Чиченьова Оксана Миколаївна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність: „олімпійський та професійний спорт”. Кваліфікація: „ Викладач-тренер"

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту міжнародного класу СРСР з настільного тенісу.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/hom20

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
міжнародних в Україні
2011-2012
Тактика парной гри в настільному тенісі. Вдосконалення системи фізичного виховання спортивного тренування та оздоровлення різних категорій населення. ГОУ ВПО "Сургутський державний університет ХМАО- Югри".О.М. Чиченьова, В.К. Щербаченко.С.206-207

вітчизняних фахових

2012-2013
Чиченьова О.М. Інноваційна методика навчання технічного прийому підрізка зліва у студентів початківців. / Вихляєв Ю.М., Чиченьова О.М. Вісник НТУУ "КПІ" Філософія, Психологія, Педагогіка. ВПК "Політехніка", №3 (36) / 2012.- С. 106-111.
Чиченьова О.М. Удосконалення методики навчання технічного прийому підрізка зліва у студентів-початківців./ Чиченьова О.М., Вихляєв Ю.М., Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 107. Том І. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. м. Чернігів. -С.89-91
Чиченьова О.М. Планування та контроль самостійної роботи студентів із фізичного виховання. / Вихляєв Ю.М., Чиченьова О.М. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. Волин. Нац.. ун-ту імені Лесі Українки №2 (18). 2012. – С.160-163.
Чиченьова О.М. Застосування технічних засобів при навчанні прийому підрізка зліва у студентів-початківців./ Вихляєв Ю.М., Чиченьова О.М., Бойко О.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 6 (32). – С. 171-176
2013-2014
Чиченьова О.М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа. / Чиченьова О.М. Вісник НТУУ"КПІ" Філософія, Психологія, Педагогіка. ВПК "Політехніка", №3 (39) / 2013.- С. 61-67.
Чиченьова О.М. Застосування імітаційних вправ у настільному тенісу./Ю.М.Вихляєв , О.М.Чиченьова .Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. ЗК(45)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. - С.479-484

закордонних

2014-2015
Чиченьова О.М. Значення спеціальної фізичної підготовки в настольному тенісі. / О.М.Чиченьова ,О.В. Ганул MATERIALY XII MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRACTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2015" 07-15.04.2015/ Volume 20. Fizyczna kultura i sport. Przemysl. Nauka i studia. 2015. -C.16-20.
Чиченьова О.М. Показники діяльності серцево-судинної системи студентів. / О.М. Чиченьова, Л.Г. Гришко, В.К. Щербаченко, MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.85-89.
Чиченьова О.М.Техніко-тактична підготовка студента у настільному тенісі. / В.К. Щербаченко, Л.Г. Гришко, О.М. Чиченьова MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.15-19.
Чиченьова О.М. Психологічна підготовка студентів до участі у змаганнях. / О.М. Чиченьова, В.К. Щербаченко, Л.Г. Гришко, MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.10-15.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Вплив занять спортивними іграми на стан резервних можливостей організму студентів./ О.М. Чиченьова, Л.Г. Гришко. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (м. Харків) Збірник наукових праць IX міжнародної науково–методичної конференції (27.11.2015) -С.273-276.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Нормативи для контролю розвитку фізичних якостей студентів відділення настільного тенісу./ О.М. Чиченьова, Л.Г. Гришко. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (м. Харків) Збірник наукових праць IX міжнародної науково–методичної конференції (27.11.2015) -С.63-70.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ "НАКАТ СПРАВ" У СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том IV. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.186-189.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТА, ЯКИЙ ВИНИКАЄ ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ РІЗНОГО РІВНЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(23) Часть 7. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий-С.81-85. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. ПОДАЧА – ПЕРШИЙ КРОК У НАВЧАННІ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(22). Часть 4. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.174-180.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11(31). Часть 3. Ноябрь 2017 г. Переяслав-Хмельницький -С.138-144.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23771
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНОГО УДАРУ У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г.Переяслав-Хмельницький -С.71-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23546
2018-2019
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. ТЕХНІКА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАННІ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС СТУДЕНТІВ – ПОЧАТКІВЦІВ. / Чиченьова Оксана Миколаївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11(43) Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.40-45.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТА-ПОЧАТКІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. / Чиченьова О.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.80-85. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.147-152.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. / Чиченьова О.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.127-132.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Чиченьова О.М. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТУДЕНТА ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. / Чиченьова О.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.85-89.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Іноваційні технології фізичного виховання студентів. Кількість авторських аркушів: 9 Відсоток участі: 2 (загалом авторів: 17) Дата затвердження: 2018-06-21 Номер протоколу: 10 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546 (підтверджено)
2020-2021
Бібліографічний опис: Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавру Фізичне виховання Настільний теніс Кількість авторських аркушів: 1.5 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546 (не підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного університету ім. М.П.Драгоманова (серія 15, випуск 4(134)21). "Підтримка розвитку фізичного виховання у закладах вищої освіти це відповідальність Держави перед майбутнім країни" Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (120 - 124)
Бібліографічний опис: вісник фізичне виховання спорт і здоров'я людини Кам'янець - Подільського національного університету ім.Івана Огієнка. Випуск 20 2021р. "Інноваційна методика навчання студентів - початківців технічному удару гри в настільний теніс під час занятьз фізичного виховання" Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (61 - 64)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного університету ім. М.П.Драгоманова випуск 6 (137)21,(червень)"Щоденник самоконтролю як засіб інформації про стан здоров'я та додаткові знання для студентів закладу вищої освіти технічного направлення" Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (131 - 134)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ “Академічні студії” Серія “Педагогіка”випуск №4 частина 1 2021р. Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: СПРИТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИМ ЕЛЕМЕНТАМ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС Науковий часопис П.М. Драгоманово випуск 84 серія 5 том 2 Педагогічні науки реалії та перспективи. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-84 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: ВНУТРІШНЯ ІНТУЇЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИМ УДАРАМ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС І УЧАСТІ СТУДЕНТІВ У ЗМАГАННЯХ. Науковий часопис П.М. Драгоманово серія 5 випуск 85/2022р.Педагогічні науки реалії та перспективи. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-85 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні