Кривенда Вячеслав Сергійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури у 1989 році. Спеціальність – тренер-викладач з футболу

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/kvs50

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Планування навчально-тренувального процесу для студентів-спортсменів (на матеріалах футболу)/ Журнал "Фізична активність, здоров"я і спорт", м.Львів-2011
2011-2012
Периодизация круглогодичной тренировки футболистов с учетом распределения нагрузок/ Кривенда В.С., Журавльов С.О., Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, вип.98, том IV, Чернігів 2012, с.88-91
2012-2013
Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди. Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53

міжнародних в Україні

2010-2011
Особливості адаптації к фізичним навантаженням у хокеїстів при пролангуванні дії ефірної олії лаванди/ ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Здоров2я і освіта: проблеми та перспективи", м.Донецьк 2011

закордонних

2014-2015
Аналіз фізичної витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вищих навчальних закладів. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов общества знаний. –Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2014. с.118-122
Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75
Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31
2015-2016
Бібліографічний опис:Журавлев С.А., Крывенда В.С. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Крывенда В.С.,Журавлев С.А. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Кривенда В.С. Организационные проблемы развития мини-футбола в вузах Украины.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-85 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії
Бібліографічний опис:Кривенда В.С. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie. Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-82; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Аналіз особливостей спортивного травматизму у футзалі Матаріали за ХІІІ международна научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука-2017. 15-22 април 2017, volume 8.София Бял ГРАД-БГ ООД 2017; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ/АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборнік научних трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Пер6еяслав-Хмельницький, с.65-70,; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис: Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах. Кривенда В. С. Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 83–88 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах. Кривенда В. С. Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 83–88 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська

Публікації

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: "Погляди на особливості розробки навчальних матеріалів для занять силовою гімнастикою для студентів технічних спеціальностей" НПУ ім. М. П. Драгоманова 2022 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: "Вивчення рівня мотивованості студентів до занять фізичною культурою" (НПУ ім. М. П. Драгоманова 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні