Михайленко Вадим Миколайович

Михайленко Вадим Миколайович

Освіта: Національний педагогічний університет України ім.. М.П. Драгоманова. Спеціальність: „Фізичне виховання і спорт” Кваліфікація:Викладач фізичної культури і спорту".

Посада: Старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя Складно-координаційні види спорту (туризм та скелелазіння)

Сфера наукових інтересів: Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова наці

Підвищення кваліфікації: НМК "Інститут післядипломної освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
серія ПК № реєстрації:02070921/006104-20 "Розробдення дистанційних курсів з використаням платформи Moodle"Свідоцтво про підвищення кваліфікації - серія ПК № реєстрації:02070921/007771-23."Прсті засоби створення та підтримки WEB- сторінки викладача"

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/mvm26

Поштова скринька: vadimnikmih#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Втомленість впродовж занять фізичною культурою", м.Чернігів, Вісник ЧДПУ, 2010 р. Михайленко В.М., Лукачина А.М.
2011-2012
Аналіз інноваційних напрямків розвитку туризму у фізичному вихованні студентів. Вісник. Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98. Том ІІ. С. 251-254.Твердохліб О.Ф., Михайленко В.М.
2012-2013
Михайленко В.М.Розвиток фізичної якості спритність, засобами спортивно-оздоровчого туризму. Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинськоно. фізична культура, спорт, здоров я нації:Зб.наукових праць. Випуск 15., 2013, С.155-159
Михайленко В.М. Спортивно-оздоровчий туризм - як засіб зміцнення і покращення здоров'я студентської молоді технічних ВУЗів. / Михайленко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 3 (31). – С. 97-103.
2013-2014
Михайленко В.М. Розвиток фізичної якості витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вузів./Михайленко В.М., Журавлев С.О. Вісник ЛНУ ім.І.Франка-2014 ("Фізична культура і спорт") ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ", Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції.– Львів-2014: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2014.– С.129-135
Михайленко В.М. Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на морфо-функціональний стан студентів. / Михайленко В.М. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ.("Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту"), Вип.17.– Вінниця-2014: Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2014.– С.201-205

міжнародних в Україні

2010-2011
"Використання народних традицій у теорії та практиці фізичного виховання", Вісник Прикарпатського університету , Педагогіка 2010 вип. XXXV, Твердохліб О.Ф., Михайленко В.М.
"Аналіз застосування народних рухливих ігор туристичній підготовці дітей та молоді". м.Львів, 2011 р. Твердохліб О.Ф. Михайленко В.М., Шарафутдінова С.У.

закордонних

2014-2015
Михайленко В.М. Необходимость совершенствования физической подготовкой студентов различными видамиспортивно - оздоровительного ткризма. / В.М. Михайленко MATERIALY XII MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRACTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2015" 07-15.04.2015/ Volume 20. Fizyczna kultura i sport. Przemysl. Nauka i studia. 2015. -C.29-34.

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ВИХОВАННЯ ОСНОВНИХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У СКЕЛЕЛАЗІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. / Михайленко Вадим Миколайович, Новосельска Валерія Сергіївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 80-85.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ, СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ/ МИХАЙЛЕНКО В.М., НОВОСЕЛЬСКАЯ В.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(21). Часть 1. Январь 2017 г.. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.121-125.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ЗАСТОСУВАННЯМ ІПОТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП В УМОВАХ КІННО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ/ МИХАЙЛЕНКО В.М., НОВОСЕЛЬСКАЯ В.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(20). Часть 2. Декабрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.65-70.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ, ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ, НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. / МИХАЙЛЕНКО В.М., НОВОСЕЛЬСКАЯ В.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(19). Часть 2 Ноябрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.38-43.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ВНЗ/ МИХАЙЛЕНКО В.М., НОВОСЕЛЬСКАЯ В.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 3(23). Часть 1. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.135-140.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. ВИХОВАННЯ ОСНОВНИХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У СКЕЛЕЛАЗІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. / Михайленко Вадим Миколайович, Новосельска Валерія Сергіївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 80-85.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Михайленко В. М. Методика організації туристичних подорожей зі студентами ВНЗ. / Михайленко Вадим Миколайович, Новосельска Валерія Сергіївна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2017-2018
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СКЕЛЕЛАЗІННЯМ, НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.141-145. URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23688
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СКЕЛЕЛАЗІННЯМ. / Михайленко В.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 8(28) Часть 3 Август 2017 г.Переяслав-Хмельницкий -С.47-52.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23768
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАННЯ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ В СКЕЛЕЛАЗІННІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЗБІРНИХ КОМАНД ВНЗ. / Михайленко В.М.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11(31). Часть 3. Ноябрь 2017 г. -С.51-56.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23780
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. СПОРТИВНЕ СКЕЛЕЛАЗІННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г. -С.127-131.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23558
2018-2019
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ПОБУДОВА РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – СКЕЛЕЛАЗІВ В БОУЛДЕРІНГУ./ МИХАЙЛЕНКО В.М. POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 8. Part 1. NOVEMBER 2018 INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience"2018 -С.87-91.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ВПЛИВ РОЗМИНКИ НА РІВЕНЬ ТРАВМАТИЗМУ У СТУДЕНТІВ СКЕЛЕЛАЗІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.62-68.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.89-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ В ВНЗ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / МИХАЙЛЕНКО В.М., Голубєва В.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.126-131.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Михайленко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТУРИСТІВ І СТУДЕНТІВ СКЕЛАЛАЗІВ./ МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.153-158.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті «Київський політехнік»

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті "Київський політехнік";

2019-2020
Видання: "Газета "Київський політехнік"" Випуск № 13 від 2020-04-09 Публікація: "Скелелазіння: наші спортсмени вибороли ліцензію на чемпіонат світу" Частка внеску:100%
Видання: "Газета "Київський політехнік"" Випуск № 4 від 2020-02-06 Публікація: "Різдвяні футбольні турніри в КПІ" Частка внеску:100%
2020-2021
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 12 від 2021-04-01 Публікація: "Скелелази КПІ вибороли перше місце на чемпіонаті України 2021" Частка внеску:100%
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 12 від 2021-04-01 Публікація: "Турнір з міні футболу пам'яті В.І. Молчанова" Частка внеску:100%
2021-2022
Видання: ""Київський політехнік"" Випуск № №5-6 від 2022-02-15 Публікація: "У традиційному футзальному турнірі переміг "Політехнік"" Частка внеску:50%
Видання: ""Київський політехнік"" Випуск № №21-22 від 2022-07-07 Публікація: "В "КПІім. Ігоря Сікорського" відбулося 3 футболні турніри на підтримку ЗСУ" Частка внеску:50%
Видання: ""Київський політехнік"" Випуск № №21-22 від 2022-07-07 Публікація: "Чемпіонат світу зі скелелазіння серед студентів" Частка внеску:50%

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивний туризм [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Михайленко В. М., Сога С. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 695 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 50 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 2.27 Відсоток участі: 50 (загалом авторів: 2) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41107 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти з використанням теренкуру і туризму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 1 (129) Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (104 - 107)
Бібліографічний опис: Технологічний підхід до формування інноваційного комплексу туризму у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130). Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (108 - 111)
Бібліографічний опис: Комплекс засобів спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 (133) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (116 - 119)
Бібліографічний опис: Вплив засобів фізичного виховання на формування морально – вольових якостей студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 4 (133) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (116 - 119)
Бібліографічний опис: Peculiarities of using modern innovative technologies in the process of physical education of students. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 (137) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (10 - 13)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: PREVENTION OF DISORDERS OF THE FUNCTIONAL MACHINERY FUNCTION IN STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3 (148) 22. – с.133 Мова матеріалу: англійська.кількість сторінок: 3 (7 - 9) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. The influence of physical education classes on the formation of moral-voluntary qualities of higher education acquires // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с.(ПОДАНО ДО ДРУКУ). Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. Peculiarities of the Influence of sports games on the development of physical qualities of students during section classes // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с.(ПОДАНО ДО ДРУКУ) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: . Mokhunko O., Gavrilova N., Mykhaylenko V. FOOTBALL AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 5 (150) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022 С.-15-18. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150) Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні