Козлова Тетяна Георгіївна

Козлова Тетяна Георгіївна

Освіта: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1990). Кваліфікація:Викладач фізичного виховання"

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Cкладно-координаційні види спорту. Фітнес-мікс. Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Технології оцінки фізичного стану здобувачів вищої освіти. Розробка здоров'язбережувальних технологій та їхнє впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007666-23 від 16.02.2023)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/ktg5

Поштова скринька: kozlova68#meta.ua

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Скибицький І.Г., Козлова Т.Г., Гришко Ю.Ю. Дослідження впливу мотивації на психічний стан спортсмена. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: збірник наукових праць "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - Випуск №11. - С. 332-335.
Козлова Т.Г., Прус Н.М., Кондратович А.Б. Спорт як засіб формування моральних якостей. // Фізичне виховання - здоров'я студентів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 21 квітня 2011р.). - Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - С.90-92.

міжнародних в Україні

2011-2012
"Формування фізичної культури особистості студенток під впливом занять шейпінгом". Матеріали ІІІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Психологічні, педагогічні та медико біологічні аспекти фізичного виховання" 20-27 квітня 2012 р. С. 90-92.м. Одеса, Козлова Т.Г.,Гаврилова Н.Є.
"Аналіз деяких моральних якостей студентів відділення "Шейпінг" НТУУ "КПІ". Матеріали ІІІ Міжнарожної електрон. наук.-практ. конф. "Психологічні, педагогічні те медико-біологічні аспекти фізичного виховання" 20-27 квітня 2012 року.С.93-96 . м. Одеса, Козлова Т.Г.
"Аналіз координаційних рухів студентів відділення "Шейпінг", м.Прага, 27-05.04.2012,VIII Міжнародн.науково-практична конференція"Efektivni nastroje modernich ved -2012", С.61-63. Козлова Т.Г.

закордонних

2012-2013
Козлова Т.Г. Особливості емоційного і фізичного стану студентів, які займаються шейпінгом під впливом музичного супроводу. / Козлова Т.Г. Матеріали за 8-а міжнародна науково практична конференція 17-25 листопада 2012 р.«Achievement of high school», Т.24, Здание и архитектура. Физическая культура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, - С. 63-65.
2013-2014
Козлова Т.Г. Аутотренінг як засіб для відновлення фізичного та психоемоційного стану студентів на заняттях з фізичного виховання відділення «шейпінг»./ Гаврилова Н.Є.,Козлова Т.Г.MATERIALY IX MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAYK -2013. 07-15 czerwca 2013 roku. Volume 32. Fizyczna kultura I sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2013. –С.19-21
Козлова Т.Г. Вплив занять фітбол-аеробікою на розвиток фізичних якостей студентів. / Козлова Т.Г. , Гаврилова Н.Є. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ VEDECKO-PRACTICKA . 27марта-05 апреля 2014 року. DIL 24 TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. Praga/. "Educationi andScience". 2014. –С.38-42
Козлова Т.Г. Шляхи формування вольових якостей студентів-спортсменів. / Козлова Т.Г. , Гаврилова Н.Є. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.41-45

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ВПЛИВ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ BODI FLEX НА КОРЕКЦІЮ ФІГУРИ СТУДЕНТОК. / Санія Шарафутдінова, Тетяна Козлова, Наталія Іванюта, Наталія Гаврилова Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2016. – № 37 (3). -С.59-61.Київ -2016.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ. / Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.117-121. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ. / Гаврилова Н.М., Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.26-30.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. Індивідуальний підхід на практичних заняттях з фізичного виховання з урахуванням типу статури студентів. / Тетяна Козлова, Санія Шарафутдінова, Наталія Гаврилова, Наталія Іванюта Журнал 'Актуальні проблеми фізичної культури і спорту' ВИПУСК 37 (3) 2016 p. -С.55-58. Київ-2016.;Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА СТУДЕНТОК З Н-ТИПОМ СТАТУРИ./ Козлова Тетяна Георгіївна, Гаврилова Наталія Євгенівна, Лєгєзіна Людмила Олександрівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С. 66-70.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2017-2018
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ЗНАЧЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; Переяслав-Хмельницький -С.106-111.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23543
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ . / Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. -С.42-47.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23540
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. МУЗИЧНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Козлова Тетяна Георгіївна, Чеховська Анна Юріївна (АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.139-144.; наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23624
2018-2019
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Н.В. Іванюта, Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.119-123.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Козлова Т.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІД ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. / Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.27-31. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Козлова Т.Г. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВОЛЬОВИХ ЗУСИЛЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ./ Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.40-45.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л. ДИНАМІКА ЗМІН ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Г.Л. Бойко, Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.89-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Іванюта Н.В. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Н.В. Іванюта, Т.Г. Козлова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.115-119. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. ШЕЙПІНГ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 (133) 21. С. 21-23. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (21 - 23)
Бібліографічний опис: Козлова Т. Г., Бойко Г. Л. МЕТОДИКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 (133) 21. С. 58-61. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (58 - 61)
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (134) 21. С 13-16. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (13 - 16)
Бібліографічний опис: Козлова Т.Г., Бойко Г.Л. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (134) 21. С 73-76. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (73 - 76)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Гетьман Л. М. ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 12 (144) 21. С. 40-43. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Стоцька О. Р. ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ШЕЙПІНГУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 1 (145) 22. С. 24-27. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так
Бібліографічний опис: Бойко Г. Л., Козлова Т. Г., Стоцька О. Р. РЕЖИМ СНУ ТА ХАРЧУВАННЯ, ЯК ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3 (148) 2022. С. 34-37. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г., Шарафутдінова С.У. ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 58-62. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні