Сога Сергій Михайлович

Освіта: Національний університет фізичного виховання і спорту України, Спеціальність: "Фітнес та рекреація". Кваліфікація:магістр з фітнесу та рекреації".

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/ssm47

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
закордонних
2013-2014
Сога С.М. Оценка физического развития, функционального состояния и физического здоровья мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся спортивным туризмом./ Сога С.М. Материалы III международной научно-практической конференции. - Екатеринбург: РГППУ, 28.03. 2014, - С.154-162
Сога С. М. Особенности физического развития организма детей младшего школьного возраста подготовительной и специальной медицинских групп. / Сога С.М. Міжнародна науково-методична конференція "Актуальные проблемы современных наук". 07-15 июня 2014 року. Volume 40. Fizyczna kultura I sport. Techiczne nauki. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.47-50

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Сога С.М. КРОС – ПОХІД ЯК ЗАСІБ ФІЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ / С. М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(23) Часть 7. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года -С.70-74.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сога С.М. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ. / С. М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 126-129.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Сога С.М. РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ПОДОЛАННЯ ДИСТАНЦІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ СКЛАДНОСТІ В СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМІ. / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года м.Переяслав-Хмельницький-С.122-127.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23767
Бібліографічний опис:Сога С.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ. / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11(31). Часть 3. Ноябрь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года, Переяслав-Хмельницький -С.65-69.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23770
Бібліографічний опис: Сога С.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ТЕХНІКИ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ У СПОРТИВНОМУ (ПІШОХІДНОМУ) ТУРИЗМІ. / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года, Переяслав-Хмельницький -С.134-138.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23766
2018-2019
Бібліографічний опис:Сога С.М. (Київ, Україна) ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА В СПОРТИВНОМУ (ПІШОХІДНОМУ) ТУРИЗМІ./ С.М. Сога, Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав- Хмельницкий, 2018. - Вып. 12(44), ч. 2 – 156 с.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сога С.М., Добровольський В.Е. СКЕЛЕЛАЗІННЯ ЯК ВИД РЕКРЕАТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. / С.М. Сога, Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав- Хмельницкий, 2018. - Вып. 12(44), ч. 2 – 156 с.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сога С.М., "Скелелазні інтерактивні тренажери та їх застосування в навчальному процесі"/С.М Сога, Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(49), ч. 3 – 210 с.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сога С.М., "Травматизм в скелелазінні"/ С.М. Сога, Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(49), ч. 3 – 210 с.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Спортивний туризм [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Михайленко В. М., Сога С. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 695 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 50 с. – Назва з екрана. Кількість авторських аркушів: 2.27 Відсоток участі: 50 (загалом авторів: 2) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41107 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти з використанням теренкуру і туризму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 1 (129) Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (104 - 107)
Бібліографічний опис: Технологічний підхід до формування інноваційного комплексу туризму у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130). Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (108 - 111)
Бібліографічний опис: Комплекс засобів спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 (133) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (116 - 119)
Бібліографічний опис: Вплив засобів фізичного виховання на формування морально – вольових якостей студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 4 (133) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (116 - 119)
Бібліографічний опис: Дослідження індивідуальної рухової активності студентів вищих навчальних закладів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (131 - 134)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. The influence of physical education classes on the formation of moral-voluntary qualities of higher education acquires // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с.14-17. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Soha S., Dobrovolskyi V., Mykhailenko V. Peculiarities of the Influence of sports games on the development of physical qualities of students during section classes // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – с.8-11 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні