Бойко Ганна Леонідівна

Бойко Ганна ЛеонідівнаЗавідуюча кафедрою технологій оздоровлення і спорту.

Освіта: ГЦОЛІФК м.Москва (Диплом з відзнакою.)

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Функціональний тренінг для осіб з особливими потребами та адаптивний спорт.

Сфера наукових інтересів: Технології оцінки фізичного стану здобувачів вищої освіти. Розробка здоров'язбережувальних технологій та їхнє впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою "Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006096-20)
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007661-23 від 16.02.2023)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/bgl3

Поштова скринька: annaanna2612#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Діагностика та корекція уваги студентів під час навчального процесу - занять з оздоровчого баскетболу.
Баскетбол как средство физического воспитания студентов непрофильных высших учебных заведений.
2011-2012
"Особливості психологічних функцій зв`язуючих у волейболі",. Вісник ЧНПУ, м.Чернігів, вип.98, том IV, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, с.128-132, 2012, Міщук Д.М., Коробейніков Г.В.,Конда Н.М., Д.М.Бойко Г.Л.
"Вплив занять з оздоровчого волейболу на психофізіологічний стан студентів",. Вісник ЧДПУ, м.Чернігів, вип.91, том I, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, 2011, с. 303-306, Міщук Д.М., Бойко Г.Л.
"Вплив занять з оздоровчого баскетболу на психофізіологічний стан студентів". Вісник ЧНПУ, м.Чернігів, вип.98, том ІІ, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, с.164-169, 2012, Бойко Г.Л.
"Вплив занять з шейпінгу на психофізіологічний стан студенток". Вісник ЧНПУ, м.Чернігів, вип.98, том ІІ, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, с.170-173, 2012, Бойко Г.Л.
"Баскетбол в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений Украины". Вісник. ЧНПУ. м.Чернігів , вип.98, серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання і спорт., 2012.с.161-163, Бойко Г.Л.Ефременко В.Н., Яременко О.Н.
"Побудова моделі навчально-виховного процесу з оздоровчого плавання студентів вищих навчальних закладів". Наук.часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 15,"Наук.-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт".Зб.наук.праць за ред. Г.М.Арзютова: вид-во НПУ, 2012, с.99-104, Бойко Г.Л., Хіміч І.Ю.
2012-2013
Бойко Г.Л. Технологія оздоровлення студентської молоді на основі впровадження комплексів дихальних вправ в систему фізичного виховання в вищих навчальних закладах. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 4 (29)13 – С.113-117.
Бойко Г.Л.Вплив занять з оздоровчого волейболу та шейпінгу на психофізіологічний стан студентів./ Бойко Г.Л., Єфременко В.М., Чернігівський НПУ ім.Шевченка, Вісник ЧНПУ, Вип. 107,Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.2013,С.121-124.
Бойко Г.Л. Вплив занять з оздоровчого баскетболу та шейпінгу на психофізіологічний стан студентів. / Бойко Г.Л., Єфременко В.М., Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 25. – С.21-25.
2013-2014
Бойко Г.Л. Система визначення та контролю функціональних резервів організмі студентів НТУУ"КПІ" / Г.Л.Бойко, С.М.Бітко. Вісник ЛНУ ім Івана Франка (Фізична культура і спорт), Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ":Львів - 2014: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2014.– С.161-168
2014-2015
Бойко Г. Л. Педагогічний підхід до вирішення проблем фізичного виховання студенток ВНЗ на заняттях шейпінгом. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3К2 (57) 2015 р. -С.41-44.
Бойко Г.Л., Міщук Д.М. Особливості варіабельності серцевого ритму у студентів НТУУ "КПІ", які навчаються на навчальному відділенні волейболу. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ. Вип.18. Т.2., ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського,– Вінниця: Вид-во ТОВ "Планер", 2014: – С.148-152.

міжнародних в Україні

2011-2012
"Семейная реабилитация детей, больных ДЦП". Міжнар. наук.-практична конференція"Стратегічні питання світової науки-2012", 07-15.02.2012, розд.25.Наук.Біологія.Фізична культура і спорт, Przemysl,Наука і студія, с.98-100, Бойко Г.Л.

закордонних

2012-2013
Бойко Г.Л. Особенности питания в атлетизме./ Бойко Г.Л., Масалкін М.Г. Международная конференция "Новости передовой науки", София, Болгария, 17-25 мая 2013.
Бойко Г.Л. Комлексная коррекция избыточной массы тела и ожирения с использованием средств атлетизма. / Бойко Г.Л., Масалкін М.Г. Найновите научни постижения-2013.Матеріали ІХ Міжнородної науково практичної конференції.Софія."Бял ГРАД-БГ"ООД. 17-25 березня 2013.С.77-83
2013-2014
Бойко Г.Л. Обучение технике выполнения базовых упражнений в атлетизме студентов на учебных занятиях с дисциплины "Физическое воспитание" / Бойко Г.Л., Масалкін М.Г. Бъдещите изследвания-2014. Матеріали Х Міжнародної науково практичної конференціїї. Том 24. Педагогически науки.Физическа култура и спорт.Софія."Бял ГРАД-БГ"ООД. 17-25 февраля 2014, С.52-57
Бойко Г.Л. Використання індексу маси тіла та показників складу тіла як важливої складової фізичної реабілітації. / Бойко Г.Л. X Міжнарод. науково-практична " Научный прогрес на рубеже тысячелетий". DIL.18, Praga-2014; 27.04-05.05.2014 року. Чехия. 2014. –С.8-12.
Бойко Г.Л. Комплексне використання індексу маси тіла та показників складу тіла. / Бойко Г.Л. X Міжнарод. науково-практична "Научный прогрес на рубеже тысячелетий." DIL.18, Praga-2014; 27.04-05.05.2014 року; Чехия. 2014. –С.12-15
Бойко Г.Л. Циклирование нагрузки в бодибилдинге./ Бойко Г.Л. Стратегические вопросы в мировой науке Матеріали X науково-практичної конференції "Strategiczne pytania swiatowej nauki-2014", Przemysl, Т.№ 33. -2014 ., С.55-59
Бойко Г.Л. Особенности планирования нагрузки в годичном цикле у студентов НТУУ"КПИ", занимающихся атлетизмом в рамках дисциплины "Физическое воспитание"./ Бойко Г.Л., Масалкин М.Г. Стратегические вопросы в мировой науке. Матеріали X науково-практичної конференції "Strategiczne pytania swiatowej nauki-2014", Przemysl, Т.№ 33. -2014 ., С.59-64
2014-2015
Бойко Г.Л., Настенко Е.А. Алгориты оценки и контроля состояния здоровья студентов и преподавателей в высших учебных заведениях. Матеріали ХІ Международнаї научна практична конференция "Ключови въпроси в современна та наука 2015 " 17-25 април 2015 г. Том 15, Лекарство. Биологии. Ветеренарна наука. Софія."Бял ГРАД-БГ"ООД. 17-25 април 2015,С.68-71.

що виходять до наукометричних БД

2014-2015
Бойко Г. Л., Д.М.Міщук Психофізіологічні особливості студентів, які навчаються на навчальних відділеннях баскетболу та волейболу. МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. За загальною редакцією Євгена ПРИСТУПИ. Заснований 1996 року. Випуск 19. Том 2. ЛЬВІВ 2015. -С.35-39.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Шляхи реорганізації фізичного виховання у ВНЗ України. / Вихляєв Ю.М, Бойко Г.Л. Міністерство освіти і науки України. Національна академія педагогічних наук України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.Тематичний випуск. Київ. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова 2016 -С.97-100.Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Рівень фізичної підготовлненості студентів НТУУ КПІ та шляхи його підвищення. / Г.Л. Бойко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 12 (67) 15. -С.16-18. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Фітнес-аеробіка у фізичному вихованні студенток Г.Л. Бойко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 01 (68)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.21-23.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Система контролю та управління резервними можливостями студентів в умовах навчального процесу. Г.Л. Бойко, С.М. Бітко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К 2 (71)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.38-41.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Алгоритм оцінки фізичного стану студентів за функціональними патернами системи кровообігу. Г.Л. Бойко, Носовець О., Настенко Є. / НАУКОВИЙ ВІСНИК Східноєвропейського національного універсистету ім. Лесі Українки. Біологічні науки - С.128-134.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Методы психофизиологического тестированич спортсменок по художественной гимнастике. Г.Л. Бойко / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 02 (69)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.19-22.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІТНЕСУ. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 17-20.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Вплив практичних занять з фізичного виховання на фізичний стан студентів та система його оцінки. Г.Л. Бойко, Міщук Д.М. / СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ'Я. Науково-практичний журнал № 3/2016 -С.5-8; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЯКА МАЄ ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ./ Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.21-26.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23407
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.130-134.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23515
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ОСОБЛИВОСТІ ШЕЙПІНГ-ХАРЧУВАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ СТАТУРИ. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.122-126.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23516
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ШЕЙПІНГУ. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.126-130.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23497
2018-2019
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ДИНАМІКА ЗМІН ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Бойко Ганна Леонідівна, Козлова Тетяна Георгіївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.89-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. АНАЛІЗ ДОСВІДУ США В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.94-98.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. АНАЛІЗ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ./ Г.Л. Бойк АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(50) Июнь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий –С.96-111.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ./ Г.Л. Бойк АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(50) Июнь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий –С.136-139.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Оцінка адаптаційного потенціалу організму студентів на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Бойко Г.Л. Міщук Д.М. / Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. Вінниця 2016 -С.417-421.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ И ПОСТРОЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА./ Е.А.Настенко, А.Л.Бойко, В.А.Павлов, А.О.Коновал, В.В.Рыбачук, Ю.И.Шемберко; Мова публікації:російська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Синтез логистической регрессии на принципах самоорганизации моделей. / Е.А. Настенко, А.Л. Бойко, Е.К. Носовец, К.И. Тепляков, В.А. Павлов Кибернетика и вычислительная техника. Вып. 182 - Киев 2015 -С.85-93; Мова публікації:російська
2017-2018
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. АЛГОРИТМ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ./ Г.Л. Бойко, Д.М. Міщук ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 4 (23) Житомир – 2017 -С.157-162.; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23541
Бібліографічний опис: Г.Л.Бойко, Є.А.Настенко, О.О.Коновал, В.А.Павлов, О.К.Носовець, М.О.Осадчий "Аналіз ефективності алгоритмів згладжування та фільтрації в задачі класифікації високочастотних біологічних сигналів" К: Вісник університету "Україна", Серія "Інформатика,обчислювальна техніка та кібернетика" 2015. № 1(20), с. ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. "Оцінка умов коронарного кровопостачання при модифікованій пробі мартіне у студентів молодших курсів" / Г.Л.Бойко, Є.А.Настенко, О.К.Носовець, Б.О. Войник, М.О. Федчишин // К: Вісник університету "Україна", Серія "Інформатика,обчислювальна техніка та кібернетика" 2015. № 1(20), с.53-64.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2018-2019
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Аналіз станів системи кровообігу студентів у просторі параметрів залежності артеріальний тиск-пульс./ Г.Л. Бойко, Є.А.Настенко , В.А.Павлов , В.С.Уманець; К: Вісн.Унів. "Україна", Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика" 2017. № 1(19), с.26-31; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Eфективність алгоритмів попередньої обробки даних в задачі класи-фікації високочастотних біологічних сигналів./ Г.Л. Бойко,Є.А.Настенко , В.А.Павлов Коновал О.О. Осадчий М.А.Дємєнтьєв А.В. Індуктивне моделювання складних систем. Зб. наук. праць. К.: ННЦІТС. Вип.9.- 2017. С.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Визначення функціоанльного стану системи кровообігу з використанням різних методів кластерного аналізу./ Тимошенко Ю.С., Конюх А.А., Станішевський Д.С., Г.Л. Бойко, Настенко Є.А. БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ Вітчизняний науковий журнал № 1 (1) 2018 Київ -С.71-75.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2018-2019
Бібліографічний опис:Бойко Г.Л. Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test./ VoinykB.A. BorisovaG.V. UmanetsV.S.BoikoG.L.PavlovA.V.NastenkoIe. A: Innovative Biosystems and Bioengineering 2018, № P.144-148.; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами

наукове редагування видань

 

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: The Relationship between Atherosclerosis and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease According to Polysystemic Ultrasound of the Arteries and Hepatic Steatometry./ O. B. Dynnyk S. E. Mostovy G. L. Boyko E. A. NastenkoN. G. Gnoeva Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (3 (40) Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 5 (88 - 92)
2020-2021
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. ШЕЙПІНГ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 (133) 21. С. 21-23. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (21 - 23)
Бібліографічний опис: Козлова Т. Г., Бойко Г. Л. МЕТОДИКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 (133) 21. С. 58-61. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (58 - 61)
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (134) 21. С 13-16. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (13 - 16)
Бібліографічний опис: Козлова Т.Г., Бойко Г.Л. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (134) 21. С 73-76. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (73 - 76)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Гетьман Л. М. ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 12 (144) 21. С. 40-43. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Стоцька О. Р. ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ШЕЙПІНГУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 1 (145) 22. С. 24-27. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Стоцька О. Р. РЕЖИМ СНУ ТА ХАРЧУВАННЯ, ЯК ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3 (148) 2022. С. 34-37. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г., Шарафутдінова С.У. ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 58-62. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Boyko G. THE INFLUENCE OF SHAPING CLASSES ON THE DEVELOPMENT OF PLASTICITY IN HIGHER EDUCATION. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 2 (146) 22. С.9-11 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, віднесених до Q4

2021-2022
Бібліографічний опис: Ivan М. Okhrimenko, Victoria A. Shtykh, Hanna L. Boiko, Yurii V. Novytskyi, Olha M. Pasko, Liudmyla M. Prudka, Tetyana V. Matiienko CADETS’ PHYSICAL HEALTH AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE DURING COMBAT SPORT TRAINING. // Wiadomości Lekarskie (Польща). JUNE 2022; VOLUME LXXV, ISSUE 6, ALUNA Publishing House, Р. 1500-1505. DOI: https://doi.org/10.36740/wlek202206113 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні (підтверджено)