Міщук Діана Миколаївна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація:Викладач фізичної культури і спорту".

Посада: Доцент. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/mdm11

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
"Вплив занять з оздоровчого волейболу на психофізіологічний стан студентів". м.Чернігів. ЧДПУ, вип.91. т.1, 2011, с.303-306. Міщук Д.М., Бойко Г.Л.
"Особливості психофізіологічних функцій зв`язуючих у волейболі". м.Чернігів, ЧДПУ, вип.98, т.4. , 2012. Міщук Д.М., Коробейніков Г.В.,Кондак Н.М.,Бойко Г.Л..
2012-2013
Міщук Д.М.Особливості психофізіологічних функцій нападників у волейболі. / Міщук Д.М. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 3/2012. Видання Національного університету фізичного виховання і спорту України. - С. 87-91.
Міщук Д.М. Особливості нейродинамічних станів волейболістів-нападаючих різних амплуа. / Міщук Д.М. Фізична культура, спорт та здоровя нації / збірник наукових праць . Випуск 14. Видавництво - ВДПУім.М. Коцюбинського, - Вінниця, 2012. -С.357-361.
2013-2014
Міщук Д.М. Особенности когнитивных способностей волейболистов, выполняющие функции диспетчеров в современном волейболе. / Міщук Д.М. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ.(Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту), Вип.17.– Вінниця-2014: Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2014.– С.474-479
2014-2015
Міщук Д.М. Особливості оперативного мислення у ігрових видах спорту (на прикладі волейболу). / Міщук Д.М. Міністерство освіти і науки України. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Інститут фізичного виховання. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ. Збірник нацкових праць. Випуск 19. Том 2. Вінниця - 2015. -С.682-686
Міщук Д.М. Особливості психофізиологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі.. / Д.М. Міщук, Н.А. Дакал // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІV. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.122-125.
Д.М.Міщук. Особливості варіабельності серцевого ритму у студентів НТУУ "КПІ", які навчаються на навчальному відділенні волейболу. / Д.М. Міщук, Бойко Г.Л. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ. Вип.18. Т.2., ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського,– Вінниця: Вид-во ТОВ "Планер", 2014: – С.148-152.
Міщук Д.М. Характеристики ігрових амплуа у сучасному класичному волейболі. / Д.М. Міщук, Л.В. Анікеєнко // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том ІV. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.118-121.

закордонних

2012-2013
Міщук Д.М.Особенности конгнитивных функций у волейболистов различных амплуа. / Міщук Д.М. Stintta culturii fizice № 11/3, м.Кишенів, USEFS, - 2012, - С. 42-48.
2013-2014
Міщук Д.М. Особенности психофизиологических состояний и устойчивости к стрессу у волейболистов различніх возрастных групп. /Г.В.Коробейников , Л.Г.Коробейникова. Sninta culturii fizice Nr. 12/4-2012, Pregatire profesionala. Antrenamtyn spori. Educatie fizica. Recuperare. Recreatie.USEFS, 2012. - С.64-69.
Міщук Д.М. Особенности психоэмоциональной устойчивости в игровых видах спорта (на примере волейбола) / Д. М. Міщук Sninta culturii fizice Nr. 13/1-2013, Pregatire profesionala. Antrenamtyn spori. Educatie fizica. Recuperare. Recreatie.USEFS,2013. - С..40-45.

що виходять до наукометричних БД

2014-2015
Міщук Д.М. Психофізіологічні особливості студентів, які навчаються на навчальних відділеннях баскетболу та волейболу. / Д.М.Міщук, Г.Л. Бойко МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. За загальною редакцією Євгена ПРИСТУПИ. Заснований 1996 року. Випуск 19. Том 2. ЛЬВІВ 2015. -С.35-39.
Міщук Д.М. Формування структури психофізіологічних особливостей волейболістів різних амплуа. / Д.М. Міщук, Г.П.Коробейніков. МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ. Збірник наукових праци з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. За загальною редакцією Євгена ПРИСТУПИ. Заснований 1996 року. Випуск 19. Том 1. ЛЬВІВ 2015. -С.103-109.

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном клаическом волейболе. / Д.М. Міщук -Наука в олимпийском спорте. ,Київ.2015 -С.63-66. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Вплив вікового фактора статевого диморфізму на рівень стресостійкості вовейболістів високої кваліфікації. / Д.М. Міщук Молода спортивна наука України. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту. За загальною редакцією Евгена Приступи. Заснований 1996 рік. Випуск 20. Том 1, 2. Львів 2016. -С.113-117. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Особливості нейродинамічних характеристик волейболістів у сучасному класичному волейболі. / Д.М. Міщук Спортивний вісник придніпров'я. Науково-практичний журнал Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту № 1/2016. -С.82-86. ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Вплив практичних занять з фізичного виховання на фізичний стан студентів та система його оцінки. Г.Л. Бойко, Міщук Д.М. / СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ'Я. Науково-практичний журнал № 3/2016 -С.5-8.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСТВА. Міщук Д.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(22). Часть 4. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.129-134.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями диагональных нападающих в классическом волейболе. Міщук Д.М. / СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ'Я. Науково-практичний журнал № 2/2016 -С.5-8.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Психофізіологічні характеристики як фактор визначення pдатності до занять волейболом. / Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 26-27 октября 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. ВЫПУСК 10 (18). Часть 4. Переяслав-Хмельницкий -C.113-118.;; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Черевичко О.Г. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Діана МІЩУК, Олександр ЧЕРЕВИЧКО ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ'Я І СПОРТ. 2016. №4(26) Львів. C. 31-38; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:4. Heart rate variability system in elite athletes with different level of stress resistance GEORGIY KOROBEYNIKOV1, LESIA KOROBEYNIKOVA1, VLADIMIR POTOP2, DYMYTRII NIKONOROV1, VIACHESLAV SEMENENKO1, NATALIIA DAKAL3, DIANA MISCHUK3 1National University of Physical Education and Sport, Kiev, UKRAINE 2 Ecological University of Bucharest, ROMANIA 3 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiev, UKRAINE; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЯЗУЮЩИХ В ВОЛЕЙБОЛЕ. Міщук Д.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.64-69.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23405
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Структура взвимосвязей между психофизиологическими показателями центральных блокирующих в современном волейболе./ Д.М. Міщук науково-практичний журнал СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДПІПРОВ`Я №1 2018 м.Дніпро -С.60-65.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». Міщук Д.М АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.62-68.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23691
2018-2019
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. АНАЛІЗ КОГНИТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРАВЦІВ У ВОЛЕЙБОЛІ./ Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.161-165.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М.ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ГРИ В СПОРТИВНИХ ІГРАХ./ Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.135-141.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М.ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ГРИ У ВОЛЕЙБОЛ./ Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.141-145.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М.АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛУ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»./ Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.72-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. АНАЛІЗ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ./ Д.М. Міщук АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.158-161.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Оценка состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме высококвалифицированных футболистов разных амплуа. / Д.М. Міщук, Л.В. Аникеєнко / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том I. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.184-187.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Особливості процесів сприйняття спортсменів у ігрових видах спорту(на прикладі волейболу). Д.М. Міщук / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том I. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.180-183.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Залежність когнітивних характеристик від функціональної рухливості нервових процесів у волейболістів високої кваліфікації. Д.М. Міщук, Н.А. Дакал / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том IV. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.128-130.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ" / Д.М. Міщук, Дьякова О.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 5 (75)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. 85-88. ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Оцінка адаптаційного потенціалу організму студентів на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Бойко Г.Л. Міщук Д.М. / Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. Вінниця 2016 -С.417-421.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ НТТУ «КПИ» С УЧЕТОМ ПОЛОВЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. Міщук Д.М., Холопова Алена ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 3 (22) Вінниця – 2017. -С.137-143.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. Анализ корреляционных звязей между показателями психофизиологоческих характеристик у волейболистов высокой квалификации. Міщук Д.М. / Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. Вінниця 2016 -С.360-364.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. АЛГОРИТМ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ./ Г.Л. Бойко, Д.М. Міщук ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 4 (23) Житомир – 2017 -С.157-162; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23541
Бібліографічний опис:Міщук Д.М. АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НТУУ "КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ВІДПОВІДНО ДО ТЕСТІВ І НОРМАТИВІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНІСТЕРСТВОМ МОЛОДІ ТА СПОРТУ./ Д.М. Міщук, О.Г. Черевичко ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 4 (23) Житомир – 2017 -С.198-203.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Мищук Д.М.Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов вісокой квалификации/Мищук Д.М., Дьякова О.В.; ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.М. КОЦЮБИНСЬКОГО ( ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ)-Збірник наукових праць, Випуск 5(24),Вінниця –2018 -С. 405-412; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Міщук Д.М.Рейтингове оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»./ Д.М. Міщук Науковий журнал «Молодий вчений» № 7 (59) липень 2018 р. -С.322-325.; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б) у співавторстві зі студентом КПІ або вченим країни ОЕСР

2019-2020
Бібліографічний опис: Міщук Д. М. Оксенюк О."Залежність показників когнітивної діяльності від рівня нейродинамічних характеристик волейболістів високої кваліфікації" Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації», м. Житомир, Вип. 4 (23), 2019 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (157 - 162) у співаторстві: студент

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Neurodynamic Characteristics of Highly Skilled Badminton Players Korobeynikov G. V., Mishchuk D. N., Korobeynikova L. G., Xu Sanqian Український журнал медицини, біології та спорту, Херсон, Том 5, № 4 (26) 2020 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 5 (438 - 442)
Бібліографічний опис: Features of individual cognitive style of qualified badminton players Xu Xiang Qian, Korobeynikov G.V., Korobeynikova L.G. Health, sport, rehabilitation, Здоров’я, спорт, реабілітація, Здоровье, спорт, реабилитация, Харьков, 2020(6)4 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 8 (39 - 46)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Features of individual cognitive style of qualified badminton players Xu Xiang Qian, Korobeynikov G.V., Misuchuk D.N., Korobeynikova L.G. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 6 (4), Art 79, pp, 39-46, 2020. on-line ISSN: 2247-806X Мова матеріалу: кількість сторінок: 3 ( ISSP-L=2247-8051 DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2020.06.04.04 - 2) (індексується в наукометричній базі: ) (Додаткові бали за SNIP/IF :68)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Міщук Д. М., Сюй Саньцянь. Аналіз кореляційних звязків психофізіологічних показників кваліфікованих бадмінтоністів. «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини», Ровно, 2021, № 9, С. 166-173 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.22 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, віднесених до Q2

2021-2022
Бібліографічний опис: Xiang-Qian Xu, Georgiy Korobeynikov, Miroslav Dutchak, Lesia Korobeynikova, Irina Khmelnitska, Dymytrii Nikonorov and Nikolay Egupov. Cognitive characteristics of skilled badminton players. SPORT MONT International Scientific Journal Vol. 19(2021), No.S2 (1-229) P. 143-146 DOI: https://doi.org/10.26773/smj.210924 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так (підтверджено)

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Волейбол [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра Міщук Д.М., Абрамов С.А., Сироватко З.В. Томашевський Д.В., Довгопол Е.П. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 129 с. Кількість авторських аркушів: 6.45 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: № 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41128 (підтверджено)