Назимок Віктор Васильович

Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ”, 2002 р. ОКР: Спеціаліст. Спеціальність:“ Фізичне виховання”. Кваліфікація: Викладач фізичного виховання.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: «Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу».

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/nvv31

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Показники відмінності порогу відчуття в рухових діях високої точності у боксерів - Нац. пед. унівр. ім. Драгоманова, вип.11 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури"
2011-2012
" Бокс як засіб формування спеціальних рухових навичок студентів". Науковий часопис. НПУ ім.М.П.Драгоманова. сер.15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.Фізична культура і спорт". Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова, вид-во НПУ ім Драгоманова , 2012 . Вип 17, с.89-91, Назимок В.В.
2012-2013
Назимок В.В. Мотивація студентів до занять боксом у процесі фізичного виховання. / Назимок В.В. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. №08/2012, - С. 54-56.
Назимок В.В. Вплив занять боксом в процесі фізичного виховання на загальну фізичну підготовленість студентів. / Назимок В.В. Науковий часопис. НПУ ім.М.П.Драгоманова. сер.15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.Фізична культура і спорт". Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова, вид-во НПУ ім Драгоманова , 2012 . Вип 5 (30) 13, - С.124-127.
Назимок В.В.Методи науково-педагогічного дослідження в боксі./ Назимок В.В. Науковий часопис. НПУ ім.М.П.Драгоманова. сер.15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.Фізична культура і спорт". Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова, вид-во НПУ ім Драгоманова , 2012 . Вип 25, - С.122-127.
2013-2014
Назимок В.В.. Фізична підготовленість студентів, що займаються боксом в процесі фізичного виховання./ В.В.Назимок. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. ЗК(45)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. - С.192-196
2014-2015
Назимок В.В. Вплив занять боксом в процесі фізичного виховання на функціональний стан студентів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт ” 36. наукових праць. За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені. М.П.Драгоманова, – 2015. – Випуск 3К2 (57) 15. – С. 231-233 "
Назимок В.В. Обучение технике передвижения по рингу. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Вип.11(52)14. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, -К.:, 2014, -С.70-76.

закордонних

2014-2015
Назимок В.В., Ткачук Г. В. Physical fitness of students who go in for boxing in the process of their physical training. / Central European Journal of Sport Sciences and Medicine a quarterly journal. Szczecin University Faculty of Physical Culture and Health Promotion. Vol.8, No. 4/2014. Szcecln 2014. -C.83-86.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Назимок В.В. Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання тренажерних техічних засобів. / В.В. Назимок / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 01 (68)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.49-52.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. Психологічна підготовка боксерів до змагань. / В.В. Назимок / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 03 (72)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.89-92.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Назимок В.В. Витривалість в боксі та шляхи її розвитку. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(23) Часть 7. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года -С.58-63.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ В БОКСІ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.80-85. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРА К СОРЕВНОВАНИЯМ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 9699.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У БОКСЕРІВ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.165-172.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23679
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ БОКСОМ / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.137-144.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23403
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФУТБОЛУ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький -С.172-177.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23533
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ВАЖЛИВІСТЬ ТЕХНІКИ НАВЧАННЯ В БОКСІ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.113-118.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23207
2018-2019
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ДО ЗМАГАНЬ ТА ПОЄДИНКІВ. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.50-57.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З БОКСУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.140-147.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ОСНОВИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОКСЕРА. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.72-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Назимок В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ І СПЕЦИФІКА ЇХ ПРОЯВІВ В БОКСІ. / В.В. Назимок КТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.188-193.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Бокс. Кількість авторських аркушів: 6 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42034 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Особливості використання сучасних інноваційних технологій в процесі занять з фізичного виховання студентів. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (10 - 12)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: ФІЗИЧНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ,ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БОКСОМ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – No 9. – 224 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні