Смірнов Костянтин Миколайович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1977р. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/skm15

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Оптимизация физической подготовки студентов.
Організація і проведення занять фізичними вправами зі студентами університету, які не вміють плавати. Фахове видання "Педагогічні науки" "Фізичне виховання і спорт" Науковий часопис серія 15. Вип.11 Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
2011-2012
"Обгрунтування комплексу заходів, які направлені на формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання", НУБіП України, 2011 - за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25.11.2011, С.60-67, Зеніна І.В., Смірнов К.М., Черевичко О.Г., Щеглов Є.М.
"Визначення типу саморегуляції кровообігу студентів". Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету. вип.91, том 1,серія С.267-270,"Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт". Чернігів, 2011.Лукачина А.В., Смірнов К.М.
"Оптимальна рухова активність студентів ВНЗ". Вісник Черніговського національного педагогічного університету, вип.91, том 1. С. 360-362.,Чернігів, 2012. Пелипейко О.П.. Смірнов К.М.
"Змагання з видів спорту серед студентів ВНЗ". Вісник Черніговського національного педагогічного університету, вип.98, том 3. С.309-312.,Фабро Г.О., Смірнов К.М.
2012-2013
Смірнов К.М. Доцільність застосування сучасних технологій у викладенні фізичного виховання в ВУЗі. / Смірнов К.М., Черевичко О.Г. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.106-108.
Смірнов К.М. Здатність студентів адаптуватись до умов навчання в сучасному ВУЗі. / Смірнов К.М., Черевичко О.Г. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.102 Т.І . – Чернігів: ЧНПУ, 2012.- С.359-361.
Смірнов К.М. Плавання як засіб оздоровлення організму. / Черевичко О.В., Щеглов Є.М., Смірнов К.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 23., – С.97-100.
2013-2014
Смірнов К.М.. Використання занять з плавання для оздоровления студентов. / Черевичко О.Г., Смірнов К.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.325-327.

закордонних

2012-2013
Смірнов К.М. Гибкость в физическом развитии студентов вуза, /Смірнов К.М., Шишацька В.І., І Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні проблеми екології та здоров"я людини",Череповець, 25.04.2013, С.245-249
2013-2014
Смірнов К.М. Основні напрямки фізичної підготовки студентів у плаванні. / Смірнов К.М. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 38. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.47-50
2014-2015
Смірнов К.М. Результати тестування рівня розвитку гнучкості в студентів-першокурсників. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.98-103.
Смірнов К.М. Ефективність виконання тестів з фізичної підготовки студентами ВНЗ. / К.М. Смірнов MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.64-68.
Смірнов К.М. Технічна підготовка студентів у плаванні. / К.М. Смірнов MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.60-64.
Смірнов К.М. Мотивація особистості студента до фізичної активності. / К.М. Смірнов MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.55-59.
Смірнов К.М. Вплив фізичної культури і спорту на соціологічний розвиток студентів ВНЗ. / К.М. Смірнов, М.І. Кузьмінова MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "WYKSZTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC 2014". 07-15 грудня 2014 року. Volume 21. Fizyczna kultura I sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.34-38.

інших

2012-2013
Смірнов К.М. Розвиток оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів технічних спеціальностей. / Зеніна І.В., Смірнов К.М. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді.25-27 жовтня. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – С. 252-256.

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. / Щеглов Євген Михайлович, Смірнов Костянтин Миколайович, Антонюк Олександр Васильович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 183-188.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. ПОПУЛЯРНІ ВОДНІ ВИДИ СПОРТУ В УКРАЇНІ / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Випуск 2(34) Частина 8. Лютий 2018 р., Збірник наукових праць. Друкується щомісячно з червня 2015 р., Україна, м. Переяслав-Хмельницький, 2018, -С.195-200.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23682
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. ПРИКЛАДНІ ВИДИ ПЛАВАННЯ / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Випуск 2(34) Частина 8. Лютий 2018 р. Збірник наукових праць. Друкується щомісячно з червня 2015 р., Україна м. Переяслав-Хмельницький, 2018, -С.200-205.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23683
2018-2019
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ. / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.131-136.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.136-141.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Смірнов К.М. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.141-146.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Застосування ігрового методу при початковому навчанні дітей плаванню в умовах поглибленого басейну./ В.В. Зубко, Парахонько В.М., Смірнов К.М. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0 України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип.28 (1-2020). Київ: Міленіум, 2020. -С.136-144. (Index Copernicus), категорія Б. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 9 (136 - 144)
2020-2021
Бібліографічний опис: Смірнов К.М. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТІВ ЗВО, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ./ Дакал Н. А., Черевичко О. Г., Смірнов К. М. НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 4 (134) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (36 - 39)
Бібліографічний опис: Смірнов К.М. FEATURES OF TEACHING SWIMMING TECHNIQUES OF STUDENTS AT DIFFERENT STAGES OF TRAINING ./ Dakal N., Smirnov K., Cherevиchko O. НАУКОВИЙ ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 5(136) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2021 99 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (9 - 12)
Бібліографічний опис: Смірнов К.М. Особливості ситуаційної та особистісної тривожності студентів ЗВО /Дакал Н.А., Черевичко О.Г., Смірнов К.М. , Зубко В.В. Серія 15 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) Випуск 6 (137) 21Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (50 - 53)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Черевичко О., Зубко В., Смірнов К." ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 3К(147) 22. Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2022 -С.162-167." Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Дакал Н., Смірнов К.ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ. ЧАСОПИСНАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Серія 15НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт)Випуск 4(149) 22Київ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова2022 -С.47-49. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Дакал, Н., Черевичко, О., Смірнов, К., & Зубко, В. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (3(148), 37-40. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. Кількість авторських аркушів: 10.8 Відсоток участі: 10 (загалом авторів: 9) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507 (підтверджено)