Анікеєнко Лариса Василівна

Освіта:    Київський державний інститут фізкультури (1982)

Посада:  Старший викладач

Звання:  Майстер спорту СРСР з гандболу

Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту (волейбол).
Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 03.11.2021-17.12.2021 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02070921/006980-21)

Сторінка викладача в INELLECT: http://intellect.kpi.ua/profile/alv1

Поштова скринька: anikeienko_lv#ukr.net

Публікації: 

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Анализ подходов к организации физического воспитания в высших учебных заведениях, направленных на повышение мотивации к двигательной активности
Отношение студенток технического вуза к занятиям физической культурой и спортом
2011-2012
"Особливості введення документації кафедрою фізичного виховання зі секційною формою навчального процесу". Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичного виховання (Фізична культура і спорт), 2012, с.32-38. Вихляєв Ю.М., Анікеєнко Л.В.
"Фізичне виховання студенської молоді : проблеми та перспективи" , НУБіП України, 2011 - за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25.11.2011. с.95-98, Анікеєнко Л.В., Дакал Н.А.
"Роль физических упражнений в сохранении здоровья студента". Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, сер.15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури", вип.17. 2012, -С. 118-123. Файнберг Б.А., Дакал. Н.А,, Анікеєнко Л.В.
"Факторы, влияющие на мотивацию студентов технических ВУЗов к двигательной активности ". Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, сер.15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури", вип.17, 2012., - С.12-16, Анікеєнко Л.В.
2012-2013
Анікеєнко Л.В.Особливості психофізіологічних станів студентів, які займаються на навчальних відділеннях баскетболу та волейболу в НТУУ "КПІ". / Анікеєнко Л.В. Фізична культура, спорт та здоровя нації / збірник наукових праць . Випуск 14. Видавництво - ВДПУім.М. Коцюбинського, - Вінниця, 2012. -С.156-161
Анікеєнко Л.В. Досвід США щодо створення системи особистістно орієнтованогофізичного вихованнястудентів./ Опарін С.С., Анікеєнко Л.В. Науковий часопис. національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 30. С. 162-166.
Анікеєнко Л.В. Форма организации занятий физическим воспитанием студентов в спортивных отделениях. / Анікеєнко Л.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 24., – С.10-14.
2013-2014
Анікеєнко Л.В. Физическая рекреация как фактор укрепления и восстановления психического и физического здоровья студентов. / Л.В.Анікеєнко. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ. (Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту), Вип.17.– Вінниця-2014: Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2014.– С.571-575
Анікеєнко Л.В. Методичні принципи фізичного виховання студентів /Н.А.Дакал, Л.В.Анікеєнко. Вісник ЛНУ ім.Франка- 2014 ("Фізична культура і спорт"). "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ", Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції.– Львів-2014: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2014.– С.168-172
Анікеєнко Л.В. Влияние оздоровительной физической культуры на функциональное состояние организма. / Анікеєнко Л.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 11(38)13, – С.4-8.
Аникеенко Л.В. Проблемы физической подготовлености современного специалиста. / Аникеенко Л.В., Дакал Н.А., Файнберг Б.А. // Проблеми формування здорового способу життя молоді Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів.Львівський національний університет ім. І.Франка. – Вид-во : Львів-2013, 2013. – С.240-246.
2014-2015
Анікеєнко Л.В. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІV. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С. 5-9.
Анікеєнко Л.В. Морфофункциональные особенности и воздействия оздоровительных упражнений . // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 9(50)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.7-11.
Анікеєнко Л.В. Способность ритмизації движений в обучениии техники спортивных игр детей и молодёжи. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 9(50)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.4-7.
Анікеєнко Л.В., Міщук Д.М. Характеристики ігрових амплуа у сучасному класичному волейболі. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІV. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.118-121.

міжнародних в Україні

2010-2011
Назва заходу ІІ Міжнародна науково-практична конференція " Здоров`я і освіта : проблеми та перспективи"; Назва доповіді - Отношение студенток технического вуза к занятиям физической культурой и спортом.; Автори - Полухін Ю.В. Дакал Н.А. Аникеєко Л.В.; Місце проведення - м.Донецьк; Дата проведення: 16.11.2010

закордонних

2013-2014
Аникеенко Л.В. Соблюдение техники безопасности при проведении занятий по баскетболу в НТУУ "КПИ"./ Аникеенко Л.В. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.18-20
2014-2015
Анікеєнко Л.В. Правила гри у баскетбол для студентів НТУУ "КПІ". MATERIALS OF THE XІ INTERNATIONAL RESEARCH AND PRAKTYCE CONFERENCE "PROCEEDINGS OF ACADEMIC SCIENCE-2014". 30 august-07 september 2014 roku. Volume 3. Pedagogical sciences Physical culture and sport. Music and life. Science and Education Ltd. Sheffield. UK. 2014. С.76-79.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Взаимосвязь направленного развития специальной ловкости и эффективности техники ведения мяча у студентов занимающихся баскетболом. / Л.В. Анікеєнко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип.10(65)15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. -С.10-13. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Обучение двигательным действиям студентов. / Л.В. Анікеєнко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 9(64)15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. -С.4-7. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Мотивация потребности в занятиях физической культурой у студентов, которые занимаются в техническом вузе / Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 5 (75)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. -С. 4-6. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. "Щоденник самоконтролю студента" як інструмент контролю функціонального стану студентів НТУУ "КПІ". / Л.В. Анікеєнко / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 136. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. -С.3-6.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Роль учебно-тренировачной деятельности в нравственном, интеллектуальном и єстетическом воспитании студентов. / Л.В. Анікеєнко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К1 (70)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. -С.271-274. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Оценка состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме высококвалифицированных футболистов разных амплуа. / Д.М. Міщук, Л.В. Анікеєнко / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том I. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.184-187.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» З СЕКЦІЙНОЇ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. / Л.В. Анікеєнко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.6-11; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. АНАЛІЗ РІВНЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»./ Л.В. Анікеєнко, В.П. Білоконь АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.144-148.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
2018-2019
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ СТУДЕНТОВ I И II КУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В НТУУ «КПИ им. ИГОРЯ СИКОРСКОГО»./ Л.В. Анікеєнко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019, Україна, м. Переяслав-Хмельницкий -С.13-19.; Наукометричні БД:Copernik; ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації: російська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ./ Л.В. Анікеєнко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ, Україна, м. Переяслав-Хмельницкий -С.101-105.; Наукометричні БД:Copernik; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська.
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ТРАВМАТИЗМ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ./ Л.В. Анікеєнко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019, Україна, м. Переяслав-Хмельницкий -С.19-22.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСОБИ. ЗМІСТ І ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ./ Л.В. Анікеєнко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4. Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ, Україна, м. Переяслав-Хмельницкий -С.11-15.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Розвиток мотивації та самосвідомості як основа фізичного виховання. / Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3 К (84) 2017 -С.22-26.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Образ жизни студентов в реалиях образовательного процесса / Л.В. Анікеєнко Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. Вінниця 2016 -С.577-582.; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Педагогічні основи професійно-прикладної підготовки студентів / Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 9 (79) 2016.-С.8-11.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» И ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ. / Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 10 (80) 2016. -С.8-11. ; Мова публікації:російська
2017-2018
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Методологические основы оздоровительных систем. / Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 10 (92) 2017.-С.5-8.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Проблеми організації вільного часу студентської молоді./ Л.В. Анікеєнко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 9 (91) 2017.-С.5-7.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ МОТИВАЦИИ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ./ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (93) 17. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2017 -С. 5-8.; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23496
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. Основы обучения студентов двигательным действиям./ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К ; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. УРОВНИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОК К МОТИВИРОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 11 (105) 18 Kiev -С.7-10; Мова публікації:російська.
Бібліографічний опис::Анікеєнко Л.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО – ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ./ Л.В. Анікеєнко SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / "Issue 3 (111) 19. Kiev -С.9-12.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТУДЕНТАМИ ВУЗА./ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (106) 18, м. Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.7-10.; Мова публікації:російська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: "Результати тестування фізичної підготовленності студентів НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського" Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (7 - 12)
Бібліографічний опис: "Педагогические и дидактические принципи, определяющие применение сапортивних тренажоров в процесе физического воспитания студентов."/ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 9 (117) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (10 - 13)
Бібліографічний опис: "Самовиховання студентів в процесі фізичного самовдосконалення."/ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 9 (117) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (13 - 17)
2020-2021
Бібліографічний опис: Анікеєнко Л. В. "ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛІСТОК" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.9-12. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (9 - 12)
Бібліографічний опис: Анікієнко Л. В. "СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМУ У ФУТБОЛІ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 8 (128) 20. – с.14-16 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (14 - 16)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science: Бібліографічний опис: Zoia V. Syrovatko1, Viktoriia M. Yefremenko1, Larysa V. Anikeienko1, Viktor P. Bilokon1, Serhii M. Korol2,Viktor G. Riabchenko3, Vitalii M. Коshel4 1NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC UNIVERSITY”, KYIV, UKRAINE 2SUMY STATE UNIVERSITY, SUMY, UKRAINE 3ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE, CHERNIHIV, UKRAINE 4T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY “CHERNIHIV COLEHIUM”, CHERNIHIV, UKRAINE "STRENGTHENING STUDENTS’ HEALTH IN THE PROCESS OF SPORTS AND HEALTH TOURISM ENGAGEMENT" Wiadomosci Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 6, JUNE 2021 DOI:10.36740/WLek202106135 Wiad Lek. 2021;74(6):1478-1484 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 7 (1478 - 1484) (індексується в наукометричній базі: Web of Science) (Додаткові бали за SNIP/IF :0)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Анікеєнко Л. В., Білоконь В. П. "ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ- ФУТБОЛІСТІВ ПІД ЧАС СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. , Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 12 (144) 22.-с.27-30. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1txaXaF5clRWT8Dy3Kp52h_vXbBx_VgVt/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Bilokon V., Anikeienko L. "ANALYSIS OF SELECTION IN THE BASKETBALL TRAINING SYSTEM IN UKRAINE AND ABROAD" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (149) 2022 .–с.7-10. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1HemdsRLL53dn1vMR2ZtR1lIp2jeJoPB-/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Техніка та тактика гри в баскетбол. Навчання техніці та тактиці гри у баскетбол для студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студеннтів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. В. Анікеєнко, В. М. Єфременко, О. М. Яременко, О. В. Кузенков, Г. О. Устименко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 6.35 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42020 (підтверджено)