Лукачина Анатолій Васильович

Освіта: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність:"Фізичне виховання". Кваліфікація:Викладач фізичного виховання"

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя. Ігрові види спорту. Теніс.

Сфера наукових інтересів: Педагогіка, фізична культура та спорт

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Академічна доброчесність» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/008074-23 від 27.06.2023)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/lav43

Поштова скринька: a.v.lukachyna#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Втомленість впродовж занять фізичною культурою" Вісник Прикарпатського Університету, Вип.XXXV. Лукачина А.В.,Михайленко В.М.
"Технічна підготовка з тенісу під час самостійних занять". Вісник Прикарпатського Університету. Серія педагогіка , 2010, Вип. XXXV. Лукачина А.В.,Жуков С.М.
2011-2012
"Навчальний матеріал з тенісу для студентів ВНЗ. Вісник Чернігівського Педагогічного університету. Вип.91.с.69-71. Лукачина А.В., Бурлака І.В.
"Визначення типу саморегуляції кровообігу студентів. Вісник ЧПУ, вип.91. 2011, с.267-269. Лукачина А.В., Смірнов К.М.
2012-2013
Лукачина А.В. Спеціальна фізична підготовка студентів-тенісистів. / Жуков С.М., Лукачина А.В Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С. 173-175.
Лукачина А.В. Вплив занять з фізичного виховання на розвиток особистості студентів ВНЗ. / Жуков С.М., Лукачина А.В. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.176-178.
2013-2014
Лукачіна А.В. Зміст навчальної діяльності студентів у відділенні тенісу. / Лукачіна А.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.1 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.194-196.
Лукачина А.В. Етапи технічної підготовки студентів у відділенні тенісу./ Жуков С.М., Лукачина А.В. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.4 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.112-114.
Лукачина А.В. Теніс у системі фізичного виховання вищого навчального закладу. / Лукачина А.В., Бурлака І.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. - С.108-110.
2014-2015
Лукачина А.В. Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді. / А.В. Лукачина // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІІІ. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.174-176.
Лукачина А.В. Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІІІ. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.42-45.

закордонних

2012-2013
Лукачина А.В. Теннис в системе физического воспитания вуза. / Бурлака И.В., Жуков С.Н., Лукачина А.В. , Россия, г.Череповец, Череповецкий государственный университет, Материалы І Междунар.научно-практической конференции (25.04.2013 р.), 2013 р., С.185-188.
2013-2014
Лукачина А.В. Формування в студентів інтересу до занять спортивними іграми/ Лукачина А.В. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.45-49
2014-2015
Лукачина А.В. Про виховання змагальності у студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. / А.В.Лукачина MATERIALY XII MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRACTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2015" 07-15.06.2015/ Volume 20. Fizyczna kultura i sport. Przemysl. Nauka i studia. 2015. -C.93-96.

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. Особливості мотивації студентів до занять у групах тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. Науковий журнал "Молодий вчений" № 12 (27) грудень, 2015. Частина 4. Херсон. -С.122-127. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. Дослідження рівня фізичного стану студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. Науковий журнал "Молодий вчений" № 2 (29) лютий, 2016. Херсон. -С.255-259. ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. НЕЛІНІЙНА ПЕДАГОГІКА У ВИКЛАДАННІ ТЕНІСУ ЯК ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / Лукачина А.В. м. Львів, 2-3 грудня 2016 р. -С.131-134. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ТЕНІСУ СТУДЕНТАМ ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. /Лукачина А.В. м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 р. -С.157-160.Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. Особливості використання різних підходів у навчанні грі в теніс студентів внз неспортивного профілю. /Лукачина А.В. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК". (28-29 жовтня). Частина ІІІ. Київ 2016. -С.78-80.Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. Баланс відкритих і закритих навичок у тренувальному процесі студентів-тенісистів. / Лукачина А.В. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК". (28-29 жовтня). Частина ІІІ. Київ 2016. -С.74-77.Молодий вчений. Видавництво "Гельветика", 2016.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОФІЗИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ТЕНІСИСТІВ У ВНЗ НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / Лукачина А.В. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (27-28 жовтня 2017 року) Частина ІІ Львів 2017 -С.159-162.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ "ВНУТРІШНЬОЇ ГРИ" У ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ-ТЕНИСИСТІВ. / Лукачина А.В. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. м. Одеса, 25-26 серпня 2017 р. -С.170-174.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В.ПРО ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. / Лукачина А.В. МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК» (30-31 березня 2018 року) Частина І. Харків 2018 -С.178-182.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ЧИ ВАЖЛИВО НАВЧИТИ СТУДЕНТА-ТЕНІСИСТА ОТРИМУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ГРИ. /Лукачина А.В. Актуальні питання сучасної науки м. Івано-Франківськ, 7-8 липня 2017 р. -C.109-112. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ ПРИНЦИПІВ ТЕХНІКИ І ТАКТИКИ СТУДЕНТАМ ТЕНІСИСТАМ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ. / Лукачина А.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.61-66.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Лукачина А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕНІСИСТІВ ЗВО НЕСПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО СПОСОБІВ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я І РОЛІ ФІЗВИХОВАННЯ. / Лукачина А.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.111-116.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ" (6-7 травня 2016 року) Частина ІІ. Чернігів-2016. -С.66-69.; Назва доповіді - Про деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді.; Автори - Лукачина А.В.; Місце проведення - м.Чернігів; Дата проведення: 06.05.-07.05.2016; Мова публікації:українська

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті «Київський політехнік»

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті "Київський політехнік";

2019-2020
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 37 від 2019-12-05 Публікація: "Чи потіснить фізкультура комп’ютерні розваги?" Частка внеску:100%

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Автори: Бурлака Ірина Василівна, Лукачина Анатолій Васильович Назва статті: Фізичне виховання у закладах вищої освіти та його цінність для студентів як способу укріплення здоров’я / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 3К (131) 21, – 2021 Мова матеріалу: Українська Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (63 - 68)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Виховання засобами тенісу вольових якостей у студентів ЗВО неспортивного профілю / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини – №9 – 2021 – С. 141 – 145 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/179 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Фізичне виховання у закладах вищої освіти та його цінність для студентів як способу укріплення здоров’я / І.В. Бурлака, А.В. Лукачина. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 3К (131) 21, – 2021 – С. 63 – 68 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35390 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання: Теніс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Бурлака І.В., Лукачина А.В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 75 с. Кількість авторських аркушів: 4.2 Відсоток участі: 50 (загалом авторів: 2) Дата затвердження: 2022-06-24 Номер протоколу: 6 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48820 (підтверджено)