Дакал Наталія Адамівна

Дакал Наталія Адамівна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. (1978). Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Доцент. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Вплив занять з плавання на функціональний стан і фізичну підготовленість студентської молоді. Псхофізіологія, фізичне виховання, оздоровче плавання, психологія

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 03.11.2021-17.12.2021 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02070921/006980-21 2.Стажування в Польщі (Білостоцький університет) 17.10-25.11.2022 (Серьтифікат №55)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/dna4

Поштова скринька: dakalnata#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Восстановление психосоматического статуса студентов на занятиях по фызическому воспитанию
Отношение студенток технического вуза к занятиям физической культурой и спортом
Анализ подходов к организации физического воспитания в вісших учебных заведениях, Направленных на повышение мотивации к двигательной активности
К вопросу о целесообразности использования тренажерных устройств в профессионально-прикладной физической подготовке студентов
2011-2012
"Роль фізичних вправ в збереженні здоров"я студента ". "Науковий часопис"НПУ ім М.П. Драгоманова.Серія 15 випуск 17.Київ 20112. С 118-123. Файнберг Б.А., Дакал Н.А., Анікеєнко Л.В.
"Психофізіологічний стан та мотивація у спортсменів високої кваліфікації".Всеукраїнський симпозіум"Особливоті формування та становлення психофізиологічних функцій людини в оногенезі. ЧНУ ім. Б.Хмельницького.Черкаси 2012.С.42.Коробейніков Г.В., Дуник О.К. Шацький В.М., Дакал Н.А.
"Плавання як засіб оздоровчої фізичної культури студентів". "Науковий часопис"НПУ ім М.П. Драгоманова.Серія 15 випуск 17.Київ 20112. С 38-42. Дакал Н.А., Черевичко О.Г.,Щеглов Є.М.,Назарук В.М.
"Фізкультурна потреба як обов"язковий елемент фізичної культури студентської молоді." матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 листопада.Київ, НУБіП України. С 95-99. Анікеєнко Л.В., Дакал Н.А.
"Зміни вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів в залежності від психофізиологічного реагування". Вісник ЧНПУ випуск 91 том І, серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2011. С. 225-229. Коробейников Г.В., Коробейникова Л.Г., Шацьких В.М., Дакал Н.А.
2012-2013
Дакал Н.А. Особливості функціональної асиметрії мозку у спортсменів високої кваліфікації. / Дакал Н.А. , Коробейнікова Г., Коробейніков В., Шацьких Т., Курганова Фізична активність, здоров'я і спорт. Науковий журнал. №4 (10), ЛДУФК, м. Львів 2012, - С. 17-22.
Дакал Н.А. Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку./ Дакал Н.А., Коробейнікова Л.Г., Коробейніков Г.В.,"Спортивна Медицина", 2012, С.121-125
Дакал Н.А. Роль физической культуры в организации учебного труда студентов / Дакал Н.А., Файнберг Б.А. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 6 (32). – С.43-48.
Дакал Н.А. Влияние оздоровительного плавания на уровень физического развития и морфофункционального состояния организма мужчин./Дакал.Н.А., ДонНУ , Теорія і практика фізичного виховання, науково-методичний журнал №1, 2013, С.180-187
2013-2014
Дакал Н.А. Методичні принципи фізичного виховання студентів /Н.А.Дакал, Л.В.Анікеєнко. Вісник ЛНУ ім.Франка- 2014 ("Фізична культура і спорт"). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ", Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції.– Львів-2014: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2014.– С.168-172
Дакал Н.А. Вікові особливості стресостійкості елітних спортсменів. // Н.А. Дакал, Г. Коробейніков, Л. Коробейнікова, О. Дуднік // Вісник Прикарпатського університетського університету. Фізична культура. Вип.18, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ, 2013. - С.167-174.
Дакал Н.А. Объективные и субъективные факторы культуры здорового образа жизни студентов. / Н.А.Дакал // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 11 (38)13. – С.22-26.
Дакал Н.А. Проблемы физической подготовлености современного специалиста. / Аникеенко Л.В., Дакал Н.А., Файнберг Б.А. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка-2014 ("Фізична культура і спорт") .Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львівський національний університет ім. І.Франка. – Вид-во : Львів-2013, 2013. – С.240-246.
2014-2015
Дакал Н.А. Занятия калланетик и их влияниена развитие гибкости. / Н.А. Дакал // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 9(50)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.59-62
Дакал Н.А. Основні поняття методології оздоровчої гімнастики студентів. / Н.А. Дакал // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 9(50)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.63-66.
Дакал Н.А. Особливості психофізиологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі.. / Д.М. Міщук, Н.А. Дакал // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІV. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.122-125.

закордонних

2012-2013
Дакал Н.А. Психологическое состояние, мотивация и стратегия соревновательной деятельности в единоборствах. / Дакал Н.А., Л. Коробейнікова, Г. Коробейніков, В. Шацьких, С. Орлюк, Stintta culturii fizice № 11/3, м.Кишенів, USEFS, - 2012, - С.27-34.
2013-2014
Дакал Н.А. Состояние нейродинамических функций у борцов высокой квалификации в динамике учебно-тренировочных сборов. /Л.Г.Коробейникова, Г.В.Коробейников, В.М.Шацких, Н.А.Дакал. Научные труды НИИ физической культуры и спорта республики Беларусь, – Минск, 2013 : Изд-во БГУФК , Выпуск 13, – С.230-235
Дакал Н.А. Психофизические особенности борцов высокого класса с разным стилем ведения поединка. /Н. А. Дакал, С.В.Орлюк, Л.Г. Коробейникова Sninta culturii fizice Nr. 12/4-2012, Pregatire profesionala. Antrenamtyn spori. Educatie fizica. Recuperare. Recreatie.USEFS,2012. - С.57-64.

що виходять до наукометричних БД

2014-2015
Дакал Н.А. Психологічні особливості елітних атлетів з урахуванням стилю ведення поєдинку. / Н.А. Дакал Науковий журнал "Теорія і методика фізичного виховання і спорту", №1/2015. Видання Національний університет фізичного виховання і спорту України. 2015. -С.114-117.
Дакал Н.А., Коробейніков Г., Коробейнікова Л. Конгнітивні функції і стилі ведення поєдинку у висококваліфікованих дзюдоїсток. / Науковий журнал " Фізична активність. Здоров'я і спорт", №1(19). Видання Національний університет фізичного виховання і спорту України. м. Львів. 2015. -С.31-37.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. Залежність когнітивних характеристик від функціональної рухливості нервових процесів у волейболістів високої кваліфікації. / Д.М. Міщук, Н.А. Дакал / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том IV. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.128-130.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. Дослідження передстартових реакцій психофізіологічних функцій у борців високої кваліфікації. / Коробейнікова Л.Г., Заповітряна О.Б., Дакал Н.А., Міщенко В.С. / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том IV. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.101-104.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПЛАВЦІВ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 45-49.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ. / Дакал Наталия Адамовна, Парахонько Вадим Николаевич, Назарук Владимир Михайлович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 50-54.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
2017-2018
Бібліографічний опис:Дакал Н.А.Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification./ Korobeynikov G.V., Korobeynikova L.G., Romanyuk L.V., Dakal N.A., Danko G.V. 1PEDAGOGICS PSYCHOLOGY medical-biological problems of physical training and sports -С.272-278.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
Бібліографічний опис:4. Heart rate variability system in elite athletes with different level of stress resistance GEORGIY KOROBEYNIKOV1, LESIA KOROBEYNIKOVA1, VLADIMIR POTOP2, DYMYTRII NIKONOROV1, VIACHESLAV SEMENENKO1, NATALIIA DAKAL3, DIANA MISCHUK3 1National University of Physical Education and Sport, Kiev, UKRAINE 2 Ecological University of Bucharest, ROMANIA 3 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiev, UKRAINE; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ЗАСОБАМИ АКВАФІТНЕСУ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 5(37) Частина 3. Травень 2018 р., Україна, м. Переяслав-Хмельницький -С. 27-31.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23514
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 5(37) Частина 3. Травень 2018 р., Україна м. Переяслав-Хмельницький, -С. 23-27; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23513
2018-2019
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПЛАВЦІВ РІЗНИХ РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.18-21.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:"Дакал Н.А. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ ПЛАВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48)Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.12-15.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ. РОБОТА М’ЯЗІВ ПРИ ЗАНЯТТІ ПЛАВАННЯМ./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.15-18.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. СТАН КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДЗЮДОЇСТОК ІЗ РІЗНИМИ СТИЛЯМИ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ. / Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Дакал Н.А., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 139. Том ІІ. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. -С.237-240.; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Дакал Н.А. ПЛАВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ./ Дакал Н.А. National Pedagogical Dragomanov University SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 4 (112) 19. Kiev. Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University 2019 -С.23-26.; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Дакал Н.А. Результати тестування фізичної підготовленності студентів НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського". / Н.А. Дакал Міжнародна науково-практична конференція "Фізична куьтура, спорт та здоров'я нації" присвяченої 100-річчю Житомирського державного університету ім. Івана Франка та 15-річчю факультету фізичного виховання і спорту, 14-15 листопада 2019 року, м. Житомир Україна, Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (7 - 12)
Бібліографічний опис: Дакал Н.А. ПЛАВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ./ Дакал Н.А. SCIENTIFIC JOURNAL. SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE. / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / ". Issue 4 (112) 19 Kiev -С.23-26. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (23 - 26)
Бібліографічний опис: ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ./ Дакал Н.А. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 7 (127) 20 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2020 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (62 - 66)
2020-2021
Бібліографічний опис: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТІВ ЗВО, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ./ Дакал Н. А., Черевичко О. Г., Смірнов К. М. НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 4 (134) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (36 - 39)
Бібліографічний опис: Дакал Н.А. FEATURES OF TEACHING SWIMMING TECHNIQUES OF STUDENTS AT DIFFERENT STAGES OF TRAINING ./ Dakal N., Smirnov K., Cherevиchko O. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 5(136) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (9 - 12)
Бібліографічний опис: ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ «КРОЛЬ НА ГРУДЯХ» СТУДЕНТІВ-ПЛАВЦІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ./ Дакал Н.А. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВАСерія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 8 (128) 20Київ Вид-во НПУ і мені М.П.Драгоманова2020 -С.37-40. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (37 - 40)
Бібліографічний опис: Особливості ситуаційної та особистісної тривожності студентів ЗВО /Дакал Н.А., Черевичко О.Г., Смірнов К.М. , Зубко В.В. Серія 15 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) Випуск 6 (137) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (50 - 53)
Бібліографічний опис: ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ./ Дакал Н.А. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 7 (127) 20 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2020 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (62 - 66)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2019-2020
Бібліографічний опис: Дакал Н.А. Adaptation to endurance load in youths./ GEORGIY KOROBEYNIKOV1, IVAN GLAZYRIN2, VLADIMIR POTOP3, VOLODYMIR ARCHIPENKO4, VALENTINA GLAZYRINA5, OLEKSANDR DUDNYK6, LESIA KOROBEYNIKOVA7, DAKAL NATALYA8 .Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 3). Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 6 (1035 - 1040) (індексується в наукометричній базі: Scopus) (Додаткові бали за SNIP/IF :68)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Дакал, Н., Черевичко, О., Смірнов, К., & Зубко, В. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (3(148), 37-40. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Дакал Н., Смірнов К. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 4(149) 22Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2022 -С.47-49. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Дакал Наталія, Зубко Валентина, Черевичко Олександр. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ У КОНФЛІКТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ КОМАНДНИМИ ВИДАМИ СПОРТ. «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ.). МАТЕРІАЛИ ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня 2021 року. м. Київ, С.199-202 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Dakal N., Kachalov O.INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO SWIMMING CLASSES.ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 4(149) 22Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2022 -С.10-12. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Dakal N. STUDENT SWIMMING TEACHING TECHNOLOGY BASED ON THE USE OF THE GAME METHOD. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 12(144) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 -С.9-11 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Dakal N.THE INFLUENCE OF SWIMMING CLASSES ON IMPROVING THE HEALTH OF STUDENT YOUTH. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 1(145) 22Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2022 -С.10-12. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. Кількість авторських аркушів: 10.8 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 9) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507 (підтверджено)