Іванюта Наталія Вікторівна

Іванюта Наталія Вікторівна

Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури,  Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту СССР з художньої гімнастики.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Технології оцінки фізичного стану здобувачів вищої освіти. Розробка здоров'язбережувальних технологій та їхнє впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» 18.05.2022-0.1.07.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02070921/007383-22

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/inv

Поштова скринька: inv080862#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Фізичне виховання й проблеми розвитку в освітній установі. Вісник. Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 81. Серія Педагогічні науки. Физичне виховання та спорт. Чернігів 2010
Інноваційні технології в фізичному віхованні учнів старших класів технічного ліцею. Науковий часопис . Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт.Випуск 11. Київ. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2011
Вдосконалення витривалості в гармонійному розвитку студентів вузу. Вісник. Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 81. Серія Педагогічні науки. Физичне виховання та спорт. Чернігів 2010
Контроль під час проведення занять з фізичного виховання у вузах. Вісник. Чернігівського державного університету. Випуск 81. Серія педагогічні наукию. Фізичне виховання та спорт.
2011-2012
Характеристика занять Аеробікою. Вісник. Чернігівського національного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка. Випуск 91. Т.1. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2011., - С.194-196. Толмачова С.Є.
Проведення занять з аеробіки у ВНЗ. Проведення занять з аеробіки у ВНЗ. Вісник. Чернігівського національного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка. Випуск 91. Т.1. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2011., - С.197-199. Толмачова С.Є.
Роль мотивации в формировании здорового образа жизни студентов.Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 17. – С.94-97. Пелипейко О.П., Толмачёва С.Е.
Фізична культура в системі освіти дітей, які займаються в політехнічному ліцеї. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. Драгоманова.Серія 15.Випуск 19.С.83-87. Толмачева Н.А.
2012-2013
Іванюта Н.В. Вплив різних рухових режимів на культуру здоров’я ліцеїстів в поза навчальний час. / Толмачова С.Є., Іванюта Н.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 23., – С.83-86.
Іванюта Н.В. Сутність та зміст діяльнісно-поведінкового компонента культури здорового способу життя дітей, які займаються в політехнічному ліцеї. / Толмачова С.Є., Іванюта Н.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 22., – С.65-68.
Іванюта Н.В. Основні компоненти заняття з аеробіки для студенток вищих навчальних закладів. / Толмачова С.Є., Іванюта Н.В. Вісник. Чернігівського національного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка. Випуск 102. Т.1. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2012., - С.182-185.
2013-2014
Іванюта Н.В. Методичний підхід до формувань вмінь та навичок майбутніх викладачів з фітнесу в вищих навчальних закладах. / Н.В.Іванюта, С.Є.Толмачова, // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. – Вип. 4(47)14, – С.157-161.
Іванюта Н.В. Роль мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студентов. /Іванюта Н.В., Градусова Н.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 11(38)13, – С.41-45.
Іванюта Н.В. Основні рухи аеробіки. / Іванюта Н.В., Толмачова С.Є. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.1 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.147-150.
2014-2015
Іванюта Н.В. Основні компоненти заняття з аеробіки для студенток вищих навчальних закладів. / Іванюта Н.В., Толмачова С.Є. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С. 182-184.
Іванюта Н.В. Факторы, определяющие интерес с тудентов к физкультурно-спортивной деятельности. / Н.В. Іванюта // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Вип.11(52)14. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, -К.:, 2014, -С.48-51.
ванюта Н.В. Педагогические пути эстетического воспитания студентов на основе занятий антистрессовой пластической гимнастикой. / Н.В.Іванюта // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 10(51)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. -С.57-60.

закордонних

2013-2014
Іванюта Н.В. Обов`язкові компоненти заняття аеробікою. / Іванюта Н.В., Толмачова С.Є. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.53-57
2014-2015
Іванюта Н.В. Формування активного рухового режиму студента ВНЗ. MATERIALS OF THE XI INTERNATINAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "SCIENCE WITHOUT BORDERS - 2015". March 30 - April 7, 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Science and education ltd. 2015. -C.24-28.
Іванюта Н.В. Особливості виконання базових вправ у аеробіці. MATERIALS OF THE XI INTERNATINAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "SCIENCE WITHOUT BORDERS - 2015". March 30 - April 7, 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Science and education ltd. 2015. -C.19-23.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Развитие заинтерисованости у студентов к занятиям физической культурой с точки зрения эмоций и интересов./ Н.В. Іванюта / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 4 (74)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.136-139.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Вплив занять фітнесом на функціональне здоров'я студенток 1-2 курсів./ Н.В. Іванюта / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 5 (75)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.46-49.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ШЕЙПІНГУ./ Н.В. Іванюта АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 60-64.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. ВПЛИВ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ BODI FLEX НА КОРЕКЦІЮ ФІГУРИ СТУДЕНТОК. / Санія Шарафутдінова, Тетяна Козлова, Наталія Іванюта, Наталія Гаврилова Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2016. – № 37 (3). -С.59-61.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ./ Шарафутдінова Санія Умярівна, Іванюта Наталія Вікторівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.97-100. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ./ Н.В. Іванюта News of Science and Education Sheffield. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2016 -С.24-29.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Індивідуальний підхід на практичних заняттях з фізичного виховання з урахуванням типу статури студентів. / Тетяна Козлова, Санія Шарафутдінова, Наталія Гаврилова, Наталія Іванюта Журнал 'Актуальні проблеми фізичної культури і спорту' ВИПУСК 37 (3) 2016 p. -С.55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМЮТЬСЯ ШЕЙПІГОМ./ Н.В. Іванюта АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г. Переяслав-Хмельницький-С.102-106.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23544
2018-2019
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Н.В. Іванюта,Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.115-119.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В.ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Н.В. Іванюта, Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.119-123.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. СПЕЦИФІЧНІ І НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ І ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ ./ Н.В. Іванюта Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 10 (80) 2016. -С.47-50.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Оздоровчо-рекреаційні заняття в структурі рухової активності студентської молоді./ Н.В. Іванюта НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (94) 17. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2017 -С.45-48.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Загальна характеристика функцій та ознак фізичної рекреації ./ Н.В. Іванюта Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 10 (92) 2017.-С.38-41.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ./ Н.В. Іванюта НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (93) 17. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2017 -С.46-49.; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Іванюта Н.В. Формирование личного опыта управления психофизическим состоянием в професионально-личгностном развитие студенток ./ Н.В. Іванюта НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 1 (107) 19. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 -С.21-25.; Мова публікації:російська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. Управління руховою активністю студентів в процесі фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб.наукових праць/За ред. О.В. Тимошенка.- Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.- Випуск 3 К (123) 20. - С. 175-178. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (175 - 178)
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. Роль рухової активності під час підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 11(119), 2019. С. 91-94. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (91 - 94)
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. Формування мотивації студентів ЗВО технічного профілю до професійно-прикладної фізичної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 12(120). 2019, С.64-67. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (64 - 67)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. ЗМІСТ І СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІТНЕСУ./ Іванюта Н.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – С. 54-58 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. Методичні принципи занять оздороачо-розвиваючої спрямованості/ Іванюта Н.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 11 (143) 21. - С. 52-57. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні