Сироватко Зоя Вікторівна

Освіта:  Національний університет фізичного виховання і спорту України. Спеціальність "Олімпійський та професійний спорт". Кваліфікація: Магістр з менеджменту і управління фізичним вихованням і спортом

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту.

Викладає навчальні дисципліни: Ігрові види спорту (волейбол).
Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. DYNAMICS OF STUDENTS’ PHYSICAL WELL-BEING INDICATORS DURING QUARANTINE RESTRICTIONS

Підвищення кваліфікації: НМК "Інститут післядипломної освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації. - № реєстрації: 02070921/006274-21. НМК "Інститут післядипломної освіти" Свідоцтво про підвищення кваліфікації - № реєстрації: ПК 02070921/007389-22.

Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». (Термін стажування: 06.04.2024-12.05.2024. Серія та реєстраційний номер сертифікату: SZFL-003352)

Профілі на ресурсах: OrcidScopus, ResearchGate, Google Scholar, Intellect
E-mail: szoyavolleyball#ukr.net

Антикорупційна програма КПІ ім. Ігоря Сікорського та формування нульової толерантності до проявів корупції. СЕРТИФІКАТ.

https://t.me/Syrovatko_Zoya