Чеховська Анна Юріївна

Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ”.(Диплом з відзнакою.) Спеціальність:“ Фізичне виховання”. Кваліфікація:Викладач фізичного виховання."

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/hay1

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
Оптимізація тренувального процесу в оздоровчій аеробіці для студентів ВНЗ. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98 том ІІІ.
2012-2013
Чеховська А.Ю. Державна політика України у галузі збереження здоров`я студентської молоді. / Чеховська А.Ю. Політологічний вісник. Випуск 69., м.Київ, НУ імені Тараса Шевченка.- С.271-276.
Чеховська А.Ю. "Збереження здоров`я студентської молоді як соціальний пріоритет України"/ Чеховська А.Ю., журнал наукових праць №115 "Нова парадигма", НПУ ім.М.П.Драгоманова,м.Київ, 8 сторінок
2013-2014
Чеховська А.Ю. Збереження здоров`я студентської молоді як соціальний пріоритет України./ Чеховська А.Ю., журнал наукових праць №120 "Нова парадигма", НПУ ім.М.П.Драгоманова,м.Київ, 7 сторінок
2014-2015
Чеховська А.Ю. Культура здоров`я молоді: когнетивний аспект./ А.Ю.Чеховська. Журнал наукових праць фахового видання з філософських наук, політології та соціології."Нова парадигма", НПУ ім.Драгоманова-К., Вип.127; 2015, с.3-9.
Чеховська А.Ю. Світоглядна парадигма сучасної студентської молоді: спортивно-оздоровчий аспект./ А.Ю.Чеховська. Журнал наукових праць фахового видання з філософських наук, політології та соціології."Нова парадигма", НПУ ім.Драгоманова-К.; 2015, с.12-18.
Чеховська А.Ю. Модельні характеристики фізичної підготовленості у фітнес-аеробікі. / А.Ю.Чеховська. Міністерство освіти і науки України. , Науковий часопис. Серія 15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" Випуск 6 (62) 15 НПУ ім.М.П. Драгоманова-К.:, 2014. -С. 86-88.

закордонних

2013-2014
Чеховська А.Ю. Популяризация "Salsa", как танцевального вида аеробики, среди студенток НТУУ "КПИ". / Чеховська А.Ю. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura I sport. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.37-40

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграцп рухів і музики. / А.Ю. Чеховська // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. – Вип. 4 (74) 16 – С.124-127.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. Шейпінг-програма для занять з фізичного виховання студенток. / А.Ю. Чеховська // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. – Вип. 4 (74) 16 – С.127-131.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 167-170.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. МУЗИЧНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Козлова Тетяна Георгіївна, Чеховська Анна Юріївна (АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.139-144.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.117-121.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АЕРОБІКИ ЯК МЕТОДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.113-118.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ГЛАЙДІНГ ДИСКІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ АЕРОБІКИ). / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.84-87. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ГЛАЙДИНГ ТА ГЛАЙДИНГ-ДИСКИ ЯК СПОСІБ УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.7-11. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПИЛАТЕСА В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ. / Н.В. Градусова, А.Ю. Чеховська За матеріалами конференції XLVII АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Частина 3, 26-27 березня 2019.Україна, м. Переяслав-Хмельницький. -С.50-52; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Чеховська А.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ / Чеховська А.Ю., Градусова Н.В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 4 (85) 17. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017 -С. 134-136.; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Аеробіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, А. Ю. Чеховська, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 151 с. – Назва з екрану Кількість авторських аркушів: 6.86 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2019-11-28 Номер протоколу: 3 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32204 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Чеховська А.Ю. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК КРИТЕРІЇ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ В АЕРОБІЦІ. / Чеховська А.Ю. SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 12 (120) 19 KievPublishing house of National Pedagogical Dragomanov University 2019 -C.191-194. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (191 - 194)
2020-2021
Бібліографічний опис: Чеховська А.Ю ЗДОРОВ`Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. / Чеховська А.Ю. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / Issue 5 (136) 21 Kyiv Publishers of National Pedagogical Dragomanov University 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (146 - 149)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ випуск 11 (143) 2021 "Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні здорового способу життя студентської молоді" Саламаха О.Є., Чеховська Г.Ю., с.135-138. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/609 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні