Муравський Леонід Володимирович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Кваліфікація: тренер-викладач.

Посада:

Звання: Майстер спорту СРСР з сучасного п'ятиборства, майстер спорту України з офіцерського триборства.

Викладає навчальні дисципліни:

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/mlv4

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
Оптимізація тренувального процесу спортсменок циклічних видів спорту в залежності від протікання їх менструального циклу. Вихляєв Ю.М., Латишев Є.М., Муравський Л.В. Науковий часопис. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. серія 15. "Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт). вип.18. Київ, Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. 2012/ с.17-22
2012-2013
Железодефицитные состояния при подготовке спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в триатлоне. Муравський Л.В., Вовчаниця Ю.Л./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2012,серія 15, вип 2(28) с.23-27

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.- С.110-114 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Махунько А.Д., Муравський Л.В. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 27-31 ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2018-2019
Бібліографічний опис:Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. Гаврилова Н.М., Мохунько О.Д., Муравський Л.В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46-51 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397; Мова публікації:українська