Бурлака Ірина Василівна

Освіта: Київський державний інститут фізкультури (1978). Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту з тенісу

Викладає навчальні дисципліни:  Ігрові види спорту. Теніс. Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Використання сучасних методик у тренувальних програмах тенісистів.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 19.12.2022-10.02.2023 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК №02070921 / 007662-23
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» 12.11.2020-12.12.2020 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № реєстрації: 006202-20)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/biv53

Поштова скринька: irina.v.burlaka#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
"Гнучкість у фізичному розвитку студентів вузу" .Вісник Чернігівського державного пед.університету , вип.81 Чернігів, 2010, Бурлака І.В., Шишацька В.І.
2011-2012
"Навчальний матеріал з тенісу для студентів ВНЗ". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.91. т.І, серія:Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. м.Чернігів, 2011, с.70-71. Бурлака І.В., Лукачина А.В.
"Завади на занятті з фізичного виховання". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.91. т.ІІ, серія:педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. м.Чернігів, 2011, с.72-74. Бурлака І.В., Смовженко А.М.
2012-2013
Бурлака І.В. Застосування фізичної культури у регулюванні працездатності студента. / Бурлака І.В., Щеглов Є.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С. 101-103.
Бурлака І.В. Значення координації рухів у спортивних іграх. / Бурлака І.В., Шишацька В.І. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.98-100.
2013-2014
І.В.Бурлака . Теніс у системі фізичного виховання вищого навчального закладу. / Бурлака І.В., Лукачина А.В. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.108-110.
І.В.Бурлака, Вплив розвитку координації на якість ігрової діяльності студентів у спортивних іграх. / І.В.Бурлака, А.М. Смовженко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.1 .Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. –С.63-65.
2014-2015
Бурлака І.В. Про важливість деяких аспектів фізичного виховання студентів для їх майбутньої адаптації до умов роботи в конкурентному середовищі. / І.В. Бурлака // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІІІ. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.39-41.
Бурлака І.В.Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІІІ. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.42-45.

закордонних

2012-2013
Бурлака И.В. Теннис в системе физического воспитания вуза. / Бурлака И.В., Жуков С.Н., Лукачина А.В. , Россия, г.Череповец, Череповецкий государственный университет, Материалы І Междунар.научно-практической конференции (25.04.2013 р.), 2013 р., С.185-188.
2013-2014
Бурлака І.В. Розвиток креативності студентів за допомогою ігрових видів спорту./ Бурлака І.В., Шишацька В.І. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura I sport. ,/Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.57-60
2014-2015
Бурлака І.В. The research on the motivation of students of practising sports and exercise in tennis groups/ Irina Burlaka// Материалы Международной научно-практической конференции" Эффективные инструменты современных наук -2015", м.Прага.Чехія, 23.04-30.04.2015., с.37-40.

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Особливості мотивації студентів до занять у групах тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. Науковий журнал "Молодий вчений" № 12 (27) грудень, 2015. Частина 4. Херсон. -С.122-127. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Дослідження рівня фізичного стану студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. Науковий журнал "Молодий вчений" № 2 (29) лютий, 2016. Херсон. -С.255-259. ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Про можливості використання прийомів кардіо тенісу в студентських групах фізичного виховання. / І.В. Бурлака. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК" (28-29 жовтня 2016 року) Частина ІІІ Київ 2016 -С.62-65. Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Про теоретичну піготовку студентів тенісистів у внз неспортивного профілю. / І.В. Бурлака Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК". (28-29 жовтня). Частина ІІІ. Київ 2016. -С.65-67. Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ГРУП ТЕНІСУ У ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / І.В. Бурлака м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 р. -С.143-146. Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ЩОДО СТИМУЛІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. / І.В. Бурлака м. Львів, 2-3 грудня 2016 р. -С.111-114. Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ПРО НОРМАТИВИ ДЛЯ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. / І.В. Бурлака МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК» (30-31 березня 2018 року) Частина І. Харків 2018 -С. 175-178.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В ГРУПАХ ТЕНІСУ У ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / І.В. Бурлака Актуальні питання сучасної науки м. Івано-Франківськ, 7-8 липня 2017 р. -C.106-109.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТЕНІСУ СТУДЕНТАМ ТЕНІСИСТАМ ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / І.В. Бурлака МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (27-28 жовтня 2017 року) Частина ІІ Львів 2017 -С.151-154.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МЕДИТАЦІЇ УСВІДОМЛЕННЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕНИСИСТІВ. / І.В. Бурлака Актуальні проблеми гуманітариних та прородничих наук. м.Одесса -С.167-170.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ./ І.В. Бурлака АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.27-31.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ТЕНІСУ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗКУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ./ І.В. Бурлака АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.22-28.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Можливості використання прийомів TRX кардіо тенісу в програмі занять студентів тенисистів. / І.В. Бурлака. Збірник статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (8-9 квітня 2016 року) Частина I. Ужгород. -С.125-128. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Бурлака І.В. Про особливості оцінювання рівня фізичної підготовленності студентів внз неспортивного профілю. / І.В. Бурлака. ЗБІРНИК СТАТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ" (6-7 травня 2016 року) Частина ІІ. Чернігів 2016. -С.58-61.; Мова публікації:українська

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті «Київський політехнік»

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті "Київський політехнік";

2019-2020
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 22 від 2019-06-20 Публікація: "Наш студент - переможець Універсіади України з тенісу" Частка внеску:100%
2021-2022
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 26 від 2022-08-26 Публікація: "Фізвиховання без пауз. Новий підхід, новий досвід" Частка внеску:100%

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Автори: Бурлака Ірина Василівна, Лукачина Анатолій Васильович Назва статті: Фізичне виховання у закладах вищої освіти та його цінність для студентів як способу укріплення здоров’я / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 3К (131) 21, – 2021 – С. 63 – 68 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (63 - 68)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання у закладах вищої освіти та його цінність для студентів як способу укріплення здоров’я / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 3К (131) 21, – 2021 – С. 63 – 68 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35390 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Виховання засобами тенісу вольових якостей у студентів ЗВО неспортивного профілю / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини – №9 – 2021 – С. 141 – 145 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/179 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання: Теніс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Бурлака І.В., Лукачина А.В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 75 с. Кількість авторських аркушів: 4.2 Відсоток участі: 50 (загалом авторів: 2) Дата затвердження: 2022-06-24 Номер протоколу: 6 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48820 (підтверджено)