Качалов Олександр Юрійович

Качалов Олександр Юрійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. (1979-1985). Кваліфікація: тренер-викладач з фізичного виховання та спорту.

Посада: Викладач

Звання: Спортивне звання: майстер спорту СРСР з водного поло.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Вплив занять спортивною гімнастикою на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів.

Підвищення кваліфікації: НМК "Інститут післядипломної освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
серія ПК № реєстрації:02070921/006101-20. "Розробдення дистанційних курсів з використаням платформи Moodle"Свідоцтво про підвищення кваліфікації - серія ПК № реєстрації:02070921/007765-23."Прсті засоби створення та підтримки WEB- сторінки викладача"

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/koy9

Поштова скринька: aleksh2opolo#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
інших
2013-2014
Вплив занять з плавання на психофізіологічний стан студентів. Качалов О.Ю., Антонюк О.В. (тези) / Збірник тез VIII міжнародної науково-методичної конференції (17.01.2014)/ Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних единоборств. Академія внутрійшніх військ ВМС України, Харків -2014, с.71-73

вітчизняних фахових

2014-2015
Здоровий образ жизни как форма реализации социальной ценности здоровья студентов. Качалов А.Ю., Черевичко А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014, серія 15, вип 12(53) 14 с.115-118

закордонних

2015-2016
Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 88-90 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Качалов А.Ю.,Антонюк А.В. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию. //Materials of XII International research and practice conference, "MODERN EUROPEAN SCIENCE -2016 ". 30 June - 07 July 2016. Volume 11. Philological sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 62-64 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника.//Materialy XII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji "Nauka i inowacja - 2016". 07-15 pazdziernika 2016 roku, Volume 4, Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2016. P.81-83 ; Мова публікації:українська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 10-13 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Качалов О.Ю. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів.//Materily XIII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Nauka i inovacja 2017 ". 07-15 pazdziernika 2017 roku, Volume 4, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2017. P. 65-68 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов. //Materials of XIII International research and practice conference, "Trend of modern science ". 30 may - 07 june 2018. Volume 14. Physical culture and sport. . Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 33-35 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2018-2019
Бібліографічний опис:Використання інформаційних технологій в спорті. Качалов О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.80-84; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Особенности психологической подготоки юных вотерполистов. Качалов А.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, май 2019г., //Журнал, выпуск 5(49),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.32-37. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
Бібліографічний опис:Выявление особеностей физического развития ватерполистов 15-16 лет. Качалов О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 74-77; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26781; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А., Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 216 с. Кількість авторських аркушів: 11 Відсоток участі: 10 (загалом авторів: 9) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ПЛАВЦІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (79 - 83)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Dakal N., Kachalov O. INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO SWIMMING CLASSES.ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 4(149) 22Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2022 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні