Шишацька Валентина Іванівна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1976р. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація: „ Викладач-тренер".

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/hvi18

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Гнучкість у фізичному розвитку студентів вузу". Бурлака І.В., Шишацька В.І.
2011-2012
Вдосконалення процесу підготовки студентів навчального відділення спортивної гімнастики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 91. Смовженко А.М., Шишацька В.І.
Аеробні вправи в оздоровчих заняттях. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 91. Гаврилова Н.М., Шишацька В.І.
2012-2013
Шишацька В.І. Значення координації рухів у спортивних іграх. / Бурлака І.В., Шишацька В.І. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.98-100.
Шишацька В.І. Особливості проведення навчального заняття зі спортивної гімнастики у технічному ВНЗ. / Смовженко А.М., Шишацька В.І.Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.362-364.
2013-2014
Шишацька В.І. Загальні основи техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах. / В.І.Шишацька, А.М.Смовженко Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.4 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.241-243.
Шишацька В.І. Формування спортивної культури особистості студентів на заняттях з фізичного виховання. / В.І.Шишацька, Є.М.Щеглов. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.1 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.350-352.

закордонних

2012-2013
Шишацька В.І. Гибкость в физическом развитии студентов вуза./ Шишацька В.І., Смірнов К.М., г.Череповец, Череповецкий государственный университет, Матер. І Междунар.научно-практической конференции (25.04.2013 р.), 2013 р., С.245-249.
Шишацька В.І. Результаты сдачи теста на развитие быстроты учеников лицея НТУУ"КПИ"/ Шишацька В.І., г.Череповец, Череповецкий государственный университет, Матер. І Междунар.научно-практической конференции (25.04.2013 р.), 2013 р., С.267-270.
2013-2014
Шишацька В.І. Розвиток креативності студентів за допомогою ігрових видів спорту./ Бурлака І.В., Шишацька В.І. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura I sport. ,/Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.57-60
2014-2015
Шишацька В.І. Засоби і методи розвитку фізичних якостей студентів. /В.І. Шишацька, І.І.Тимко MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.73-77.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ УЧЕНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ. Збірник наукових праць за матеріалами ІX міжнародної науково–методичної конференції. 27.11.2015 р. м.Харків; Національна академія Національної гвардії України, -С.276-280; Мова публікації:російська.

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 179-182.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ГІМНАСТИКИ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С.104-107. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ГАРНОЇ ПОСТАВИ СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ ГІМНАТИКИ – ОСНОВИ ЗДОРОВЯ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 176-178. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ РУХЛИВОСТІ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницький-С.149-152.; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23520
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ ПРИ ВИКОНАННІ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. м.Переяслав-Хмельницький -С.152-155.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23519
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. СТРИБКИ ЗІ СКАКАЛКОЮ ЯК ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. м.Переяслав-Хмельницький -С.155-159.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23521
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВПРАВАМ З ГІМНАСТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.121-124.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23427
2018-2019
Бібліографічний опис:Шишацька В.І.ВЗАЄМОДІЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / В.І.Шишацька АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.165-169.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗМАГАНЬ З ГІМНАСТИКИ. / В.І.Шишацька АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.187-191.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Шишацька В.І. КОЛОДА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ СНАРЯД. / В.І.Шишацька АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.162-165.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 478,61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 3 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2019-05-30 Номер протоколу: №9 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932 (підтверджено)
2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивна гімнастика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41115 (підтверджено)
Бібліографічний опис: Основи здорового способу життя: оздоровчі фітнес програми [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140 Зеніна І. В., Шишацька В. І., Добровольський В. Е. СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА, ЯК БАЗОВИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (59 - 62)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140 Шишацька В. І., Добровольський В. Е., Сога С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (131 - 134)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Абрамов С. А., Шишацька В.І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Мова українська Стор. 17-20 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова СЕРІЯ 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3(148)2022 (березень 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 3. Хоміцька В.М., Шишацька В.І. Прояви рівня тривожності у студентів перших та випускних курсів Мова українська Стор. 440-444 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова СЕРІЯ 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3К(147)2022 (2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Abramov S., Shishatska V. «Increasing motor activiti of students by means of physical education in higher education institutions. (Абрамов С. А., Шишацька В. І. Підвищення рухової активності студентів засобами фізичного виховання у закладах вищої освіти) Мова АНГЛІЙСЬКА Стор. 7-10 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова СЕРІЯ 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 1(145)2022 ( січень 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні