Черевичко Олександр Геннадійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1979р. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація:Викладач фізичного виховання."

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/hog7

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Організація і проведення занять фізичними вправами зі студентами університету, які не вміють плавати. Фахове видання "Педагогічні науки" "Фізичне виховання і спорт". Науковий часопис, серія 15. Вип.11 вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
2011-2012
"Плавание как средство оздоровительной физической культуры студентов". Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, сер.15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури , вип.17, 2012.р. С. 38-42. Дакал Н.А., Черевичко О.Г., Щеглов Є.М., Назарук В.М.
"Адаптація студентів до занять у ВНЗ за допомогою рухової активності". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, випуск 91, 2011р. С. 472-475. Черевичко О.Г., Щеглов Є.М.
"Обгрунтування комплексу заходів, які направлені на формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання". Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи", НУБіП України, 2011 - за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011., м.Київ; С. 60-68. Зеніна І.В., Смірнов К.М., Черевичко О.Г., Щеглов Є.М.
"Здоров"я студентів та його складові". Вісник Черніговського національного педагогічного університету, випуск 98, том 3, С.306-309, 2012р, .. Топчієва Г.О.,Черевичко О.Г.,
2012-2013
Черевичко О.Г. Доцільність застосування сучасних технологій у викладенні фізичного виховання в ВУЗі. / Смірнов К.М., Черевичко О.Г. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.106-108.
Черевичко О.В. Плавання як засіб оздоровлення організму. / Черевичко О.В., Щеглов Є.М., Смірнов К.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 23., – С.97-100.
Черевичко О.В. Плавання як засіб корекції порушень постави і викривлення хребтового стовпа. / Черевичко О.В., Щеглов Є.М., Назарук В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 22. – С.74-77.
Черевичко А.В. Физкультурная потребность как обязательный элемент физической культуры студенческой молодёжи. / Черевичко А.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 24., – С.108-110.
Черевичко О.В., Психолого-педагогические условия организации различних форм физической рекреации. / Черевичко О.В., Щеглов Є.М., Назарук В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 22. – С. 39-43.
Черевичко О.В. Здатність студентів адаптуватись до умов навчання в сучасному ВУЗі. / Смірнов К.М., Черевичко О.Г. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.359-361.
2013-2014
Черевичко О.Г. Двигательная нагрузка - основной компанент оздоровления пострадавшего поколения. / О.Г. Черевичко // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 13 (40)13 – С.199-204.
Черевичко А.В. Физическая рекреация как фактор укрепления и восстановления психического и физического здоровья человека. / Черевичко А.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 201. – Вип. 10 (37)13., – С.143-147.
Черевичко О.Г. Використання занять з плавання для оздоровления студентов. / Черевичко О.Г., Смірнов К.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.325-327.
2014-2015
Черевичко О.Г., Качалов В.О. Здоровый образ жизни как форма реализации социальной ценности здоровья студентов. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 12(53)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.115-118.
Черевичко О.Г. Природно-біологічне обгрунтування оздоровлення студентів технічних спеціальностей до їх професійної діяльності засобами гімнастики. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 9(50)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.156-160.

закордонних

2014-2015
Черевичко А.Г. Особенности нейродинамических характеристик студентов НТУУ "КПИ", занимающихся на отделении плавання. Мaterialy X meznarodni vedecko-practika konference "NASTOLENI VEDY-2014" 27.09.2014-05.10.2014., Dil 12. Telovovychova a sport. Publishing House "Education and Science" s.r.o. 2014. Praha. -С.67-72.

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. Функції пам'яті та уваги у студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ". / О.Г. Черевичко / Науковий журнал "Молодий вчений" № 3 (30) березень, 2016 р. -С. 622-625.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. Характеристика психофізіологічних станів студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ". / О.Г. Черевичко / Молода спортивна наука України. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту. За загальною редакцією Евгена Приступи. Заснований 1996 рік. Випуск 20. Том 1, 2. Львів 2016. -С.335-338.; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. КОНДИЦІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(22). Часть 4. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницький -С.174-180.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ» НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11 (19). Часть 3. Ноябрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015года Переяслав-Хмельницький -С.116-120.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г.Початкове навчання плаванню в системі фізичного виховання в НТУУ "КПІ"" ім.І.Сікорського/ О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(21). Часть 2. Январь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. м.Перяслав-Хмельницький -С.151-157.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Діана МІЩУК, Олександр ЧЕРЕВИЧКО ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ'Я І СПОРТ. 2016. №4(26) Львів. C. 31-38; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 1(33) Частина 3. Січень 2018 р., Україна, м.Переяслав-Хмельницкий, 2018, -С.113-120.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23627
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. РОЛЬ ХАРЧУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОДУКТІВ В СИСТЕМІ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ. / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 5(37) Частина 3. Травень 2018 р., Україна, м.Переяслав-Хмельницький -С.108-113.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23527
Бібліографічний опис: Черевичко О.Г. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ. / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 12(32) Частина 5 грудня 2017 р., Україна, м.Переяслав-Хмельницький -С.111-116.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23560
2018-2019
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г.МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.182-187.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.164-168.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. АНАЛІЗ КОГНІТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.168-172.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЛАВАННЯ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / О.Г. Черевичко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.178-182.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. Моніторинг функціонального стану студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ". / О.Г. Черевичко / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 136. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. -С.215-218.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. Современные методы контроля функционалного состояния студентов учебного отделения плавания НТУУ "КПИ". / О.Г. Черевичко. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 5 (75)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. 123-127. ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2017-2018
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НТУУ "КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ВІДПОВІДНО ДО ТЕСТІВ І НОРМАТИВІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНІСТЕРСТВОМ МОЛОДІ ТА СПОРТУ./ Д.М. Міщук, О.Г. Черевичко ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. Збірник наукових праць Випуск 4 (23), Україна, м. Житомир, – 2017, -С.198-203.; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. Кількість авторських аркушів: 10.8 Відсоток участі: 10 (загалом авторів: 9) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТІВ ЗВО, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ /Дакал Н.А., Черевичко О.Г., Смірнов К.М. Серія 15 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 4(134) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (36 - 39)
Бібліографічний опис: FEATURES OF TEACHING SWIMMING TECHNIQUES OF STUDENTS AT DIFFERENT STAGES OF TRAINING ./ Dakal N., Smirnov K., Cherevиchko O. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 5(136) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (9 - 12)
Бібліографічний опис: Особливості ситуаційної та особистісної тривожності студентів ЗВО /Дакал Н.А., Черевичко О.Г., Смірнов К.М. , Зубко В.В. Серія 15 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) Випуск 6 (137) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (50 - 53)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Дакал, Н., Черевичко, О., Смірнов, К., & Зубко, В. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (3(148), 37-40. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Дакал Наталія, Зубко Валентина, Черевичко Олександр. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ У КОНФЛІКТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ КОМАНДНИМИ ВИДАМИ СПОРТ. «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ.). МАТЕРІАЛИ ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня 2021 року. м. Київ, С.199-202 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Черевичко О., Зубко В., Смірнов К." ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 3К(147) 22. Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2022 -С.162-167." Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні