Добровольський Володимир Едвардович

Добровольський Володимир Едвардович

Освіта: Національний університет фізичного виховання і спорту України (2005р.), (2006р.). Спеціальність: „Олімпійський та професійний спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту України з гімнастики спортивної.

Викладає навчальні дисципліни: Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут).
Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів:Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація.

Підвищення кваліфікації:1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання» 15.01.2019-28.02.2019 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02070921/004452-19)
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» 14.04.2022-01.06.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02070921/007167-22)
3. Підвищення кваліфікації (на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова) 11.05.2021 -14.05.2021 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 420/21). 30год.
4. Підвищення кваліфікації (на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова) 12.04.2022 -15.04.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 750/22). 30год.
5. “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ”) 31.10.2022 – 13.11.2022 “Цифрові інструменти Google для освіти”, сертифікат №GDTfE-04-Б-02211, 30год/1.

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/dve3

Поштова скринька: mirwowki#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

закордонних

2013-2014
Добровольський В.Е. Загальнорозвиваючі вправи у занятті спортивною гімнастикою. / Добровольський В.Е. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.49-53
2014-2015
Добровольський В.Е. Розвиток координаційних якостей у підготовці студентів -гімнастів. / В.Е. Добровольський, А.М. Смовженко MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC- 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.43-47
Добровольський В.Е. Фізична якість гнучкість у спортивній гімнастиці. / Добровольський В.Е. MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL-2015" February 28 - March 7, 2015. Volume 27. Physical culture and sport. Sheffield. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2015. C.- 39-43.
В.Е. Добровольський. Дефіцит рухової активності студентів ВНЗ. / В.Е. Добровольський,А.М. Смовженко, MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.47-51.
Добровольський В.Е. Смовженко А.М. Корекція постави у студентів протягом їх навчання у ВНЗ за допомогою засобів гімнастики. / Добровольський В.Е. Смовженко А. М. MATERIALY XI MEIZDUNARODWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEI KONFERENCJI "EUROPESKA NAUKA XXI POWIEKA - 2015" -07-15 maja 2015 roku. Volume 12. Pedagogoczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Prezemysl. Nauka i studia 2015. -С.73-77.

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИКУ ВІДШТОВХУВАННЯ РУКАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ./ В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. -С. 31-33.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23522
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ З ГІМНАСТИКИ./ В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.35-38.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23417
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. ОСВОЄННЯ СТАТИЧНИХ ВПРАВ НА ЗАНЯТТЯХ З ГІМНАСТИКИ./ В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С. 34-37.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23523
2018-2019
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПАРНОЇ АКРОБАТИКИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ./ В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.39-43.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. СКЕЛЕЛАЗІННЯ ЯК ВИД РЕКРЕАТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. / Сога Сергій Михайлович, Добровольський Володимир Едвардович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.72-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. СПОСОБИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ СИЛИ. / В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.54-57.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. / В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.58-62.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Добровольський В.Е. ТРАВМАТИЗМ СТОПИ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА. / В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.98-101.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 478,61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 3 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2019-05-30 Номер протоколу: №9 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932 (підтверджено)
2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивна гімнастика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41115 (підтверджено)
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Бокс [Електронний ресурс] : [навчальний посібник] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Назимок, Н. М. Гаврилова, Ю. О. Мартинов, В. Е. Добровольський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,31 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 141 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 6 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42034 (підтверджено)
Бібліографічний опис: Основи здорового способу життя: оздоровчі фітнес програми [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 1 (129) 21. – с.140 Сога С. М., Михайленко В. М., Добровольський В. Е. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРЕНКУРУ І ТУРИЗМУ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (104 - 107)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140 Сога С. М., Михайленко В. М., Добровольський В. Е. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ТУРИЗМУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (108 - 111)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140 Зеніна І. В., Шишацька В. І., Добровольський В. Е. СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА, ЯК БАЗОВИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (59 - 62)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 (133) 21. – с.143 Сога С. М., Михайленко В. М., Добровольський В. Е. КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (116 - 119)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140 Шишацька В. І., Добровольський В. Е., Сога С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (131 - 134)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 4 (134) 21. – с.126 Сога С. М., Михайленко В. М., Добровольський В. Е. ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (98 - 101)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. The influence of physical education classes on the formation of moral-voluntary qualities of higher education acquires // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с. - 14-17. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. Peculiarities of the Influence of sports games on the development of physical qualities of students during section classes // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с.- 8-11. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні