Шарафутдінова Санія Умяровна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури (1978). Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація:Тренер-викладач фізичного виховання."

Посада: Старший викладач.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя. Складно-координаційні види спорту(фітнес-мікст.)

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/hsu1

Поштова скринька: sania57.kiev#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Аналіз застосування народних рухливих ігор у туристичній галузі фізичного виховання дітей і молоді.
М`язовий кровообіг у кваліфікованих спортсменів швидкісно-силових видів легкої атлетики
Дослідження використання психосоматичних засобів трипільської культури у туризмі.
2011-2012
"Насосна функція серця кваліфікованого боксера". Актуальні проблеми фізичної культури та спорту, м.Київ, 2011, с.39-44, Шарафутдінова С.У., Ященко А.Г.
"Корегування психологічних якостей студентів засобами фізичного виховання". Вісник ЧНПУ, м.Чернігів Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. Вип.91, т.1, 2011, с.441-443, Шарафутдінова С.У., Тимко І.І.
2012-2013
Шарафутдінова С. У.Вплив тренувальних навантажень на ударний об'єм крові кваліфікованого боксера./ Шарафутдінова С. У., Майданюк О.В. Науково-теоретичний журнал "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2012, вип.24, №2. м.Київ, Державний науково-дослідний інститут Фізичної культури і спорту. - С. 60-64
Шарафутдінова С.У. Умови для покращення здорового способу життя студентів. / Саламаха О.Є., Шарафутдінова С.У. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.326-328.
2013-2014
Шарафутдінова С.У. Особливості фізичного розвитку студенток. / Шарафутдінова С.У. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.350-352.
Шарафутдінова С.У. Адаптаційні зміни серцево-судинної системи кваліфікованих лижників. / Шарафутдінова С.У., Майданюк О. Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Вип. 29 № 1. Київ- 2014.- С. 45-50.
Шарафутдінова С.У. Особливості використання вуглеводів у практиці підготовки спортсменів. / Шарафутдінова С.У., Вдовенко Н., Іванова А. Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Вип. 29 № 1. Київ- 2014.- С. 40-45.
2014-2015
Шарафутдінова С.У. Дослідження нервово-мязового стомлення у кваліфікованих спортсменів за допомогою методу поверхневої електроміографії. / С.У. Шарафутдінова, І. Складанівська Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Вип. 31 № 3. -К.:, 2014. - С. 30-35.
Шарафутдінова С.У. Аналіз та перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків спортивного харчування. / С.У. Шарафутдінова, Н. Вдовенко. Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Вип. 31 № 3. -К.:, 2014. - С. 22-29.
Шарафутдінова С.У. Адаптаційні зміни серцево-судинної системи кваліфікованих лижників. / С.У. Шарафутдінова. , Майданюк О.В. Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Вип. 31 № 3. -К.:, 2014. - С. 22-29.

міжнародних в Україні

2011-2012
"Особливості формування координації рухів студенток під впливом занять оздоровчими видами гімнастики". матер. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції міжн. участю. 2012. м.Львів, ЛУДК, с.146-151, Шарафутдінова С.У., Козлова Т.Г.
"Психосоматичні здоров`язберегаючі технології у туристичній і рекреаційній галузях". Материалы VIII Международной научно-практической конференции, "Инновационные технологии в образовании". т.1, г.Симферополь-Ялта,: сб.стат. Ялта 15-17.09.2011, с.206-207, Шарафутдинова С.У., Твердохлеб О.Ф.

закордонних

2012-2013
Шарафутдинова С.У. Пути привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом. / Кузьменко В.А., Шарафутдинова С.У., Материалы I Международной научно-практичной конференции (25.04.2013) Россия, г.Череповец, С.223-226.
2013-2014
Шарафутдінова С.У. Вплив фізичного виховання на формування психологічних якостей студентів. / Смовженко А.М.Шарафутдінова С.У. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 38. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.3-7
2014-2015
Шарафутдинова С.У. Вплив фізкультурно-спортивних заходів на здоровья студентів ВНЗ. / С.У. Шарафутдінова, І.Ю.Захарова MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.52-56.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. КРОВОПОСТАЧАННЯ М’ЯЗІВ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ. / Олександра Хробатенко, Ганна Осипенко, Санія Шарафутдінова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Випуск 35, No 1 -С.18-21.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. Композиційний склад тіла стулентів та можливості його корекції з використанням спеціалізованих продуктів харчування. / Анна Іванова, Наталія Вдовенко, Санія Шарафутдінова. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. Вип. 34. № 2. -С.18-22.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ / Наталія Вдовенко, Анна Іванова, Санія Шарафутдінова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Випуск 35, No 1 -С.11-17.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ./ Шарафутдінова Санія Умярівна, Іванюта Наталія Вікторівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.97-100. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. Індивідуальний підхід на практичних заняттях з фізичного виховання з урахуванням типу статури студентів. / Тетяна Козлова, Санія Шарафутдінова, Наталія Гаврилова, Наталія Іванюта Журнал 'Актуальні проблеми фізичної культури і спорту' ВИПУСК 37 (3) 2016 p. -С.55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ВПЛИВ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ BODI FLEX НА КОРЕКЦІЮ ФІГУРИ СТУДЕНТОК. / Санія Шарафутдінова, Тетяна Козлова, Наталія Іванюта, Наталія Гаврилова Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2016. – № 37 (3). -С.59-61.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Шарафутдінова Санія Умярівна, Пархомчук Володимир Сергійович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 171-175.;Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2017-2018
Бібліографічний опис:Шарафутдінова С.У. Оцінка реакції організму на фізичне навантаження. / Шарафутдінова С.У."АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г. -С.116-122.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23549
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА У СТУДЕНТОК З Х-ТИПОМ СТАТУРИ. / Шарафутдинова С.У. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г.-Переяслав-Хмельницький; -С.118-122.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23539
2018-2019
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ. / С.У. Шарафутдинова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.144-149.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ. / С.У. Шарафутдинова АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.87-91.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ CТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ШЕЙПІНГУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. / С.У. Шарафутдинова, А.В.Генсіцька АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(48) Часть 3 Апрель 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий, -С.91-97; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

включених до переліку наукових фахових видань України

2017-2018
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. Можливості використання функціональних продуктів у практиці спорту./ Шарафутдинова С.У.,Гусарова А.,Вдовенко Н., Сеногонова Г. Український журнал медицини та спорту. Том 3 № 4 (13) 2018 р.; Київ -С.226-229. (фахове видання); Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шарафутдинова С.У. Закономірності акліматизації кваліфікованих спортсменів при зміні часових поясів у східному напрямку. / Олена Майданюк, Наталія Вдовенко, Ігор Марунчак, Санія Шарафутдінова, Лариса Колодяжна, Наталія Поліщук, Леонід Матата Актуальні проблеми фізичної культури і спорту.; Київ – 2017. − No 38 (1). − С. 17 - 28. ; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Вдовенко Н., Осипенко Г., Пугач А., Шарафутдінова С. НАПРЯМИ КОРЕКЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОГО СКЛАДУ ТІЛА ДЗЮДОЇСТІВ. Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, No 2 (24). С. 218-223. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (218 - 223)
2020-2021
Бібліографічний опис: Вдовенко Н. В., Майданюк О. В., Імас М. Є., Шарафутдінова С. У. Аналіз взаємозв'язку композиційного складу тіла та рівня функціональ- ної підготовленості футболістів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, №5 (27). С.313-317 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (313 - 317)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Бойко Г.Л., Козлова Т.Г., Шарафутдінова С.У. ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 58-62. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні