Сироватко Зоя Вікторівна

Освіта:  Національний університет фізичного виховання і спорту України. Спеціальність "Олімпійський та професійний спорт". Кваліфікація: Магістр з менеджменту і управління фізичним вихованням і спортом

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту.

Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту (волейбол).
Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. DYNAMICS OF STUDENTS’ PHYSICAL WELL-BEING INDICATORS DURING QUARANTINE RESTRICTIONS

Підвищення кваліфікації: НМК "Інститут післядипломної освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації. - № реєстрації: 02070921/006274-21. НМК "Інститут післядипломної освіти" Свідоцтво про підвищення кваліфікації - № реєстрації: ПК 02070921/007389-22.

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/szv

Поштова скринька: szoyavolleyball#ukr.net

https://t.me/Syrovatko_Zoya

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
"Особенности становления и протекания менструальной функции у спортсменок, специализирующихся в спортивных играх". Вісник ЧНПУ, м.Чернігів, вип.98,серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, 2012, с.298-302, С ироватко З.В.
2012-2013
Сироватко З.В. Рівень фізичного розвитку і ступень статевого дозрівання юних волейболісток команди одного паспортного віку. / Сироватко Вісник. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Серия 15. Науко-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) Випуск 3 (31) 13, - С. 124-127.

закордонних

2012-2013
Сироватко З.В. Профілактика травматизму під час занять фізичною культурою і спортом в умовах НТУУ "КПІ". / З.В. Сироватко Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "NAUKOWA MYSL INFORMACYJNEJ POWIEKI 2013" 07-15 березня 2013 року, Volume 23 Budownictwo i architektura Fizyczna kultura i sport, Przemysl Nayka i studia, 2013. - C. 34-36.
2013-2014
Сироватко З.В. Специфика проведения учебного занятия по волейболу в системе обучения предмета физвоспитания в НТУУ «КПИ»/ Сироватко З.В. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Научният потенціал на света – 2013» 17-25 сентября 2013 г. Том 19 Физика. Здание и архітектура. Физическа культура и спорт. Софія «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. С.79-82;
Сироватко З.В. Значение и особенности развития ловкости у занимающихся на занятиях по волейболу в НТУУ "КПИ". / З.В. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції "NAUKOWI-PRAKTY CZNEJ KONFERENCJI" 07-15 січня 2014 року, Volume 16 Nauk biologicznych Fizyczna kultura i sport, Przemysl Nayka i studia, 2014. - C. 59-63.
Сироватко З.В. Основы обучения нападающему удару в волейбооле, на занятиях по физическому воспитанию для занимающихся на цикле волейбола в НТУУ "КПИ". /Сироватко З.В. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "ZPRAVY VEDECKE IDEJE - 2013" 27.10.2013 - 05.11.2013 р., DiL 18, Lekarstvi Telovychova a sport. Prana, Publishing House "Education and Science" s.r.o. 2013. - C. 64-68.
Сироватко З.В. Вплив фізичної культури та спорту на здоров`я людини. / Сироватко З.В. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.30-34
2014-2015
Сироватко З.В.Комплекс физических упражнений для растягивания мышц, применяемый на занятиях по волейболу для студентов 1 и 2 курсов. /З.В. Сироватко MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "PERSPETYWICZNE OPRACOWANIA SA NAYKA ITECHNIKAMI-2014". 07-15 listopada 2014 roku. Volume 17. Fizyka Budownictwo i architektura. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. С.46-50.
Сироватко З.В. Развитие физических качеств студентов средствами подвижных игр на занятиях по волейболу в НТУУ "КПИ". / З.В. Сироватко MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "PERSPETYWICZNE OPRACOWANIA SA NAYKA I TECHNIKAMI-2014". 07-15 listopada 2014 roku. Volume 14. Medycyna Fizyczna kultura i sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. С.61-65.
Сироватко З.В. Методика развития быстроты на занятиях поо волейболу в НТУУ "КПИ" . / З.В. Сироватко MATERIALS OF THE XІ INTERNATIONAL RESEARCH AND PRAKTYCE CONFERENCE "PROCEEDINGS OF ACADEMIC SCIENCE-2014". 30 august-07 september 2014 roku. Volume 3. Pedagogical sciences Physical culture and sport. Music and life. Science and Education Ltd. Sheffield. UK. 2014. С.76-79.
Сироватко З.В. Правила игры в волейбол, применяемые на занятиях по волейболу в НТУУ "КПИ". / Сироватко З.В. Матеріали за ІХ міжнародна научна практична конференция «Настоящи изследования и развития – 2015» 17-25 януари, 2015 г. Том 12. Психология и социология. Музика и живот. Физическа культура и спорт. Софія «Бял ГРАД-БГ» ООД 2015. - С.58-61.

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ЇЇ ЗАСОБИ І МЕТОДИ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11 (19). Часть 3. Ноябрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год (ежемесячно).Издается с июня 2015 года -С.111-115.Переяслав-Хмельницький; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ПРЕДИГРОВАЯ РАЗМИНКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 8(28) Часть 3 Август 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.58-63.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23774
Бібліографічний опис:Сироватко З.В.ТРЕНОВАНІСТЬ В СПОРТІ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(29) Часть 2 Сентябрь 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.99-103.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ РЕАКЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 8(28) Часть 3 Август 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.53-57.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23776
2018-2019
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ И РЕАКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ МЫШЦ. РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.106-110.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська.
Бібліографічний опис:Бондар Т. К., Сироватко З.В. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАСОБІВ АКВАФІТНЕСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ. / Бондар Т. К., Сироватко З. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К (110) 19 Київ -С.86-90.; ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ТРАВМУВАННЯ В ВОЛЕЙБОЛІ, ЇХ ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.102-106.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. КОНДИЦІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНІВ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.124-127.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сироватко З.В.УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТУДЕНТАМИ. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.133-136.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська.

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТОЧНОСТІ КИДКІВ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БАСКЕТБОЛОМ. / Єфременко В.М., СироваткоЗ.В. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 10 (80) 2016. -С.44-47.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У ВНЗ УКРАЇНИ. /Сир оватко З.В., Єфременко В.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.98-101.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ У ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. / З.В. Сироватко / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.106-108.; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23793
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПІД ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ. / З.В. Сироватко Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 1 (95) 2018.-С.68-71.; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Сироватко З.В. ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ. / З.В. Сироватко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (106) 18 Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.97-98.; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАСОБІВ АКВА ФІТНЕСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ. Бондар Т.Г/Сироватко З. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К(110)19 Київ -С.86-90. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (86 - 90)
Бібліографічний опис: ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ. / З.В. Сироватко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 12 (106) 19 Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 -С.97-101. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (97 - 101)
Бібліографічний опис: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ДО СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ. / З.В. Сироватко SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 11 (119) 19 Kiev. Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University 2019 -С.159-162. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (159 - 162)
2020-2021
Бібліографічний опис: Сироватко З. В. "ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВОЛЕЙБОЛУ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 7 (127) 20.-с.159-162. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (159 - 162)
Бібліографічний опис: Єфременко В. М. Сироватко З. В. "СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 K(131) 21.–с.141-144 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (141 - 144)
Бібліографічний опис: Сироватко З. В., Єфременко В. М. "ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ІГОР НА ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 K(131) 21.–с.370-373. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (370 - 373)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Zoia V. Syrovatko1, Viktoriia M. Yefremenko1, Larysa V. Anikeienko1, Viktor P. Bilokon1, Serhii M. Korol2,Viktor G. Riabchenko3, Vitalii M. Коshel4 1NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC UNIVERSITY”, KYIV, UKRAINE 2SUMY STATE UNIVERSITY, SUMY, UKRAINE 3ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE, CHERNIHIV, UKRAINE 4T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY “CHERNIHIV COLEHIUM”, CHERNIHIV, UKRAINE "STRENGTHENING STUDENTS’ HEALTH IN THE PROCESS OF SPORTS AND HEALTH TOURISM ENGAGEMENT" Wiadomosci Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 6, JUNE 2021. DOI:10.36740/WLek202106135 Wiad Lek. 2021;74(6):1478-1484 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 7 (1478 - 1484) (індексується в наукометричній базі: Web of Science) (Додаткові бали за SNIP/IF :0)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Сироватко З.В., Єфременко В.М. "Вплив дистанційного навчання на рухову активність студентів". Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22.-с.363-366. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1ISzM-5Ot5GHtUwoiZNhXs1GPMBH1FgmO/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Syrovatko Z., Yеfremenko V. "OPTIMIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF STUDENT YOUTH WITH THE USE OF SPORTS GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 11 (143) 21. – с.18-20. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://drive.google.com/file/d/1dwI9fBuCpEHtvhsdgJABgmOorEhNz17s/view Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Волейбол [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А., Томашевський Д. В., Довгопол Е. П. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 129 с. Кількість авторських аркушів: 6.45 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41128