО. / Хіміч І.Ю.  НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К (110) 19 Київ -С.563-568.

стаття

2019 I

 

 

 1.  

Лозенко Наталія Миколаївна

Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей

// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – Вип. 1 (130). – С. 14–21. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36411

 

стаття

 

Долинський Борис Тимофійович, Іваненко Станіслав Валентинович,

 

 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;
підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців

 

1.

Критерії  оцінювання фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агеєв П.М., Запольський Д.П. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 К (122). – С. 9-19. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32105

 

2.

Организация и методика проведения рекреативных мероприятий. Билоконь В.П. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019-Випуск 9 (117) 19 –с.33-37https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31132

 

3.

Основы теории адаптации студентов к учебно-тренировочному процесу. Кетова Н.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019-Випуск 10 (118) 19 –с.67-71. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30599

 

4.

Йога як засіб здоров’язбереження для студентів спеціально-медичної групи у педагогічних навчальних закладах. Підвальна О.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Вип. 3 К (110). – С. 445– 48. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30601

 

5.

Дослідження фізичного стану та мотиваційних складових під час навчального процесу у студентів спеціальних медичних груп у закладах вищої освіти.  Підвальна О.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 3 К (123). – С. 310–315. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34425

 

7.

Музика як одна зі складових ефективності занять фітнес-аеробікою. Тетяно Шепеленко, Наталія Лозенко/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : Зб. наук.праць. Переяслав –Хмельницький, 2019. Вип.53.С.126-128. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31985

 

8.

Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів/ Валентина Тодорова, Борис Долинський, Тетяна Пасічна//журнал «НАУКА І ОСВІТА», Science and Education, 2020, Issue 1(Psychology - Medicine Education) 13.04.2020;  -С.60-65. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36384

 

9.

Тенденції змін у правилах змагань у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах / Задорожна Ольга, Пітин Мар’ян, Тодорова Валентина, Пасічна Тетяна/ Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип.9 (28). Вінниця: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 375 с.-с184-190. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36453

 

 

10.

Проблеми підготовки спортивного резерву в умовах сучасних закладів позашкільної освіти/ Тодорова Валентина, Пасічна Тетяна/ Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського/Випуск 1 (130). Одеса, 2020- с.55-60. Педагогіка ‒ Pedagogy.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36434

 

11.

Напрями удосконалення результативності змагальної діяльності збірної команди України зі спортивної аеробіки / Сосіна В.Ю.,Тодорова В.Г., Долинський Б.Т., Пасічна Т.В., Гращенкова Ж.В. // Фізична активність, здоров’я і спорт . – 2019. – №1(33). – C. 58–64. http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/897/868

 

12.

Удосконалення змісту хореографічної підготовки в спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки / Тодорова В., Пасічна Тетяна, Фідірко Марина, Подгорна Вікторія / Спортивна наука України. – 2019. №1(89). - С. 93-99. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36384

 

13.

Особливості психофізичного стану дітей дошкільного віку з особливими потребами/ Пасічник Вікторія, Пітин Марьян,Тодорова Валентина, Пасічна Тетяна/ Спортивний вісник Придніпров’я, Науково-практичний журнал/ №4. 2019-с.177-186. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36452

 

14.

Виховання традиційних духовних цінностей у студентів засобами фізичної культури і спорту. Шепеленко Т.В., Лозенко Н.М./ Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: матеріали ІІ Всеукраїнської конференції, Дніпро, 12 грудня 2019р., КЗВО «ДАНО». Дніпро:СПД «Охотник», 2019. – 109-111. https://www.twirpx.com/file/3009227/

                 

 

 

 

Тези - 44

 

 

ПІБ

ТЕЗИ

вид

рік

співавтори

 

 1.  

Смірнов К.М.

Смірнов К.М. Методические приемы как средство оптимизации процесса обучения плаванию. / К.М. Смірнов  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.88-89.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. Використання досягнень професійного тенісу в навчанні студентів тенісистів внз неспортивного профілю. /  І.В. Бурлака МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ" (27-28 липня 2018 року) Львів 2018 С.91-94.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. Особливості навчання прийомам тенісу студентів ВНЗ  неспортивного профілю./  І.В. Бурлака  Матеріали IV міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття"  м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/30oct2018/69.pdf -С.86-88.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. / Гаврилова Н.М., Мохунько О.Д., Муравський Л.В. Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ" Частина 2. Тези доповідей. 26 жовтня 2018 р. Дніпро 46-51.

тези

2018 ІI

 Мохунько О.Д., Муравський Л.В

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. Организация процеса физического воспитания в вузе с учетом потребностей студентов в двигательной деятельности. / Гаврилова Н.М.  МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.97-99.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. Аналіз змін показників рухових реакцій спортсменів під впливом силових вправ. / Гаврилова Н.М. НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ОСІННІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» Тези доповідей. Частина 2. 23 листопада 2018 р. Дніпро 2018 -С.44-50.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. Повышение эфективности подготвки сборных команд уневерситета на основе корекции тренировочного процеса ./ Л.Г. Гришко МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.102-104.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ./ Архипов О. А., Гришко Л. Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОМЕХАНІКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МАТЕРІАЛИ XІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ  МИКОЛАЙОВИЧА ЛАПУТІНА (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 року) -С.86-88.

тези

2018 ІI

Архипов О. А.

 

 1.  

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ ДО УМОВ НИЗЬКОГІ Я. Вдовенко Н. В., Майданюк О. В., Марунчак І. А., Шарафутдінова С. У./Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 25-26 квітня 2019 р. Харків
2019 -С.8-14

тези

2019 I

Вдовенко Н. В., Майданюк О. В., Марунчак І. А

 

 1.  

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У. Фізичне виховання і здоров'я студентської молоді. / Козлова Т., Бойко Г., Шарафутдінова С.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.45-46.

тези

2019 I

Козлова Т., Бойко Г.

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. Здоров'я студентської молоді – проблеми і перспективи./ Настенко Євген Арнольдович, Бойко Ганна Леонідівна Збірник матеріалів круглого столу «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ – РОДИНИ – КРАЇНИ» 22 листопада 2018 р., м.Київ -С.56-62.

тези

2019 I

Настенко Євген Арнольдович

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. Применение функциональных прроб для обьективной оценкт физических нагрузок./ Зеніна І.В. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.104-107.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. Про вплив гри в теніс на когнітивні функції ./ Лукачина А.В. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ" (27-28 липня 2018 року) Львів 2018 С.94-97.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. Використання статистики матчів у навчанні грі в теніс студентів ВНЗ неспортивного профілю. / Лукачина А.В.  Матеріали IV міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття"  м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 .http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/30oct2018/71.pdf -С.90-93.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Дакал Н.А.

Дакал Н.А.  Оптимізація  процесу навчання плаванню студентів НТУУ з використанням рухливих ігор./ Дакал Н.А.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.33-34.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Іванюта Н.В.

Іванюта Н.В. Причини виникнення травм у процесі фізичного виховання студентів та чинники, що їх обумовлюють ./ Н.В. Іванюта ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.37-38.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М. Анализ подготовки студентов отделения атлетической гимнастики вузов. / Твердохліб О.Ф. Корюкаєв М.М.Восток–Россия–Запад. Физическая культура, cпорт и здоровый образ жизни в ХХI веке : материалы XXI Традиционного международного симпозиума (16 -17 ноября 2018 г.) / отв. ред. Е.В. Панов. – Электронные текстовые и графи-
ческие данные 18,6 Мбайт. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – C. 224 – 227. Режим доступа: https://сибюи.мвд.рф/. –Загл. с титул. экрана.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. Профілактика серцево-судинних захворювань  у спортсменів єдиноборців ./ Сичов С.О., О.К. Сиротинська  Матеріали Першої Всеукраїн-ської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспек-тиви» / [ред.. кол.: Пашко П.В. (голова) та ін.]. – Паливода А.В., 2019. – С. 119-121

тези

2018 ІI

Сичов С.О

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. Методика оцінювання силової підготовки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації ./ О.К. Сиротинська Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива»,  м. Ірпінь, 23-24 березня 2019 року

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Михайленко В.М.

Михайленко В.М. Рекреаційне скелелазіння як один із методів підвищення функціонального стану студентів. / МИХАЙЛЕНКО В.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.55-56.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Міщук Д.М.

Міщук Д.М.Засади командоутворення в ігрових видах спорту./ Д.М. Міщук  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.56-58.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Тверітнєв В.І.

Тверітнєв В.І. Перспективи розвитку спеціальної (професійно-прикладної) спрямованості фізичної підготовки у державній службі спеціального зв язв язку та захисту інформації України./ В.І. Сухорада, В.І.Тверітнєв Тези наукового семінару СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ.  20 квітня 2018 року. Київ - 2018.

тези

2018 ІI

 В.І. Сухорада

 

 1.  

Толмачова С.Є.

Толмачова С.Є. Аеробика как один из видов физкультурно-рздоровительных занятий среди студентов./ Толмачева С.Є. Матерыали IV міжнародної науково-практичної конференції "Інновацфйний розвиток науки нового тисячоліття" (26-17 жовтня 2018) Частина ІІ Хмельницький -С.93-96.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Парахонько В.М.

Парахонько В.М. Особливості навчання плаванню студентів засобами аквафітнесу. / В.М. Парахонько  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.72-73.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Філін В.Г.

Філін В.Г. Розвиток спеціальної (військово-прикладної) спрямованості фізичної підготовки особового складу інституту спеціального зв язку та захисту інформації національного технічного університету України "Київський подітехнічний інститут"./ В.І. Сухорада, В.Г. Філін Тези наукового семінару СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ. 20 квітня 2018 року. Київ - 2018.

тези

2018 ІI

В.І. Сухорада

 

 1.  

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є.Ожирение и основные проблемы при попытках нормализации веса. / Саламаха О.ЄФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.81-83.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. Фізичне виховання молоді як запорука здорової нації у майбутньому./ О.К. Сиротинська ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.83-85.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. Здоров`я студента це свідоме ставлення до занять фізичної культурою та спортом. / Чиченьова О.М. MATERILY XIV MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWA-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI DYNAMIKA NAUKOWYCH BADAN 2018 07-15 lipca 2018 roku. Volume 7. Prezemysl. Nauka I studia 2018. -С.8-10.

тези

2018 ІI

 

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Анализ подготовки студентов отделения атлетической гимнастики вузов. / Твердохліб О.Ф. Восток–Россия–Запад. Физическая культура, cпорт и здоровый образ жизни в ХХI веке : материалы XXI Традиционного международного симпозиума (16 -17 ноября 2018 г.) / отв. ред. Е.В. Панов. – Электронные текстовые и графи- ческие данные 18,6 Мбайт. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – C. 224 – 227. Режим доступа: https://сибюи.мвд.рф/. –Загл. с титул. экрана.

тези

2019 I

М.М. Корюкаев

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Физическое воспитание и спорт в Университетах Жан Жорес и Бордо . / Твердохліб О.Ф.Сб. мат. II Международ. науч.-практ. интернет-конф. «Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи»  (10-12 апреля 2019 г.) БГУ, Минск, Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://conference.bsu.by/user/view.php?id=4061&course=19

тези

2019 I

А.Т. Назарук

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Проблемы  формирования  личности  студента  в  физическом  воспитании. / Твердохліб О.Ф.Сб. мат. II Международ. науч.-практ. интернет-конф. «Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи»  (10-12 апреля 2019 г.) БГУ, Минск, Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://conference.bsu.by/user/view.php?id=4061&course=19

тези

2019 I

C.Е. Толмачева, А.П. Кисель

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Физическое воспитание и спорт в университете Эдинбурга. / Твердохліб О.Ф.X Международной научно-практической конференции: «Экология. Здоровье. Спорт», которая будет проходить 16-17 мая 2019 в Забайкальском государственном университете г. Чита.

тези

2019 I

А. С. Пирожок

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Физическое воспитание и спорт в университете Сорбонна / Твердохліб О.Ф. Экология. Здоровье. Спорт: сборник науч. статей VII Международной науч.-практ. конф. / Забайкал. гос. ун-т. – Чита, 2019. – С. 391 – 395.

тези

2019 I

А.Т. Назарук

 

 1.  

Твердохліб О.Ф.

 Твердохліб О.Ф. Формування особистості студента у фізичному вихованні/ Твердохліб Е. Ф., Толмачова C. Є., Кисіль А. П.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.91-93.

тези

2019 I

 Толмачова C. Є., Кисіль А. П.

 

 1.  

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю. Вплив споживчої поведінки на вибір стилю життя. / Хіміч І.Ю.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.94-96.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г. Особенности нейродинамических характеристик студентов отделения плавания НТУУ. / О.Г. Черевичко ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.96-97.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. Характерні помилки студентів-початківців у процесі навчання грі в настільний теніс. / Чиченьова О.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.99-100.

тези

2019 I

 

 

 1.  

Щеглов Є.М.

Щеглов Є.М.Особливості формування стійкої навички плавання з використанням засобів водних видів спорту. / Щеглов Є.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІV Міжнародної науково-методичної конференції 14-15 червня 2019 р. Київ -С.101-102.

тези

2019 I

 

 

 


з/п

Повні дані про статті та тези доповідей з веб-адресою електронної версії; підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців

Наукометрична база даних

 

1.

Визначення впливу зовнішніх факторів на розвиток «таргет-паніки» у спортсменів лучників/ Галазюк В.О. Коваль В.О.,Кононенко Г.В., Петросян В.В., Д’якова О.В.// Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти: збірник статей XVI наукової конференції, 12 лютого 2020р. –Харків: ХДАФК, 2020. –Т.1. –С.106-110. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33431

 

 

2.

Аналіз техніки бігу на 3000 метрів з перешкодою (стиль-чез). Скибицький І.Г.,  Руденко Г.А.  ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. –Харків : НБК, 2019. – Ч. 3. – С. 23-25. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002

 

 

3.

Вдосконалення програми підготовки до марафонського бігу. Скибицький І.Г., Мохунько О.Д. ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. –Харків : НБК, 2019. – Ч. 3. – С. 20-23. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001

 

 

4.

Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу. Мохунько О.Д., Муравський Л.В. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019р. –Ч.2- Дніпро:ГО «НОК», 2019. –С. 51-55. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998

 

 

5.

Спеціальна силова підготовка спринтера. Скибицький І.Г. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019р. –Ч.2- Дніпро:ГО «НОК», 2019. –С. 63-66. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30000

 

 

6.

Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування. Прус Н.М., Ускова С.М. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019р. –Ч.2- Дніпро:ГО «НОК», 2019. –С. 59-63. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999

 

                   

 

 

 

Публікуції 2019-20 рік

Публікації у наукометричних виданнях (Index Copernicus) - 134

 

ПІБ

ПЕРЕЯСЛАВ

вид

рік

співавтори

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТОК З РІЗНИМ РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ./ Бойко Ганна Леонідівна, Шарафутдінова Санія Умяровна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.30-35.

стаття

2019 II

Шарафутдінова Санія Умяровна

 1.  

Абрамов С.А.

Абрамов С.А. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ВИБОРУ ІГРОВОГО АМПЛУА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ./ Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.13-18.

стаття

2020 I

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

 Гаврилова Н.Є.ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОПЕРЕДЖЕННІ АСОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5  Декабрь 2019 г. Переяслав -С.43-49.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

 Гаврилова Н.Є.РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ЧАС САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В РЕЖИМІ ДНЯ СТУДЕНТІВ - ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я  ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5
 Декабрь 2019 г. Переяслав -С.49-54.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Гаврилова Н.Є.

 Гаврилова Н.Є.  ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТОК ВЗО ЗАСОБАМИ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК2(58) Часть 4. Февраль 2020 г. Переяслав  -С.35-41.

стаття

2019 II

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ШЕЙПІНГУ  НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ./ Бойко Ганна Леонідівна, Козлова Тетяна Георгіївна  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.35-40.

стаття

2019 II

 Козлова Тетяна Георгіївна

 1.  

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ НА БАТУТІ НЕ ВИСОКОЇ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ . / В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав -С.54-57.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Новікова І.В.

Новікова І.В. ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ЗІ СКАКАЛКОЮ ЯК ЗАСІБ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ . / І.В. Новікова  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав -С.81-86.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СТРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ./ М.С. Панкратов  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав -С.86-91.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Сога С.М.

Сога С.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ОСОБИСТОГО ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД В ПІШОХІДНОМУ ТУРИЗМІ . / С.М. Сога    АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(56) Часть 5. Декабрь 2019 г. Переяслав -С.99-104.
 

стаття

2019 II

 

 1.  

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕНІСИСТІВ ТА РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЇХ УПОДОБАННЯХ В ПРОВЕДЕННІ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ./  І.В. Бурлака  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.17-22.

стаття

2020 I

 

 1.  

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. СТРЕТЧИНГ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ . / Гаврилова Н.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.43-47.

стаття

2020 I

 

 1.  

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г. ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНА В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БІГОВИХ ТРЕНУВАНЬ./ Л.Г. Гришко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.51-55.

стаття

2020 I

 

 1.  

Завадська Н.В.

Завадська Н.В.ВПЛИВ РУХЛИВИХ ІГОР НА РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ І СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СПОРТИВНІ ІГРИ ./ Н.В. Завадська Н.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.61-65.

стаття

2020 I

 

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. СПЕЦИФІКА СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПАУЕРЛІФТИНГУ ./Зеніна Ірина Володимирівна,  Крилов Анатолій Геннадійович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.69-73.

стаття

2020 I

Крилов Анатолій Геннадійович

 1.  

Кузьменко Н.В.

Кузьменко Н.В. ВПЛИВ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ НА РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ РІЗНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ./ Кузьменко Н.В.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.94-98.

стаття

2020 I

 

 1.  

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. ДЕЯКІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  У ТРЕНУВАННІ СТУДЕНТІВ ТЕНІСИСТІВ . / Лукачина А.В.    АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1 (57) Часть 4. Январь 2020 г. Переяслав -С.98-103.

стаття

2020 I

 

 1.  

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ./Бойко Ганна Леонідівна, Козлова Тетяна Георгіївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(58) Часть 4. Февраль 2020 г. Переяслав -С.13-18.

стаття

2020 I

Козлова Тетяна Георгіївна

 1.  

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. ВИВЧЕННЯ ВІДМІННИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА ВІД СТУДЕНТА ./ Зеніна Ірина Володимирівна,  Гаврилова Надія Михайлівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(58) Часть 4. Февраль 2020 г. Переяслав -С.51-54.

стаття

2020 I

Гаврилова Надія Михайлівна

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. РОЗВИТОК БОКСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ З ДАВНИНИ  ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС. / В.В. Назимок  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(58) Часть 4. Февраль 2020 г. Переяслав -С.140-147.

стаття

2020 I

 

 1.  

Назимок В.В.

Назимок В.В. ЗАХИСНІ ДІЇ БОКСЕРА ТА ЇХ РІЗНОВИДИ  / В.В. Назимок   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(58) Часть 4. Февраль 2020 г. Переяслав -С.246-251.

стаття