Прус Надія Михайлівна

Прус Надія Михайлівна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність – фахівець з області фізичного виховання і спорту.

Посада: Cтарший викладач.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя,легка атлетика-фітнес

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації на базі КПІ ім.ігоря Сікорського.03.11-03.12.2021р.

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/pnm8

Поштова скринька: prus.nadiy#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Самоконтроль при заняттях фізичним фихованням у вищому навчальному закладі/ Вісник Чернігівського державного педуніверситету/ Випуск 81, Чернігів-2010
Фізичний розвиток студентів як прояв фенотипічної адаптації до сучасних соціально-економічних умов/ Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді/ Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів-2010
Спорт як засіб формування моральних якостй/ Матеріали IV-ї всеукраїнської науково-практичної конференції, Донецьк -2011
2011-2012
Відмінні риси побудови оздоровчого тренування. Прус Н.М., Ускова С.М. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка вип. 91, Чернігів 2011 с.378-380
2013-2014
Навчання виконанню бігових легкоатлетичних дисциплін студентів. Прус Н.М., Гаврилова Н.М./ Вісник Чернігівського НПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип. 112, том 4, серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Чернігів - 2013. 75-77.

міжнародних в Україні

2011-2012
Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму/ Особенности женского организма занимающихся бегом. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної коніеренції, Запоріжжя 2011р. с.128-129

закордонних

2012-2013
Особенности физического развития студенток. Мохунько О.Д., Прус Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.124-127
2013-2014
Влияние оздоровительного бега на организм человека. Прус Н.М., Ускова С.М. /Материали IХ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Vedecky prumysl evropskeno kontinentu-2013", -Dil 36, Vystavba a arhitektura. Telovychova a sport.: Praha. Publishing House "Education and Science", с.54-58
2014-2015
Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355
Вплив занять легкою атлетикою на показники фізичних якостей студентіві. Прус Н.М., Ускова С.М., Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa prezestrzen europy-2015" Volume 20. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.41-43
2015-2016
Бібліографічний опис:Файнберг Б.А., Прус Н.М. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Прус Н.М.,Ускова С.М. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Прус Н. М. Значение некоторых нагрузок и режимов для здоровья.// Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2016. P. 68-72 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17 ; Мова публікації:українська

інших

2013-2014
Вплив фізичних навантажень на здоров"я студентів НТУУ "КПІ". Шевцов В.І., Прус Н.М. (тези) / VIII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасних наук" (збірник), Польща, 2013. с.17-18

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.- С.133-136 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.- С.128-133 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Прус Н. М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.- С.114-117 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Прус, Н. М. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту. Прус Н.М. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.153-158. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27867 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Прус Н.М. Ускова С.М. Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.88-94. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Прус Н.М., Ускова С.М. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни.//Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70 URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н.М., Скибицкий И.Г. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 31-35 URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н.М., Ускова С.М. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13 URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2018-2019
Бібліографічний опис:Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395; Мова публікації:західноєвропейська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Особливості фізичного виховання студентів на сучасному етапі розвитку суспільства. Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Випуск 5 (136) 2021 стор. 88-90 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (88 - 90)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: «Вивчення рівня мотивованості студентів до занять фізичною культурою» (НПУ ім.М.П.Драгоманова 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Погляди на особливості розробки навчальних матеріалів для занять силовою гімнастикою для студентів технічних спеціальностей (НПУ ім.М.П.Драгоманова 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Бібліографічний опис:Фізичне виховання.Легка атлетика-фітнес(Єлектронний ресурс):навч.посіб.для студ.всіх спеціальностей/КПІ ім.Ігоря Сікорського Кількість авторських аркушів: 7.6 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-09-16 Номер протоколу: №1 Примірник надано до бібліотеки у: - паперовій формі (підтверджено)