Результати висування кандидатур на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського

05 квітня 2024 року на виконання розпорядження ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №РП/95/24 від 14.03.2024 «Про висунення претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора» на засіданні кафедри трансляційної медичної біоінженерії відбулось обговорення кандидатур претендентів на посаду ректора та за результатами таємного голосування ухвалено:

  • проректора з науково-педагогічної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., професора кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, Жученка Олексія Анатолійовича
  • завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів ПБФ, д.т.н., професора, голови профкому співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського Безуглого Михайла Олександровича.

Витяг з протоколу