Сабіров Олександр Сергійович

Освіта: Національний технічний університет України „КПІ”. Спеціальність – фізичне виховання. Кваліфікація – викладач фізичного виховання, майстер спорту з регбі.

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/sos115

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
Роль особистісно-орієнтованого підходу у професійній підготовці фахівців з фізичної культури/ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, Вид-воНПУ ім.М.П.Драгоманова, - К.: 2011, серія 15 , вип.11, с.289-292
Актуалізація оздоровчих вимірів у сучасній освіті/ Збірник тез. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 2011р.) вип.4, том 1. с.327-328
Нові підходи системи відбору студентів вищих навчальних закладів до секції регбі/ Науковий вісник ВНУ ім.Лесі Українки, вип. 10, 2012. С.4
2012-2013
Сучасні вимоги системи відбору вищих навчальних закладів до секції регбі.Сабіров О.С., Денбновецький Л.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 5(30) с.266-269
Становлення та розвиток регбі в Україні. Сабіров О.С., Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. серія: Фізичне виховання і спорт, вип.7, Луцьк 2012.

закордонних

2013-2014
The state of physical and psychological components of health in the quality of life the university students. Anatolij Tsos,Anatolij Homych, Oleksandr Sabirov. Cztowiek i Zdrowie. Human and Health.Poprzednio Rozprawy Naukowe/ Formerly Akademic Dissertations. ISSN 2082-7288. Tom / Volum VII Number/ I ssue 2. Rok/ Year 2013. Czasopismo naukewe / Scientific journal. Kwartalnik/ Quarterly. c.8-12
2015-2016
Бібліографічний опис:Сабіров О.С. Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі.//Journal of Education, Health and Sport/Radom University in Radom, Poland, Volume 5,№3 2015,Radom,2015. - P.325-334; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Сабіров О., Цьось А., Бергер Ю. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 3(31), Луцьк: 2015 - С. 202-210; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сабіров О., Пантік В., Гац Г. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 3(35), Луцьк: 2016 - С. 60-65 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сабіров О., Пантік В., Шевчук А. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Сабіров Олександр Історичні особливості розвитку регбі в Україні.//Фізична активність і якість життя людини (текст):збірник тез. доп. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-24 травня 2018)/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, Луцьк: 2018 - С. 76; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри. Сабіров О.С. Фізична активність і якість життя людини: прогр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 червня 2019р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 9с.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Олександр Сабіров, Василь Пантік Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами./Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 1(41), Луцьк: 2018 - С. 36-45 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання

монографій з грифом університету

2017-2018
Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. /Анатолій Цьось та ін./наук. ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.- Луцьк :Вежа-Друк, 2018. -312с. українською мовою; Ухвалено методичною радою № 17; дата 29.11.2017