Новицький Юрій Володимирович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури (1978 р).

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Псхофізіологія, фізичне виховання, психологія спорту.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації - Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сторінка викладача в INELLECT: https://intellect.kpi.ua/profile/nyv7

Поштова скринька: yurnovik#ukr.net

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Чинники сучасного світу в формуванні здоров’я // Науковий часопис НПУ. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/ Випуск 10. 2011
Системоутворюючі фактори здоров"я людини /Вища освіта України. №3, 2010
2011-2012
Концептуальні засади формування професійної компетентності в фізичному вихованні і спорті/ вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98. том І, Чернігів - 2012. С.179-184
2012-2013
Прояви особистості в формуванні компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Новицький Ю.В. Науковий часопис МПУ ім.Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.Драгоманова, К: 2013, серія 15, вип. 5 (30)13, с.136-140
Детерменаційні відносини індивідуальних властивостей в формуванні особистості фахівця. Новицький Ю.В. Міжнародна наукво-практична конференція "Окружающая среда, здоровье человека и современные технологии формирония личности специалиста" (15-17 мая 2013). Вісник Чернігівського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Чернігів 2013.
2013-2014
Особистісні прояви схильності до стресу в системі формування компетенцій майбутніх фахівців. Новицький Ю.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 3к(45) с.205-210
2014-2015
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 26 – 28 березня 2015 року XIX наукова конференція „МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ” ДЕТЕРМІНАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ?Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

міжнародних в Україні

2010-2011
Фенотипічна адаптованість як відображення культури здоров"я особистості / ХІV Міжнародний науковий конгрес " Сучасний Олімпійський спорт і спорт для всіх". 5 -5 жовтня 2010. НУФВС-2010.

закордонних

2012-2013
Психолого-педагогические аспекты формирования компетенций будущих специалистов. Новицкий Ю.В. VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencznej. Wyksztalcenie i nauka bez granic-2012 (07-15 grudnia 20122 roku, volume 18 Pedagogiczne nauki, Przemysl Nauka i studiа, 2012
2014-2015
Materials of XI international research and practice conference "Science and civilization - 2015": К вопросу о системности сохранения потенциала ресурсов человека.
2015-2016
Бібліографічний опис:Гетман В.О., Новицький Ю.В. ЗДОРОВЬЕ – ГАРМОНИЯ И БАЛАНС ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА /МАТЕРИАЛИ ЗА XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ«КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА -2016". - Том 18 Физическа култура и спорт, София «Бял ГРАД-БГ» ООД - 2016. С. 28-31.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гетман В.А., Новицкий Ю.В. Общие представления о проблеме здорового образа жизни./ Materials of XII international research and praktice conference "Science and civilization - 2016"/Science and Education Ltd Sheffield - 2016, P. 30 - 33.; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Некоторые вопросы формирования культуры здоровья./Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/ Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016, P. 17-21/
Бібліографічний опис:Сила, здоровье, красота./Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji:wyksztalcenie i nauka bez granic - 2016// volume 13. Przemysl:Nauka i studia - 2016, P.79-82.

що входять до наукометричних БД

2015-2016
Бібліографічний опис:системні фактори впливу на здоровя людини. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення / Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Суми-2016 Т.1, С. 169 - 173.; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Гендерные зависимостипсихомоторной активностиот проявлений темперамента./Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий - 2017. С. 85-89.; Наукометричні БД:Copernik
Бібліографічний опис:Современный мир и здоровье человека./Актуальные научные исследования в современном мире// Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik
Бібліографічний опис:Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента./Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik
Бібліографічний опис:Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособностиот проявлений темперамента/Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102; Наукометричні БД:Copernik
Бібліографічний опис:Новицкий Ю.В. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik
2017-2018
Бібліографічний опис:Новицький, Ю. В. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Новицкий, Ю. В. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа / Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Новицкий, Ю. В. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / Новицкий, Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 2. – С. 66–70. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 ; Наукометричні БД:Copernik; мова публікації – російська
Бібліографічний опис:Новицкий, Ю. В. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198; Наукометричні БД:Copernik; мова публікації – російська.
Бібліографічний опис:Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов внести Новицкий, Ю. В. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов , 26-27 февраля 2018 г., – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), часть 5. – С. 104–107. URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305; мова публікації – російська.
2018-2019
Бібліографічний опис:2. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 2. – С. 116–121. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Новицкий, Ю. В. Гендерные особенности выносливости студентов в психофизиологических проявлениях / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 3. – С. 27–31. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26788; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Новицкий, Ю. В. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Гаврилова Надежда Михайловна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 77–81 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.; Url - ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Новицький Ю.В. Формально-динамический профиль студенток технического университета./ Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(49), ч. 8 - С. 66 - 71.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27870; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Детермінаційні відносини проявів особистості в формуванні культури здоровя студентської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 15. ВипЗК 1 (70) 16.- 2016. - С. 115-119.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності/Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.// К: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2016. - Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - Випуск 44. - с. 127 -131.; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Легка атлетика-фітнес [Елекронний ресурс]: навч. посібник для студентів всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського Кількість авторських аркушів: 7.6 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-09-16 Номер протоколу: 1 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44515 (підтверджено)

Публікації

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, віднесених до Q4

2021-2022
Бібліографічний опис: CADETS’ PHYSICAL HEALTH AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE DURING COMBAT SPORT TRAINING/Wiadomości Lekarskie monthly journal.VOLUME LXXV, ISSUE 6, JUNE 2022,Wydawnictwo Aluna - p.1500-1505 DOI: DOI: 10.36740/WLek202206113 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні (підтверджено)