Абрамов Сергій Анатолійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. (1992)
Посада: Старший викладач
Звання:
Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту (волейбол).
Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Технічна підготовка спортсменів у волейболі. Біомеханічні моделі виконання технічних прийомів.
Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 03.11.2021-17.12.2021 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006978-21)
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» 04.04.2023-23.05.2023 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007903-23)

Сторінка в intellect: https://intellect.kpi.ua/profile/asa3
Поштова скринька: kfv2010#hotmail.com
Публікації:
вітчизняних фахових
2010-2011

Інтуіція в спорті. Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 81.Серія Педагогічні науки . Фізичне виховання та спорт
2011-2012
"Волейбол у фізичному вихованні студентів". ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип.91., с.12-14, м.Чернігів, Абрамов С.А., Кузьмінова М.І.
"Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.91, Т.1. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. ЧДПУ, 2011 . с.12-14. Гаврилова Н.Є., Абрамов С.А.
2012-2013
Абрамов С.А. Вплив занять волейболом на фізичний розвиток студентів. / Абрамов С.А., Кузьмінова М.І. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.44-47.
Абрамов С.А. Розвиток фізичних якостей студентів в ігрових видах спорту. / Абрамов С.А., Кузьмінова М.І. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С. 48-50.
2013-2014
Абрамов С.А. Загальна фізична підготовка студентів у волейболі. / С.А.Абрамов, М.І.Кузьмінова . Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.4 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.10-12.
закордонних
2013-2014
Абрамов С.А. Зміст та наповнення відображеної в щоденниках студентів самостійної роботи з фізичного виховання. / Абрамов С.А. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 38. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.51-55
Абрамов С.А. Активний відпочинок студентів вузу. / Абрамов С.А. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ VEDECKO-PRACTICKA . 27марта-05 апреля 2014 року. DIL 24 TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. Praga/. "Educationi andScience". 2014. –С.8-11
2014-2015
Абрамов С.А. Особливості методики навчання технічним прийомам гри в волейбол студентів ВНЗ. MATERIALY XII MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRACTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2015" 07-15.04.2015/ Volume 20. Fizyczna kultura i sport. Przemysl. Nauka i studia. 2015. -C.5-8.
Абрамов С. А. Попередження травматизму на заняттях болейболом. MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL-2015" February 28 - March 7, 2015. Volume 27. Physical culture and sport. Sheffield. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2015. C.- 46-49.
Абрамов С. А. Волейбол як засіб розвитку витривалості і психофізіологічних здібностей студентів. Мaterialy X meznarodni vedecko-practika konference "NASTOLENI VEDY-2014" 27.09.2014-05.10.2014., Dil 12. Telovovychova a sport. Publishing House "Education and Science" s.r.o. 2014. Praha. -С.77-80.
включених до переліку наукових фахових видань України
2016-2017
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ПРОТЯГОМ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ В СПОРТИВНІЙ СЕКЦІЇ. / Абрамов С.А., Довгопол Е.П. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 4 (85) 17. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017 -С.5-7.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ШКОЛАХ. / Довгопол Е.П., Абрамов С.А. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.43-46.; Мова публікації:українська
що входять до наукометричних БД
2017-2018
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ЗНАЧЕННЯ ТЕСТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ/ С.А. Абрамов " АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" Випуск 4(36) Частина 6 квітень 2018 г. ЖУРНАЛ друкується щомісячно з червня 2015 року, Україна, м. Переяслав-Хмельницький, -С.12-17.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23422
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ЗМАГАЛЬНО-ІГРОВИЙ МЕТОД ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / С.А. Абрамов "АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" Випуск 3(35) Частина 1 березень 2018 рік, Украхна, м. Переяслав-Хмельницкий, -С.6-10.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23211
2018-2019
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА ВІДДІЛЕННІ ВОЛЕЙБОЛ./ Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.6-10.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ФІЗИЧНА ТА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛ./ Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.6-11. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Абрамов С.А. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ВЕРХНЬОЇ ПЕРЕДАЧІ М’ЯЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛ./ Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.97-101.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Публікації
Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)
2019-2020

Бібліографічний опис: Абрамов С.А. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРАВЦІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВИХ ТАКТИЧНИХ ДІЙ У ВОЛЕЙБОЛІ./ Абрамов С. А., Довгопол Е. П. SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 ""SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / ""Issue 12 (120) 19 Kiev Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University 2019 -С.7-10. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 11 (7 - 17)
2020-2021
Бібліографічний опис: Абрамов С.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВОЛЕЙБОЛУ В ГРУПАХ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ./ Абрамов С. А., Томашевський Д. В. НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 4 (134) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 -C.7-9. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (7 - 9)
– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science
2021-2022
Бібліографічний опис: Абрамов С. А., Шишацька В.І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Мова українська Стор. 17-20 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова СЕРІЯ 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3(148)2022 (березень 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)
2021-2022
Бібліографічний опис: Abramov S., Shishatska V. «Increasing motor activiti of students by means of physical education in higher education institutions. (Абрамов С. А., Шишацька В. І. Підвищення рухової активності студентів засобами фізичного виховання у закладах вищої освіти) Мова АНГЛІЙСЬКА Стор. 7-10 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова СЕРІЯ 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 1(145)2022 ( січень 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Видання, розробка:
Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»
2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Волейбол [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра Міщук Д.М., Абрамов С.А., Сироватко З.В. Томашевський Д.В., Довгопол Е.П. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 129 с. Кількість авторських аркушів: 6.45 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: № 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41128 (підтверджено)