Тимчик Світлана Григорівна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1982р. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація:Викладач фізичного виховання".

Посада: Викладач.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя. Силові види спорту.Фітнес-силовий тренінг. Кроссфіт.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації. Інститут післядипломної освіти НТУУ ім. І.Сікорського.

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/tsg6

Поштова скринька: s.tymchyk#kpi.ua

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
що виходять до наукометричних БД
2013-2014
Тымчик С.Г. Погрешности сборки когерентных оптических спектроанализаторов.//Сборка в машиностроении, приборостроении.- М.- 2014. - № 3. http://www/mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinostroenii_priborostro...
Тымчик С.Г. Определение динамических свойств биологических объектов регистрацией рассеянного излучения лазерным гетеродининным приемником.//Исследование в области естественных наук.- М.- Ноябрь 2013. - № 11(23) [Электронный ресурс]. URL:http://science.snauka.ru/2013/11/6412
Тымчик С.Г. Определение разрешающей способности спектроанализатора пространственных сигналов.//Современная техника и технологии.- М.- Декабрь 2013. - № 12[Электронный ресурс].URL:http://technology.snauka.ru/2013/12/2778
2014-2015
Тимчик С.Г. Современный взгляд в управлении физическим воспитанием в начальной общеобразовательной школе. Адаптация учеников 1-4-х классав. // С.Г. Тимчик // Психология, социология и педагогика. 2014. №8 [Электронный ресурс]. URL: htt: // pedagogika. snauka. ru/2014/08/3475.
Тимчик С.Г. Современные требования к системе физического воспитания в начальной общеобразовательной школе. / С.Г. Тимчик // Современная педагогика. 2014. №10 [Электронный ресурс]. URL: htt: // pedagogika. snauka. ru/2014/10/2771.
Тимчик С.Г. ПРИБОР ДЛЯ АКУПУНКТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ Тымчик С.Г.Исследования в области естестественных наук. -Июль 2014. №7 [Электронный ресурс].URL:http://science.snauka.ru/2014/07/7627.

вітчизняних фахових

2013-2014
Тимчик С.Г. Сучасний підхід в управлінні фізичним вихованням в загальноосвітньому закладі. /Тимчик С.Г. Вісник ЛНУ ім.Івана Франка (Фізична культура і спорт) .Матеріали V Всеукр.наук-практ. конф. "Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді" – Л.: Вид-во ЛПУ ім. Франка, 2014.– С.37-43

закордонних

2015-2016
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. Расчет исходных параметров первичного преобразователя / С.Г. Тимчик Современная техника и технологии. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. URL:http://technology.snauka.ru/2016/01/9323 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:BODIBILDING. Придніпровський науковий вісник , №8-2 (163) - 2016, С.29-37.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:англійська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА. ПАУЕРЛІФТИНГ / С.Г. Тимчик АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(22). Часть 4. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницький -С.150-156.; Наукометричні БД:Copernik; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕННІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ / С.Г. Тимчик, Ященко Богдан АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 9. Часть 3. Переяслав-Хмельницький -С.92-97.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. ПЕРЕВАГИ ПАУЕРЛІФТИНГУ / С.Г. Тимчик, Євлентьєв Михайло АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 9. Часть 3. Переяслав-Хмельницький -С. 97-100.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. БОДІБІЛДІНГ. ХАРЧУВАННЯ. ТРЕНУВАННЯ / С.Г. Тимчик, Суздалєв Олександр АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 9. Часть 3. Переяслав-Хмельницький -С.100-105.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. КРОСФІТ, ЙОГО ВАГОМІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА! / С.Г. Тимчик, Терещено Антон АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ VІІІ Международная научная конференция. 21-22 декабря 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 8. Часть 1. Переяслав-Хмельницький -С. 64-68.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. ДЕЛЬТОВИДНИЙ МʼЯЗ ТА ЙОГО ТРЕНУВАННЯ / С.Г. Тимчик, Сташенко Марія АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ VІІІ Международная научная конференция. 21-22 декабря 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 8. Часть 1. Переяслав-Хмельницький -С.68-74.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2017-2018
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. Атлетична гімнастика: фізичні вправи для розвитку сили в грі в бейсбол./ С.Г. Тимчик, О. Храмков Журнал "Приднепровский научный весник" Україна, м. Дніпропетровськ, 2018 р., -С.28-33; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. Тренування дівчат фітнес на заняттях фізичним вихованням на відділенні атлетичної гімнастики. / С.Г. Тимчик, Євлєнтьєв Михайло АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.101-107.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23415
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. БЕЙСБОЛ. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ В ГРІ БЕЙСБОЛ. / Тимчик Світлана Григорівна, Суздалєв Олександр ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»21-22 жовтня 2017 р. м. Переяслав-Хмельницький, Вип.8 Видається з квітня 2017 (щомісячно) -С.104-110.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
2018-2019
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. ІІ. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕНІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВЛІТКУ ./ С.Г.Тимчик, Д. Новіков АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) Часть 4. Июнь 2018 г Переяслав-Хмельницький. -С.79-82.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
Бібліографічний опис:Тимчик С.Г. І. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕНІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВЛІТКУ ./ С.Г.Тимчик, Д. Новіков АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) Часть 4. Июнь 2018 г Переяслав-Хмельницький. -С.74-79.; ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б) у співавторстві зі студентом КПІ або вченим країни ОЕСР

2020-2021
Бібліографічний опис: Тимчик С. Г. ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ НАВАНТАЖЕНЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ Й М'ЯЗОВУ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕННІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ. - Тимчик С .Г., Бриксін О. О.(ТЕФ ТА-92), Омелянчук Є. П.(ІХФ ЛА-92) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). № 5 (135) 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (128 - 132) у співаторстві: студент
Бібліографічний опис: АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ. ШКІДЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЗА ВЖИВАННЯ АНАБОЛІТИЧНИХ СТЕРОЇДІВ ТА ДОПІНГІВ.- С .Г. Тимчик, К. Ю. Жарко (ФБМІ БР-91) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) № 5 (135) 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (132 - 136) у співаторстві: студент
Бібліографічний опис: ПАУЕРЛІФТИНГ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ЗМАГАЛЬНИХ ВПРАВ.- Тимчик С .Г. Голобородько В. (ТЕФ ТВ-81)Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: -Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). № 6 (137) 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 7 (105 - 111) у співаторстві: студент
Бібліографічний опис: ВПРАВИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕННІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ. Тимчик С .Г., Дмітрієв (ФЕЛ ДП-92)- Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). № 6 (137) 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (111 - 114) у співаторстві: студент