XVІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

    17 червня представники Київського міського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України були запрошені і взяли участь у XVІ науково-методичній конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти».
    Конференцію щорічно ініціює і організовує кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки Національного авіаційного університету на чолі з її завідувачем, кандидатом наук з фізичного виховання і спорту, доцентом Іваном Івановичем Вржеснєвським.
    На початку конференції Іван Вржеснєвський всіх привітав і висловив слова вдячності за участь в роботі конференції, також були передані вітальні слова від президента Олімпійської академії України – Марії Булатової. До вітальних слів доєднався начальник Київського міського відділення КФВС МОН, кандидат педагогічних наук, доцент Сергій Бобровник, який передав слова вітання та побажання вдалого завершення навчального року учасникам науково-методичної конференції від голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України – Вадима Стеценка, а також слова вдячності завідувачам кафедр столичних вишів за активну участь студентів ЗВО у змаганнях XVI літньої Універсіади України.
    Основними темами доповідей учасників конференції стали гуманістичні ідеали та цінності олімпізму, олімпійська освіта в сучасному суспільстві, в тому числі з питань історії, філософії, психології, соціології, етики, естетики та екології; науково-методичні та організаційні основи фізичного виховання у непрофільних закладах вищої освіти: пріоритети, перспективи, проблеми організації та методики викладання; фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп у сучасному контексті, тобто оздоровчий вплив фізичного виховання. Також була приділена увага таким питанням як проблеми сучасної та спортивної підготовки, ідентифікація педагогіки рухової активності, а також інтелектуальні та мистецькі види спорту в контекстах сучасності.
    Активну участь в роботі конференції взяли: Наталія Ладогубець – декан факультету лінгвістики і соціальних комунікацій НАУ, кандидат педагогічних наук, доцент, Іван Захарчук – завідувач кафедри фізичного виховання МАУП, віце-президент Київської шахової федерації, який запропонував розвивати різні види спорту, в тому числі регбі, серед учнівської та студентської молоді в тісній співпраці з федераціями з відповідних видів спорту. Цікавими були доповіді завідувача кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту НУФВСУ, доктора біологічних наук, професора Георгія Коробейнікова та Сергія Бобровника, який запропонував впровадити олімпійську освіту у навчальні процеси закладів загальної середньої освіти.
    Серед учасників конференції були присутні головний спеціаліст Департаменту молоді і спорту КМДА, МС Світлана Міленька та ЗТУ, МСМК тренер СК «Авіатор» з регбі Вячеслав Анатолійович Козьменко.
    Слід підкреслити, що на конференції було заслухано та обговорено доповіді високого рівня підготовки, обговорення тем було жвавим та продуктивним. Кожен підчерпнув для себе щось нове та актуальне.
    Київське міське відділення КФВС МОН висловлює слова вдячності кафедрі фізичного виховання та спортивної підготовки Національного авіаційного університету і особисто її завідувачу Івану Вржеснєвському за організацію і проведення наукової конференції на високому організаційному рівні, а також співорганізаторам конференції – Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП), Олімпійській академії України і Національному технічному університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».