Кузьменко Наталія Вікторівна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Формування мотивації до рухової активності та здорового способу життя в системі фізичного виховання студентської молоді

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/knv41

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Проблеми активізації рекреаційної оздоровчої діяльності населення". Кузьменко Н.В. 2010, м.Львів, ЛДУФК,
2011-2012
"Система управления функциональным состоянием человека, основанная на обратных биологических взаимосвязях". 2012, НПУ ім.Драгоманова, Науковий часопис, вип.20. ,с.23-28, Кузьменко Н.В., Буцька Л.В., Лускань О.Ю.
"Розвиток фізичного виховання молоді засобами фітнесу в Україні". "Освіта і здоров`я" Матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конференції - м.Суми, СумДПУ ім А.С.Макаренка, 2012, с.376-381, Твердохліб О.Ф., Кузьменко Н.В., Лускань О.Ю.
2012-2013
Кузьменко Н.В. Занятия оздоровительным плаваньем в младшей школе, с учетом уровня физического здоровъя учеников. / Кузьменко Н.В., Буцька Л.В., Лускань О.Ю. НПУ ім.Драгоманова, Науковий часопис, вип.20, 2012 , - С.23-28.
Кузьменко Н.В. Соціокультурний зміст фізичної культури і спорту та шляхи його освоєння суспільством і особистю./ Кузьменко Н.В., Лускань О.Ю.; Науковий часопис ім. М.П.Драгоманова , Вип.22, серія 15, 2012, С.32-35
2013-2014
Кузьменко Н.В. Развития гибкости у занимающихся спортивной аеробикой. / Н.В.Кузьменко, Н.В.Градусова // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 12 (39)13 – С.80-84
Кузьменко Н.В. Влияние занятий фитнесом на общую физическую подготовленность студентов. / Н.В.Кузьменко // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 14 (41)13 – С.93-96
2014-2015
Кузьменко Н.В. Вплив занять аеробікою і фітнесом на функціональне здоров'я студенток 1-2 курса. / Кузьменко Н.В. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 4 (59) 15 – С.35-38
Кузьменко Н.В. Підвищення рухових можливостей студентів в процесі фізичного виховання. / Кузьменко Н.В. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 6 (49) 14 – С.68-73.

закордонних

2012-2013
Кузьменко Н.В. Исследование эффективности применения средств и методов физической культуры в режиме дня студентов старших курсов./ Кузьменко Н.В., Зенина И.В., Науково-методична конференція "EFEKTIVNI NASTROJE MODENICH VED - 2013", Материалы IX международной конференціии - практика конференс", г.Прага, 27.04- 05.04.2013

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. Середовищо орієнтований підхід до виховання у студентів потреби до самостійних занять фізичними вправами. / Ю.М. Вихляєв, Н.В. Кузьменко ВІСНИК національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА. ВПК "Політехніка" № 3 (42)/2014. -С.85-91 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ВПЛИВ ЗАСОБІВ КАЛАНЕТИКИ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТОК./ Кузьменко Н.В АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницький -С. 75-79.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ НА ЗАНЯТТЯХ АЕРОБІКОЮ./ Н.В. Кузьменко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.66-70.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23535
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ФІТНЕС-АЕРОБІКА ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ВНЗ./ Н.В. Кузьменко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький-С.55-60.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23498
2018-2019
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Гаврилова Наталія Євгенівна, Новікова Ірина Василівна, Кузьменко Наталія Вікторівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.110-115. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ МОТИВИРУЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ./ Н.В. Кузьменко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.80-85. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23410; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:роcійська.
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ./ Н.В. Кузьменко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.110-114. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23405; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. Професионально-прикладная физическая подготока как фактор укрепления здоровья студентов. / Кузьменко Н.В Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 6(62)15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. -С.41-43. ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. Двигательная нагрузка - основной коспонент оздоровления подрастающего поколения. / С.Є. Толмачова, Н.В. Кульменко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3 К (84) 2017 -С.469-472.; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. Личная гигиена и ее роль в формировании зож студентов. / Кузьменко Н.В, Толмачева С.Е. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3 К (84) 2017 -С.246-149.; Мова публікації:російська
2017-2018
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ./ Толмачева С. Є., Кузьменко Н. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (93) 17. Київ. Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2017 -С. 115-118.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Кузьменко Н.В. Физические упражнения - основное средство физического воспитания./ С.Є. Толмачова, Н.В. Кузьменко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 10 (92) 2017.-С.121-125.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Кузьменко Н.В. Функции и методы управления в прцесе физического воспитания студентов./ Толмачева С. Є., Кузьменко Н. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.555-559.; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання: Аеробіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Толмачова С.Є., Кузьменко Н.В., Чеховська А.Ю., Захарова І.Ю. – Електронні текстові дані (1 файл:4,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 151 с. Кількість авторських аркушів: 6.86 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2019-11-28 Номер протоколу: 3 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32204 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Кузьменко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ З АЕРОБІКИ НА ЕМОЦІЙНИЙ І ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ./Зеніна І. В., Кузьменко Н. В.,Гаврилова Н. М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 7 (127) 20 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2020 -C.89-92. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (89 - 92)
Бібліографічний опис: Кузьменко Н.В. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ./ Гаврилова Н. М., Кузьменко Н. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 5(136) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (33 - 36)
Бібліографічний опис: Кузьменко Н.В. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ НА ПОКАЗНИКИ ПСИХОМОТОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ./ Зеніна І. В., Кузьменко Н. В.,Гаврилова Н. М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВАСерія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 8 (128) 20Київ Вид-во НПУ і мені М.П.Драгоманова2020 -С.71-74. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (71 - 74)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Вплив фізичних вправ на організм студентів.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Осмислення завдань підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Удосконалення засобів саморегуляції психологічного стану студентів-хокеїстів під час ігрової діяльності. Лускань О. Ю. Кузьменко Н. В. Журавльов С. О. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова,2022 – Випуск 5(150) 22. – с.480.С.-12-15. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Погляди на розробку положень техніки безпеки в завданнях підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3 (148) 22. – 133 с.. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні здорового способу життя студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3К (147) 22. – 487 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні