Гаврилова Надія Михайлівна

Освіта:  Київський державний інститут фізичної культури. (1980). Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Циклічні види спорту (легка атл.-фітнес). Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів.
Вплив занять фітнес-аеробікою на показники психомоторних здібностей студенток педагогічних закладів вищої освіти.
Вплив фізичних вправ на організм студентів.

Підвищення кваліфікації: 1. Стажування : Київський університет ім. Бориса Грінченка. №144-н з 12.11.19 по 12.12.19. Наказ №773.
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 18.05.2022-01.07.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007378-22)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/gnm14

Поштова скринька: nadejdabojarka#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Самоконтроль при заняттях фізичним вихованням у вищому навчальному закладі
2011-2012
"Викладання легкої атлетики в політехнічному виші" - Вісник Чернігівського національного педагогічного університету , м.Чернігів, 2012, вип.98,с.101-103, Гаврилова Н.М.,ФайнбергБ.А.
"Аеробні вправи в оздоровчих заняттях" - Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, м.Чернігів, 2011, вип.91, с.91-94, Гаврилова Н.М., Шишацька В.І.
2012-2013
Гаврилова Н.М. Взаємозв’язок дефіциту рухової активності студентів і загальної працездатності під час навчання в ВНЗ. / Гаврилова Н.М., Толмачова С.Є. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.125-127.
2013-2014
Гаврилова Н.М. Здоровье студенческой молодежи и пути его формирования в системе образования. / Н.М. Гаврилова // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Серія 15. Науково-педагогічні проблеми. Фізича культура і спорт. Випуск 13 (40). К. 2013, - С. 54-58.
Гаврилова Н.М. Навчання виконанню бігових легкоатлетичних дисциплін студентів ВНЗ. / Гаврилова Н.М., Прус Н.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.4 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.75-77.
2014-2015
Гаврилова Н.М. Здоровье студенческой мололдежи и пути его формирования в вузе . / Н.М. Гаврилова // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІІІ. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.53-56.
Гаврилова Н.М. Дослідження впливу дозованих вправ зобтяженнями на показники розвитку фізичних якостей студентів ВНЗ. / Н.М. Гаврилова, І.Г. Скибицький // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 11(52)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.103-105.
Гаврилова Н.М. Роль занятий физической культурой и спортом в воспитании студента / Н.М. Гаврилова // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 11(52)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.24-26.

закордонних

2012-2013
Гаврилова Н.М. Обучение беговым легкоатлетическ дисциплинам студентов вузов./ Гаврилова Н.М.,Ускова С.М.;Международная научная конференция "Актуальные проблемы экологии и здоровья человека", Россия, Череповецкий государственный университет; 25.04.2013.,С.188-191.
2013-2014
Гаврилова Н.М. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние рзерных возможностей организма спортсменов. /Н.М Гаврилова "Актуальные аспекты современной науки - ІІІ" Сборник международной научно-практической конференции" №ІІІ Ч.1., наук.-исслед.центр "Аксиома", издательство "РаДуши", РФ,г. Липецк, 2013. -С.104-107.
2014-2015
Гаврилова Н.М. Технологизированный мир и здоровье человека. / Н.М. Гаврилова, В.А.Гетман. MATERIALS OF XІ INTERNATIONATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT - 2014/2015". December 30 2014 - January 7, 2015. Volume 16. Physical culture sport. Music and life. Sheffileld. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2014/2015. –С.55-59.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. Педагогические основы физического воспитания. Гаврилова Н.М. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 3К 1 (70)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.335-338.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. Методика розвитку швидкісно-силової підготовки осіб, які займаютбся бігом на короткі дистанції. / Н.М. Гаврилова Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 10(65)15 – К.: Вид-во НПУ ім.Драгоманова, 2015. - С.42-44.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. Аналіз впливу вправ на показники рухових реакцій. Скибицький І.Г. Гаврилова Н.М. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 01 (68)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.77-83.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН СПОРТСМЕНА. Гаврилова Н.М., Прус Н.М. ХVІІ Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 26-27 сентября 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. ВЫПУСК 9(17) Часть 2. Переяслав-Хмельницкий -С.114-117.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ. / Гаврилова Н.М., Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.26-30.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М.. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического вуза/ Гаврилова Н.М., Новицький Ю.В., Руденко Г.А. "АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" ВЫПУСК 1(3) Часть 8 Январь 2018 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Переяслав-Хмельницкий -С.146-149.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. / Гаврилова Н.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(45) Часть 3 Январь 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.77-82.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Зеніна І.В. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.65-70.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. МІСЦЕ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ./ Зеніна Ірина Володимирівна, Гаврилова Надія Михайлівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.105-110.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ВАЖНЫЙ БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ./ Зенина Ирина Владимировна, Гаврилова Надежда Михайловна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.56-72.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Ставлення сучасних студентів до свого здоров я. /Зеніна Ірина Володимирівна, Гаврилова Надія Михайлівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42) Часть 6 Октябрь 2018 г. -С.90-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. Методика розвитку витривалості у студентів в процесі занять легкою атлетикою. / Гаврилова Н.М. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 9 (79) 2016.-С.29-33.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. Розвиток рухових якостей і фунуціонального стану студентів засобами гімнастики./ Зенина І.В., Гаврилова Н.М. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 10 (92) 2017.-С.35-38.;Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.45-47.; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23792

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання Бокс Кількість авторських аркушів: 6 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: №8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42034 (підтверджено)
2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Легка атлетика - фітнес [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського Кількість авторських аркушів: 7.6 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-09-16 Номер протоколу: №1 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44515 (підтверджено) - паперовій формі (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: НПУ ім. М.П. Драгоманова Науково-Педагогічні Проблеми Фізичної Культури "Особливості впливу занять з аеробіки на емоційний і фізичний стан студентів". Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (89 - 92)
Бібліографічний опис: НПУ ім. М.П. Драгоманова Науково-Педагогічні Проблеми Фізичної Культури "Вплив занять фітнес-аеробікою на показники психомоторних здібностей студенток педагогічних закладів вищої освіти". Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (71 - 74)
Бібліографічний опис: НПУ ім. М.П. Драгоманова Науково-Педагогічні Проблеми Фізичної Культури "Проектування та реалізація здоров'язберігаючих технологій в процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти". Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (33 - 36)
Бібліографічний опис: NAUKOWYI CASOPYS.National pedagogical Dragomanov university.SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE (physical culture and sports) "Features of physical education of students in the conditions of distance learning" Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (19 - 22)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science: Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Вплив фізичних вправ на організм студентів.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science: Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Осмислення завдань підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science: Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Погляди на розробку положень техніки безпеки в завданнях підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3 (148) 22. – 133 с.. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: –Стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science: Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні здорового способу життя студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3К (147) 22. – 487 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні