Білоконь Віктор Петрович

Білоконь Віктор ПетровичОсвіта: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди у 1998р.

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту (фубол)

Сфера наукових інтересів: Технології оцінки фізичного стану здобувачів вищої освіти. Розробка здоров'язбережувальних технологій та їхнє впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання» 03.12.2021-01.02.2022(Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02070921/007082-22)

Сторінка викладача в INELLECT: https://intellect.kpi.ua/profile/bvp23

Поштова скринька: vpbilokon#gmail.com

Публікації:

вітчизняних фахових
2012-2013
Особливості психо-емоційної стійкості в ігрових видах спорту. Міщук Д.М, Білоконь В.П./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 117-118
Значення тренажерів і технічних засобів в навчанні студентів які займаються футболом. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 6(32) с.23-27
2013-2014
Организация занятий физической культурой и спортом при подготовке спортсменов. Билоконь В.П. Збірник наукових праць "Фізична культура і спорт та здоров"я нації", вип.17. Вінницький державний педагогічний ун-т ім.М.Коцюбинського. Інститут фізичного виховання і спорту. Вінниця 2014. с.23-29
Тактична і психологічна підготовка студентів які займаються футболом. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 12 (39) с.4-9
2014-2015
Методика навчання основам індивідуальної гри у футбол студентів. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.15-18
Відбір та методика навчання футболістів на початковому етапі підготовки. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 10(51) 14 с.4-8

закордонних

2015-2016
Бібліографічний опис:Билоконь В.П. Стрессоустойчивость как характеристика психоемоциональной устойчивости в условиях напряженной игровой деятельности. //Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety -2016 ". Dil 7.Filologie Telesna vychova. Dejepis. Publishing House "Education and Science",Praha.2016.- P.64-66 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В., Білоконь В.П. Контроль функціонального стану студентів НТУУ "КПІ".// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 34-36 ; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Билоконь В.П. Принципы воспитания физических качеств студентов, занимающихся в техническом ВУЗе./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С. 20-23 ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Билоконь В.К. Формирование здорового образа жизни студентов./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(79)16, К: 2016 - С.19-22 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Білоконь В.К. Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.20-23 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Білоконь В.К.Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.16-20 ; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Білоконь В.П., Мотивация студентов на занятиях фізіческой культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова, серія 15,вип.10(92)17,К:2017//Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова; С.12-15. Мова публікації російська.
2018-2019
Бібліографічний опис:Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки. Білоконь В.П. Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К.: /Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова/2019-Випуск 1 (107) 19 –с.7-10 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи. Білоконь В.П. Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К.: /Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова/2018-Випуск 11 (105) 18 –с.10-13 ; Мова публікації:західноєвропейська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Управление тренировочным процессом в игровых видах спорта. /Materials of the XIII international research and praktice conference "Scientific horisons -2017" 30 september - 07 october 2017/ Sheffild:Science and education LTD, 2017.- P.16-19; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2018-2019
Бібліографічний опис:Травматизм у футболі. Механізми травмування у футболі. Білоконь В.П. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.7-11; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання. Білоконь В.П. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.11-15; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Організація і методика проведення рекреативних заходів/ Білоконь В.П.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. :Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 9 (117)19. – с.33-37 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (33 - 37)
2020-2021
Бібліографічний опис: Білоконь В. П. "ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 8 (128) 20. – с.20-23 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (20 - 23)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Zoia V. Syrovatko1, Viktoriia M. Yefremenko1, Larysa V. Anikeienko1, Viktor P. Bilokon1, Serhii M. Korol2,Viktor G. Riabchenko3, Vitalii M. Коshel4 1NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC UNIVERSITY”, KYIV, UKRAINE 2SUMY STATE UNIVERSITY, SUMY, UKRAINE 3ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE, CHERNIHIV, UKRAINE 4T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY “CHERNIHIV COLEHIUM”, CHERNIHIV, UKRAINE "STRENGTHENING STUDENTS’ HEALTH IN THE PROCESS OF SPORTS AND HEALTH TOURISM ENGAGEMENT" Wiadomosci Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 6, JUNE 2021 DOI:10.36740/WLek202106135 Wiad Lek. 2021;74(6):1478-1484 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 7 (1478 - 1484) (індексується в наукометричній базі: Web of Science) (Додаткові бали за SNIP/IF :13)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Анікеєнко Л. В., Білоконь В. П. "ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ- ФУТБОЛІСТІВ ПІД ЧАС СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. , Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 12 (144) 22.-с.27-30. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1txaXaF5clRWT8Dy3Kp52h_vXbBx_VgVt/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Bilokon V., Anikeienko L. "ANALYSIS OF SELECTION IN THE BASKETBALL TRAINING SYSTEM IN UKRAINE AND ABROAD" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (149) 2022 .–с.7-10. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1HemdsRLL53dn1vMR2ZtR1lIp2jeJoPB-/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні