Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Фізичне виховання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є невід’ємною частиною системи освіти і професійної підготовки фахівця, важливим компонентом гуманітарного виховання, формування у нього почуття патріотизму, фізичного та морального здоров’я, вдосконалення фізичної і психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності.

Мета діяльності кафедри полягає в науковому пошуці, розробці та вдосконаленні навчально-методичних підходів до формування культури здоров’я та рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, шляхом впровадження технологій ведення здорового способу життя, управління станами організму людини, вдосконалення методів з фізичної і психологічної підготовки молоді до активного життя і професійної діяльності.

Ідеологічною основою діяльності кафедри Технологій оздоровлення і  спорту є загальнолюдські та гуманістичні цінності, що базуються на національних традиціях, досвіді, досягненнях педагогічної науки і практики.

Діяльність кафедри базується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності цього процесу, тощо.

Критеріями ефективності формування культури здоров’я здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є рівень фізичного розвитку та показники їхнього здоров’я, сформованість навичок щодо використання ними основних засобів і форм фізичного виховання, дотримання принципів ведення здорового способу життя, відсутність шкідливих звичок, ставлення до занять, що проводяться кафедрою.

Об’єкти, на які спрямовано навчальну діяльність кафедри

Діяльність кафедри Технологій оздоровлення і спорту здійснюється, відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів держави.

Об’єктом діяльності є здобувачі вищої освіти, які навчаються на першому та другому курсах денної, заочної форм навчання.

Особлива увага приділяється формуванню компетенції ведення здорового способу життя, формуванню культури здоров’я, професійно-прикладній фізичній підготовці та зміцненню здоров’я студентів засобами фізичної культури і спорту.

Кадрове забезпечення.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється НПП кафедри.

Всі викладачі мають вищу освіту в галузі фізичної культури і спорту, і відповідну фахову підготовку.