Мохунько Олександр Дмитрович

Освіта: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди у 1998р. Спеціальність - Фізичне виховання.

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/mod9

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
закордонних
2012-2013
Особенности физического развития студенток. Мохунько О.Д., Прус Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.124-127
2014-2015
Фізична підготовленість як ознака фізичного розвитку й функціонального стану організму студентів ВНЗ. Мохунько О.Д., Гавриолова Н.Є. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization-2015", Volume 19. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD, 2015. с.69-73
2015-2016
Бібліографічний опис:Махунько А.Д. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах. //Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 85-91 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Махунько О. Д. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2017",22-30 kvetna 2017, Volume 10,History.Psychologie a sociolologie. Telesne kultury a sport.Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.51-56 ; Мова публікації:українська

вітчизняних фахових

2012-2013
Комплексна система функціонального контролю в футболі. Мохунько О.Д., Бітко С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2012,серія 15, вип 20 с.13-18
2013-2014
Взаємозв"язок розвитку психфізіологічних якостей координації в спортивних іграх. Мохунько О.Д. / Матеріали V Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання", - Одеса, 2014. с.206-209

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу)/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Скибицький Ігор Глібович,Махунько Олександр Дмитрович.Особливості формування агресивної поведінки спортсмена.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.- С.103-107 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ/АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборнік научних трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70,; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ. Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 2, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.68-72; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Основні аспекти вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ Гаврилова Н.Є, Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.38-43; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27865 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2018-2019
Бібліографічний опис:Методи наукової психології в спорті. Мохунько О.Д.Скибицький І.Г. // ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Зимові наукові підсумки 2018 року» : тези доповідей, Дніпро, 25 грудня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 123-126; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. Гаврилова Н.М., Мохунько О.Д., Муравський Л.В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46-51; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Мохунько О. Д., Гаврилова Н. Є. ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 6 (137) 21 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (85 - 88)
Бібліографічний опис: Gavrilova N., Mokhunko O. PECULIARITIES OF USING RECREATIONAL AND HEALTH TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT YOUTH НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 6 (137) 21 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (7 - 10)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Бібліографічний опис: 5. Gavrilova N., Mokhunko O. ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF JUDO CLASSES стр.7-10 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) Випуск 11(143) 21 Київ Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Gavrilova N., Mokhunko O., Mykhaylenko V. PREVENTION OF DISORDERS OF THE FUNCTIONAL MACHINERY FUNCTION IN STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт) В и п у с к 3 (148) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022--С.7-10. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Mokhunko O., Gavrilova N., Mykhaylenko V. FOOTBALL AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 5 (150) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022 С.-15-18. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Так