Гаврилова Наталія Євгенівна

Гаврилова Наталія Євгенівна

Освіта: Національний університет фізичного виховання і спорту України. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя. Складно-координаційні види спорту (фітнес-мікс)

Сфера наукових інтересів: «Порівняльні характеристики якості проведення занять з фізичного виховання при використанні різних видів рухової активності студентів».

Підвищення кваліфікації: 1. Стажування : Київський університет ім. Бориса Грінченка. №143-н з 12.11.19 по 12.12.19. Наказ №773.
2. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 18.05.2022-01.07.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007379-22)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/gne

Поштова скринька: havrylova.fv#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
"Контроль під час проведення занять з фізичного виховання у вузах". Вісник., вип.№81 ЧДПУ, 2010. Гаврилова Н.Є., Іванюта Н.В.
2011-2012
"Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.91, Т.1. Серія Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. ЧДПУ, 2011 . с.12-14. Гаврилова Н.Є., Абрамов С.А.

міжнародних в Україні

2011-2012
"Формування фізичної культури особистості студенток під впливом занять шейпінгом". Матер. ІІІ Міжнар. електронної наук.-практичної конференції " "Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання" 20-27 квітня 2012, м.Одеса, с.90-92, Гаврилова Н.Є., Козлова Т.Г.

закордонних

2012-2013
Гаврилова Н.Є. Определение побудительной мотивации к занятиям физической культурой студентов НТУУ "КПІ". / Гаврилова Н.Є. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "VEDA A VZNIK - 2012/2013" 27.02.2012 - 05.03.2013 р., DiL 34, Fyzika. Telovychova a sport. Prana, Publishing House "Education and Science" s.r.o. 2012/2013. - C.56-62.
2013-2014
Гаврилова Н.Є. Аутотренінг як засіб для відновлення фізичного та психоемоційного стану студентів на заняттях з фізичного виховання відділення «шейпінг»./ Гаврилова Н.Є.,Козлова Т.Г.MATERIALY IX MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAYK -2013. 07-15 czerwca 2013 roku. Volume 32. Fizyczna kultura I sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2013. –С.19-21
Гаврилова Н.Є. Вплив занять фітбол-аеробікою на розвиток фізичних якостей студентів. / Козлова Т.Г. , Гаврилова Н.Є. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ VEDECKO-PRACTICKA . 27марта-05 апреля 2014 року. DIL 24 TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. Praga/. "Educationi andScience". 2014. –С.38-42
Гаврилова Н.Є. Шляхи формування вольових якостей студентів-спортсменів. / Козлова Т.Г. , Гаврилова Н.Є. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura I sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.41-45
2014-2015
Гаврилова Н.Є. Фізична підготовленість як ознака фізичного розвитку й функціонального стану організму студентів ВНЗ. / Н.Є. Гаврилова, О.Д. Мохунько MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "SCIENCE AND CIVILIZATION - 2015" 30.01-07.02.2015/ Volume 19. Music and life. Physical culture and sport. Sheffleid. SCIENCE AND EDUCATION LTD. 2015. -C.69-70.

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА СТУДЕНТОК З Н-ТИПОМ СТАТУРИ./ Козлова Тетяна Георгіївна, Гаврилова Наталія Євгенівна, Лєгєзіна Людмила Олександрівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С. 66-70.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ВПЛИВ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ BODI FLEX НА КОРЕКЦІЮ ФІГУРИ СТУДЕНТОК. / Санія Шарафутдінова, Тетяна Козлова, Наталія Іванюта, Наталія Гаврилова Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2016. – № 37 (3). -С.59-61.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. Індивідуальний підхід на практичних заняттях з фізичного виховання з урахуванням типу статури студентів. / Тетяна Козлова, Санія Шарафутдінова, Наталія Гаврилова, Наталія Іванюта Журнал 'Актуальні проблеми фізичної культури і спорту' ВИПУСК 37 (3) 2016 p. -С.55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 41-44.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ЯК ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ДНЯ СТУДЕНТІВ, ТА ЗАСІБ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДО./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.128-134.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ФІТНЕС ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г., м.Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.79-84.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ПРОГРАМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ВНЗ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г.м Переяслав-Хмельницький -С.12-18.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23532
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗАСОБАМИ ВПРОВДЖЕННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. м.Переяслав-Хмельницький -С.18-23.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23530
2018-2019
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.34-38. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Гаврилова Наталія Євгенівна, Новікова Ірина Василівна, Кузьменко Наталія Вікторівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.110-115. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ./ Гаврилова Н.Є., Мохунько О.Д. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.34-38. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ФІТНЕС ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВНЗ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.43-49. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.Є. ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ КИЇВСЬКОГО НТУУ «КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ДО НАВАНТАЖЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ"./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.28-34. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Gavrilova N., Mokhunko O. PECULIARITIES OF USING RECREATIONAL AND HEALTH TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT YOUTH НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 6 (137) 21 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (7 - 10)
Бібліографічний опис: Мохунько О. Д., Гаврилова Н. Є. ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 6 (137) 21 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (85 - 88)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: 5. Gavrilova N., Mokhunko O. ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF JUDO CLASSES НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) стр7-10 Випуск 11(143) 21 Київ Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 4. Gavrilova N., Mokhunko O., Mykhaylenko V. PREVENTION OF DISORDERS OF THE FUNCTIONAL MACHINERY FUNCTION IN STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт) В и п у с к 3 (148) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022--С.7-10. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 3. Mokhunko O., Gavrilova N., Mykhaylenko V. FOOTBALL AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 5 (150) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022 С.-15-18. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні