Новікова Ірина Василівна

Новікова Ірина Василівна

Освіта: Український державний університет фізичного виховання і спорту (1995). Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація:Викладач-тренер".

Посада: Старший викладач.

Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту. Настільний теніс. Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Вплив рухової активності на гармонійний розвиток здобувачів вищої освіти. Інноваційні підходи організації фізичного виховання в закладах вищої освіти. Моніторинг оцінки стану здоров'я і показників фізичної працездатності здобувачів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007673-23 від 16.02.2023)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/niv27

Поштова скринька: novikovairina2201#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
включених до переліку наукових фахових видань України
2016-2017
Бібліографічний опис:Новікова І.В. Теоретичні та методичні основи навчання технологій оздоровчої спрямованості в системі фізичного виховання студентів ВНЗ. Медведєва І.М.,Радзієвський В.П., Новікова І.В.НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15. “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/ ВИПУСК 10 (80) 16. Київ Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2016 -С. 67-72; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Новікова І.В. Особливості розвитку фізичних якостей у студентів на заняттях фітнесом. / Новікова І.В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 4(98)18. -С.119-121.; Мова публікації:українська

закордонних

2016-2017
Бібліографічний опис:Гришко Л.Г. Спортивні ігри як пріоритетній напрям адаптивного спорту в Україні./ Нагорна Вікторія, Дорошенко Марія Олександрівна, Гришко Лариса Григорівна, Новікова Ірина Василівна НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ Сборник статей по материалам LX международной научно-практической конференции № 3 (60) Март 2017 г. Издается с мая 2012 года Москва 2017 -С.223-229.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:"Новікова І.В.ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Новікова І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.84-90.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23629
Бібліографічний опис:Новікова І.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ. / Новікова І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.71-74. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22995
2018-2019
Бібліографічний опис:Новікова І.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. /Новікова І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.82-88.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Новікова І.В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. / І.В. Новікова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.101-106. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Новікова І.В. НЕОБХІДНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / І.В. Новікова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.57-61.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Новікова І.В. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Гаврилова Наталія Євгенівна, Новікова Ірина Василівна, Кузьменко Наталія Вікторівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.110-115. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Настільний теніс [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Г. Гришко, Н. В. Завадська, І. В. Новікова, О. М. Чиченьова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с. Кількість авторських аркушів: 1.35 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42022 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Новікова І.В. МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Зеніна І. В., Новікова І. В., Захарова І. Ю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 1(129) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (34 - 37)
Бібліографічний опис: Новікова І.В. Щоденник самоконтролю як засіб інформації про стан здоров'я та додаткові знання для студентів закладу вищої освіти технічного направлення. Чиченьова О.М., Новікова І. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15. “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 6 (137) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (131 - 134)
Бібліографічний опис: Новікова І.В. INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON THE DEVELOPMENT OF MORPHOFUNCTIONAL INDICES OF STUDENT YOUTH. Grishko L., Zavadska N., Novikova I. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15. “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/”. ВИПУСК 6 (137) 21. Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (13 - 16)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Випуск 12 (144) 2021 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: СПРИТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. Науковий часопис П.М.Драгоманова, випуск № 84, серія 5,том 2. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-84 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: ВНУТРІШНЯ ІНТУЇЦІЯ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ТА ЗМАГАНЬ СТУДЕНТІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, випуск 85, 2022. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-85 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні