Саламаха Олександр Євгенович

Саламаха Олександр ЄвгеновичОсвіта: Національний технічний університет Украини “КПІ”, Факультет фізичного виховання та спорту, спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: викладач фізичного виховання.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Факультет фізичного виховання та спорту, спеціальність фізичне виховання, кваліфікація: магістр фізичного виховання, викладач теорії та методики физичного виховання.

Посада: Старший викладач.

Звання: Майстер спорту. Міжнародний інструктор з таеквон-до. Суддя міжнародної категорії "А" з таеквон-до. Володар чорного поясу. 4-дан міжнародної федерації таеквон-до. 1-дан інститут таеквон-до Джуна Рі.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя Єдиноборства (таеквон-до, карате, кікбоксинг

Сфера наукових інтересів: Фізіологія, геронтологія, біомеханіка, здоров'я.

Підвищення кваліфікації: 1. Навчальний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського». Свідоцтво про підвищення кваліфікації; ПК 02070921/006949-21 «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle». 2. Підвищення кваліфікації в Академії цифрового розвитку на курсі "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої осіти" 03.10.2022-16.10.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації №GDTfE-03-Б-00633 Базовий рівень. 3. Підвищення кваліфікації в Академії цифрового розвитку на курсі "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої осіти" 17.10.2022-23.10.2022 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації №GDTfE-03-C-00348 Середній рівень

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/soe19

Поштова скринька: keysusha#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Функціональний стан респіраторної системи студентів, що займаються таеквондо" - Педагогіка , психологія ... №7, 2010
2011-2012
Розвиток гнучкості у студентів, що займаються у секції таеквондо, за допомогою розробленого комплексу вправ.Педагогика ,психологія та мндико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків 08.2011. С 82-87.
24."Оптимальний рівень рухової активності студентів." Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Випуск 98 ,том ІІІ серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2012 . С.270-272. Саламаха О.Є., ЩегловЄ.М.
2012-2013
Саламаха О.Е. Методика навчання карате студентів НТУУ "КПІ". / Саламаха О.Є. Науковий часопис, НПУ ім.Драгоманова, серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт), вип.3 (31) 13, 2013, - С.118-124.
Саламаха О.Е. Влияние психофизиологических аспектов на тренировочныйпроцесс студентов, занимающихся контактными видами единоборств. / Саламаха О.Є. Науковий часопис, НПУ ім.Драгоманова, серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт), вип.26, 2012, - С.97-102.
Саламаха О.Є. Умови для покращення здорового способу життя студентів. / Саламаха О.Є., Шарафутдінова С.У. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.326-328.
2013-2014
Саламаха О.Є. Проблеми формування спортивно-технічної майстерності спортсменів. / Саламаха О.Є. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.4 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.218-220.
Саламаха О.Є. Стандартизация техники и её индивидуализация в спортивных единоборствах. / Саламаха О.Є. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 13 (40)13 – С.164-172.
2014-2015
Саламаха О.Є. Дослідження специфіки змагальної діяльності та ефективності спеціальної підготовки в рукопашному бою з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 12 (55)15 – С.85-90.
О.Є.Саламаха. Підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх значення у тхеквандо. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Вип.11(52)14. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, - К.:, 2014, -С.96-99.
Саламаха О.Є.Техніко-тактична підготовленість висококваліфікованих спортсменів дзюдо. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. 10(51)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014.–С.102-105.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Організація спортивного відбору в тхеквондо. / Саламаха О.Є. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури" (фізична ультура і спорт) Випуск 8 (63) 15. -С.73-78.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Аналіз впиву інверсійних вправ та актуальність іхнього використання на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів. / Саламаха О.Є./ ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том II. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.45-48. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. До питання індивідуалізації підготовки спортсменів. /О.Є. Саламаха / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 02 (69)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.62-65.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Фізична підготовленість, фінкціональний стан серцево-судинної системи як критерій оцінки стану здоров'я студентів НТУУ "КПІ". /О.Є. Саламаха / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ТХЕКВОНДИСТОВ./ Саламаха О.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 113-116. ометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
2017-2018
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ТХЕКВОНДО НА РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ./ Саламаха О.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(30) Часть 2 Октябрь 2017 г.Переяслав-Хмельницкий -С.35-39.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23618
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВИЛЬНОЕ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. / Саламаха О.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.69-75.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23410
2018-2019
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ. / О.Є. Саламаха АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.88-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ВЛИЯНИЕ БИОТИПА ЧЕЛОВЕКА НА ТАКТИКУ В ЕДИНОБОРСТВАХ. / О.Є. Саламаха АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.72-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛЮДЕЙ. / О.Є. Саламаха АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.114-119.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І СПОРТ. / О.Є. Саламаха, Т.А. Заверуха АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.137-142.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. / О.Є. Саламаха, А.Р. Зайцева АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 2 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.6-10.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. / О.Є. Саламаха, С.В. Кириченко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(49) Часть 3 Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.123-128.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ДЫХАНИЕ В БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ. / О.Є. Саламаха, Н.С. Кравченко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.61-66.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська; у співавторстві зі студентами

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Формування правильної постави як засобу гармонійного особистісного розвитку дітей шкільного віку./ Саламаха О.Є. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 вип.3(84) 17. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 2017 -С.90-93 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ УЧНІВ ОДНОГО ВІКУ І СТАТІ НА ГОМОГЕННІ ГРУПИ./ Саламаха О.Є. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.105-109.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ЗНАЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ В ПІДГОТОВЦІ ТИХ, ХТО ЗАЙМАЄТЬСЯ ТХЕКВОНДО./ Саламаха О.Є. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.109-113.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ САМОКОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА У СПОРТИВНОМУ ТРЕНУВАННІ. / О.Є. Саламаха / ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 139 Том І. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. - С.168-171.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Використання засобів фізичної реабілітації при порушенні постави./ Саламаха О.Є. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3 К (84) 2017 -С.424-428.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. Управління процесом формування мотивації постави у дітей молодшого шуільного віку./ Саламаха О.Є. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.497-501.; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Саламаха О.Є. ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОПОРНО – РУХОВОГО АПАРАТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. / О.Є. Саламаха SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15. "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE/ PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 3 (111) 19. Kiev -С.168-171.; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Науковий часопис НПУ імені М. П, Драгоманова, серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ випуск 3 К (123) 20 Профессиональная надежность и пути физической подготовки специалиста Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (409 - 412)
2020-2021
Бібліографічний опис: Науковий часопис НПУ імені М. П, Драгоманова, серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ випуск 2 К (130) 21 ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ПАСИВНИХ СТУДЕНТІВ ДО АКТИВНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (104 - 108)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Науковий часопис НПУ імені М. П, Драгоманова, серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ випуск 11 (143) 2021 "Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні здорового способу життя студентської молоді" Саламаха О. Є., Чеховська Г. Ю. с. 135-138. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/609 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Науковий часопис НПУ імені М. П, Драгоманова, серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ випуск 1 (145) 2022 "Психолого-педагогічні аспекти зміцнення здоров’я студентів на основі розвитку мотивації до занять фізичною культурою" Саламаха О. Є. с. 93-96. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/677 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Основи прикладної техніки східних бойових мистецтв – карате, таеквон-до. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів Кількість авторських аркушів: 4.35 Відсоток участі: 100 (загалом авторів: 1) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41508 (підтверджено)