Стажування.

    Партнерство та стажування для викладачів в університеті можуть бути важливими засобами для професійного розвитку, підвищення якості викладання та обміну досвідом. Партнерство викладачів може означати співпрацю між університетом та іншими навчальними або науковими установами, галузевими організаціями, промисловими партнерами або навіть міжнародними університетами. Це може включати обмін викладачами для проведення лекцій, семінарів, майстер-класів або спільних наукових досліджень. Партнерство допомагає викладачам знайти нові підходи до викладання, познайомитися з іншими методами та практиками, а також розширити свою професійну мережу. Стажування для викладачів може включати періодичні переклади в інші університети або організації з метою навчання та обміну досвідом. Викладачі можуть вивчати нові методи викладання, досліджувати сучасні технології в освіті, а також спостерігати за кращими практиками. Повернувшись на своє робоче місце, вони можуть застосовувати нові знання та навички, покращуючи процес навчання для своїх студентів. Ці партнерства та стажування сприяють обміну ідеями та знаннями між викладачами з різних установ та контекстів. Вони також сприяють підвищенню актуальності навчання, розширенню академічної мережі та зміцненню професійних компетенцій. Важливо, щоб університети підтримували та сприяли таким ініціативам, які сприяють професійному зростанню викладачів та покращенню якості освіти.

Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

  • Обезюк Тетяна Констянтинівна. Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003277)
  • Сироватко Зоя Вікторівна. Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003352)
  • Єфременко Вікторія Миколаївна. Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003378)
  • Козлова Тетяна Георгіївна. Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003223)
  • Саламаха Олександр Євгенович. Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003321)

Кафедра ТОС має угоду про співпрацю:

  • з Національним університетом «Києво-Могилянська академія»

     У 2020 році на базі кафедри ТОС проходили стажування НПП кафедри фізичного виховання НаУКМА :  Завідувач кафедри, 2 доценти   та  2 ст. викладачі

  • з Київським університетом ім. Бориса  Грінченка

Між кафедрами спортивного напряму цих ЗВО проводились різні наукові та методичні заходи, стажування

     Викладачі пройшли стажування в іноземних установах:
- Дакал Наталія Адамівна. Доцент. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Польща. Університет Бялосток. "Викладання та дослідження в сучасному університеті: виклики, рішення та перспективи". 180 годин, 6 кредитів;
- Сабіров Олександр Сергійович. Доцент, кандидат педадогічних наук. Краківський економічний університет. "Нові та інноваційні методи викладання" . 180 годин, 6 кредитів.

    З метою обміну досвідом та підвищення рівня професійних компетентностей  24-30 вересня 2023 р.  ст. викл Чеховська А.Ю. та ст. викл. Чечиньова О.М. відвідали університет ім. Адама Міцкевича             (м. Познань, республіка Польща), де проводилася Міжнародна літня школа «Physical Culture and Sport in the higher education system» в рамках проєкту «UNIWERSYTET JUTRA II - POWR.03.05.00-00-Z303/18». В заході взяли участь представники 26 ЗВО України (викладачі кафедр фізичного виховання та спорту, керівники спортивних клубів)