Навчально-методичні матеріали (ТОС)

  • Ігрові види спорту «Ігрові види спорту. Волейбол» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Всі освітні програми» спеціальності «Всі спеціальності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,55 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 143 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57034
  • Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут). Спортивна гімнастика, акробатика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Зеніна І. В., Шишацька В. І., Добровольський В. Е. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.38 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 140 с.
  • Силові види спорту. Атлетична гімнастика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Сиротинська О. К, Сабіров С. О, Сироватко З. В., Чеховська А. Ю. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,31 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 163 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50027
  • Основи здорового способу життя. Практичні роботи. Для самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів усіх освітніх програм / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Ю. Карпюк, Т. К. Обезюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.53 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 419с. Фізичне виховання.
  • Теніс [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Бурлака І. В., Лукачина А. В. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 75 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48820
  • Фізичне виховання. Самостійні заняття студенток із гінекологічними захворюваннями [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Ю. Карпюк, Т. К. Обезюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51265