Основні напрямки роботи кафедри технологій оздоровлення і спорту

    Мета діяльності кафедри полягає в здійсненні наукового пошуку, розробки та вдосконаленні навчально-методичних підходів до формування культури здоров’я та рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, шляхом впровадження технологій ведення здорового способу життя, управління станами організму людини, вдосконалення методів з фізичної і психологічної підготовки молоді до активного життя і професійної діяльності.

    Діяльність кафедри включає:

  • Навчальний процес зі здобувачами вищої освіти І курсу з дисципліни «Основи здорового способу життя»
  • Навчальний процес зі здобувачами вищої освіти ІІ курсу з вибіркових дисциплін з фізичного виховання
  • Організація спортивно-оздоровчих заходів
  • Організація та проведення майстер-класів Методичних та наукових семінарів
  • Участь збірних команд в змаганнях різного рівня з видів спорту