Карпюк Ірина Юріївна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури.

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: вивчення рівня здоров’я фізичної підготовленості студентів з відхиленнями в стані здоров’я, організація їх фізичної реабілітації; управління навчальним процесом фізичного виховання.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/kiy7

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

міжнародних в Україні

2011-2012
Карпюк І.Ю. Аксіологічна складова освітнього процесу з фізичного виховання студентів // Зб. статей за матеріалами Х ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, ч. 2. – Ірпінь: НАДПС, 2012. – С. 152 – 160.

вітчизняних фахових

2012-2013
Карпюк І.Ю. Системний підхід до організації навчальних занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах //Управління в освіті. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С. 113–114.
Карпюк І.Ю. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наукових праць – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 106–110.
2013-2014
Карпюк І.Ю. Формування інформаційного простору процесу фізичного виховання // Мат. Х Всеукраїнської науково-методичної конференції "Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості". - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - С. 225 - 228.
Карпюк І.Ю. Педагогічна концепція проекту Моніторинг фізичного стану студентів НТУУ "КПІ" // Мат. VII Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НАУ, 2013. - С. 84 - 86.
Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Вивчення динаміки вегетативної дисфункції у студентів спеціальної медичної групи в процесі занять фізичним вихованням // Мат. VII Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НАУ, 2013. - С. 82 - 83.
2014-2015
Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров’я студентів / Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: зб. наукових праць. – К.: НАУ, 2015. – С. 114 – 116.
Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К. Вивчення рівня моти-вації студентів техніч-ного вузу до занять фі-зичним вихованням / Науково-педагогічні про-блеми фізичної культури: на-уковий часопис – К.: НПУ ім. Драгоманова, серія 15 вип. 5к (61), 2015. – С. 114 – 117.
Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С. Дослідження вихідного рівня здоров’я студентів на основі експрес оцінки функціонального стану організму / Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: зб. наукових праць. – К.: НАУ, 2015. – С. 116 – 118.

Видання

навчальних посібників з грифом університету

2012-2013
Карпюк І.Ю. Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями органів дихання. - Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. – 68 с. українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 08.02.2013
Карпюк І.Ю., Ігнатенко Н.В. Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп із порушеннями постави та сколіозом. - Київ: НТУУ “КПІ”, 2012. – 68 с. українською мовою; № протокола метод. ради 7; дата 26.03.2012
2013-2014
Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С. Фізичне виховання. Методичні рекомендації щодо виконання вправ з обтяженими м'ячами та у парах. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - 84 с. українською мовою; № протокола метод. ради №8; дата 31.03.2014
Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп з вадами зору. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 60 с. українською мовою; № протокола метод. ради №2; дата 28.10.2013

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Подвальна О.В., Карпюк І.Ю. Вивчення впливу йоги на дихальну систему у студентів спеціальних медичних груп//Актуальные научные исследования в современном мире. - вып. 3(59), часть 4. - Переяслав, 2020. - 128 с. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (83 - 87)
2020-2021
Бібліографічний опис: Подвальна О.В. Карпюк І.Ю. I SCIENCE Актуальные научные исследования в современном мире.вып.3(59)ч.4 Вивчення впливу йоги на дихальну систему у студентів спеціальних медичних груп Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (83 - 88)

Стаття закордонних виданнях країн ОЕСР у співавторстві зі студентом КПІ або вченим країни ОЕСР

2020-2021
Бібліографічний опис: Study of factors affecting the performance of the Yukhash test(in the modification of Karpiuk) in students of a special medical group. "Science and technology"abstract of Xlll international scientific and practical conference Great Britain,Manchester,21-22 December 2020 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 9 (60 - 68) у співаторстві: студент

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, віднесених до Q4

2021-2022
Бібліографічний опис: Rebryna A., Karpiuk I., Obeziuk T., Lyakhova N., Yefimova A., Rastorguyeva I., Kara S. (2022). Features of physical therapy of people with endocrine system pathology. Acta Balneologica, 2(168), 133-137. doi: 10.36740/ABAL202202106. DOI: https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBelneol2022i2... Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні (підтверджено)