Сиротинська Олена Каленівна

Освіта:Національний технічний університет України «КПІ», 2009 р., спеціальність: «Фізична реабілітація». Кваліфікація:викладач-фахівець з фізичної реабілітації."

Посада: Старший викладач.

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/sok6

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
"Самовиховання засобами фізичної культури в системі професійної підготовки майбутнього фахівця технічного вищого навчального закладу" (стаття). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров"я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту", НПУ ім.М.П.Драгоманова, 10-11 березня 2011 р., м.Київ
"Потреба у фізичному самовдосконаленні і основні методики його формування у студентів" (стаття). Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України", 28-29 квітня 2011 р., м.Суми, стор.132-135.
"Отношение студенток к здоровью и здоровому образу жизни" (стаття). Збірник статей за матеріалами наукво-практичної конференції ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, 26-27 травня 2011 року, м.Ірпінь, стор. 419-425
2011-2012
«Особливості методики викладання атлетизму для студентів ВНЗ 3-4 рівня акредитації» «Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15.Науково педагогічні проблеми фізичної культури(фізична культура і спорт).Збірник наукових праць. Випуск 20. С. 95-99.Сичов С.О., Сиротинська О.К.,Панкратов М.С.
"Педагогічні умови організації занять з атлетичної гімнастики для студентів" (стаття). Збірник статей "Науковий часопис" Серія 15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури" НПУ ім.М.П.Драгоманова, м.Київ, 2012р.С.54-58. Сиротинська О.К.,Сичов С.О.,Панкратов М.С.
"Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі обов'язкових занять фізичним вихованням" (стаття). Збірник наукових праць "Фізична культура, спорт та здоров'я нації" Випуск 13 Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, м.Вінниця, 2012 р. С. 100-105. Сиротинська О.К., Сичов С.О., Панкратов М.С.
"Теорія і практика фізичного виховання", Науково-методичний журнал Донецького національного університету №1 2012 р. - "Використання засобів атлетичної гімнастики в учбовому процесі з фізичного виховання студентів технічних вузів" стор.364-371. Сиротинська О.К.
2012-2013
Сиротинська О.К, "Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студе6нтів технічних вузів" (стаття). Науковий часопис Національного педагогічного університету вмені М.П.Драгоманова, Серія №15. Випуск 23 Київ, 2012р. с.54-58 , Сиротинська О.К. Панкратов М.С.
Удосконалення фізичного виховання студенток засобами атлетичної гімнастики (стаття) "Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 5 (30) 13, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012 Київ, С. 318-322 Сиротинська О.К., Панкратов М.С.
Сиротинська О.К, Вплив атлетичних тренувань різної спрямованості на підвищення працездатності студентів (стаття) "Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 24, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012 Київ, С. 93–9, Сиротинська О.К., Сичов С.О.
Сиротинська О.К. Мотивація у фізичному вихованні студентів 1-2 курсу факультету менеджменту та маркетингу (стаття). Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія №15. Випуск 23 С.74-78
2013-2014
Сиротинська О.К. Модель формування у студенток готовності до самостійних занять фізичною культурою. / Сиротинська О.К., Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 13(40)13, – С.173-178.
Сиротинська О.К. Формування у студенток готовності до самостійних занять фізичною культурою. / О.К.Сиротинська, С.О. Сичов // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Випуск 12 (39) 13. м. Київ. - С.126-130.
Сиротинська О.К. Педагогічні умови формування у студенток готовності до самостійних занять фізичною культурою. / О.К.Сиротинська, // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Випуск 3К (45) 14. м. Київ. - С.362-365.
2014-2015
Сиротинська О.К. Наукові підходи щодо поняття готовність студенток до самостійних занять фізичною культурою. / О.К. Сиротинська // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. ЗК1(56)15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015 -С.-328-330.
Сиротинська О.К., Сичов С.О. Підвищення працездатності студентської молоді шляхом застосування силових тренувань. / Зб. наукових праць "Теорія і методика хортингу" НАПН України. м.Київ. 2014р.

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. Побудова тіла у пауерліфтингу. / О.К. Сиротинська Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 11(66)15. – С.-139-143.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. Сучасні підходи щодо формування потреби у студентів до занять фізичними вправами. / О.К. Сиротинська. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 3К 1 (70)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.167-169. ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О. Формування готовності до самостійних занять атлетичною гімнастикою (фіт хортингом) у студентів вищих навчальних закладів/ О. Сиротинська // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 124–130. ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:"Сиротинська О.К. ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ./ Сиротинська Олена Каленівна, Корнійчук Єлизавета Тимурівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницький -С. 117-120.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГАРМОНІЙНОГО ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ./ Сиротинська Олена Каленівна, Корнійчук Єлизавета Тимурівна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(25) Часть 7. Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) здается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С. 121-125; наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2017-2018
Бібліографічний опис:Сиротинська О.Ф. Етапи педагогічної реабілітації людей з серцево-судинними захворюваннями./Сиротинська О.К., Сичов С.О. Збірник наукових праць «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницький, Вип. 1 (33) частина 3, 2018. – С. 99-104.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ./ О.К. Сиротинська "АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г.Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.95-99.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23617
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ВПЛИВ ЗАСОБІВ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ./ О.К. Сиротинська "АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" ВЫПУСК 10(30) Часть 2 Октябрь 2017 г. -С.40-44.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23615
2018-2019
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. РОЗВИТОК СИЛИ М‘ЯЗІВ ТА ШВИДКІСНО СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ПОЧИНАЮЧИХ СПОРТСМЕНІВ./ О.К. Сиротинська АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.172-177.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ./ О.К. Сиротинська АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.177-183.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Сичов С.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕРГОТЕРАПІЇ ПО КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ХВОРИХ НА ДЦП ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ./ С.О. Сичов, О.К. Сиротинська АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.127-131.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сичов С.О. Превентивна фізична реабілітація серцево-судинних захворювань спортсменів силових єдиноборств./ С.О. Сичов, О.К. Сиротинська Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 10(42), ч. 6 – С. 130-134.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сичов С.О. Фізичне виховання – як дієвий фактор залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури./ С.О. Сичов, О.К. Сиротинська Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 12(44), ч. 2 – С. 35-38.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ПОПЕРЕДНЄ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОРТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТУДЕНТІВ У ПАУЕРЛІФТИНГУ./ Сиротинська О.К., Соболенко А.І. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.101-105.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ЄДИНОБОРСТВАМИ. / Соболенко А.І., Сиротинська О.К. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 10 (80) 2016. -С.120-123.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ./ О.К. Сиротинська, Соболенко А.І. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” Вип 11 (93) 17.Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова -С. 106-109.; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. Застосування атлетичних вправ для підвищення спортивної працездатності хортингістів із середнім рівнем розвитку силових якостей./Сиротинська О.К., Сичов С.О.Теорія і методика хортингу: збірник наукових праць. К.: Паливода А.В., 2016. – Вип. 6, С. 148-153.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. Атлетичні вправи для хортингістів із високим рівнем силових якостей та методи самоконтролю фізичного стану./Сиротинська О.К., Сичов С.О.Теорія і методика хортингу: збірник наукових праць. К.: Паливода А.В., 2017. – Вип. 7, С. 139-144.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сиротинська О.К. Контроль и оценка основных элементов физической подготовленности студентов высших учебных заведений на начальном этапе обучения борьбе ДЗЮДО./ Соболенко А.І., О.К. Сиротинська НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (93) 17.Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова -С. 109-112.; Мова публікації:російська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Впровадження особистісно орієнтованого фізичного виховання студентської молоді у навчальний процес / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 3 К (123) 20. – С. 301-304. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (301 - 304)
2020-2021
Бібліографічний опис: Гімнастичні вправи як засіб безопераційного лікування сколіозу у підлітків / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 К (131) 21. – С. 373-376. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (373 - 376)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: 1. Сиротинська О. К. Педагогічні засоби управління силовим фітнесом для підвищення працездатності студентів у процесі навчання / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 9. – С. 103-109. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/issue/view/13 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 2. Сиротинська О. К. Використання інноваційних педагогічних технологій для залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. – С. 365-370. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1ISzM-5Ot5GHtUwoiZNhXs1GPMBH1FgmO/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 3. Сиротинська О.К. Фізичні вправи як засіб покращення постави у студенток вищих технічних навчальних закладів / О.К.Сиротинська / Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – № 10. – С. 121-127. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні