Єфременко Вікторія Миколаївна

Єфременко Вікторія Миколаївна

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спорту міжнародного класу з баскетболу. Чемпіонка Європи (1995 рік), п’ятиразова Чемпіонка України, Чемпіонка Болгарії (1991-1992), Чемпіонка Литви (1998-1999), Срібний призер Польщі (1999-2000).

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя; ); Ігрові види спорту (баскетбол).

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007381-22 від 01.07.2022)
2. ТОВ "Академія цифрового розвитку" за програмою “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ”, NoGDTfE-04-Б-05698 від 13.11.2022 РОКУ

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/evm3

Поштова скринька: yefremenko#yahoo.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Стаття - "Баскетбол как средство физического воспитания студентов непрофильных высших учебных заведениях "
Стаття - "Діагностика та корекція уваги студентів під час навчального процесу занять з оздоровчого баскетболу"
2011-2012
"Баскетбол в системе физического воспитания студентов в высших учебных заведений Украины", г.Чернигов, ЧНПУ, вип. 98, с.161-163, Бойко.А.Л., Ефременко В.Н., Яременко О.Н.
2012-2013
Вплив занять з оздоровчого баскетболу та шейпінгу на психофізіологічний стан студентів. / Бойко Г.Л., Єфременко В.М. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, - С.21-25.
Вплив занять з оздоровчого волейболу та шейпінгу на психофізіологічний стан студентів. / Бойко Г.Л, Єфременко В.М.,Вісник Чернігівського Національного Педагогічного Університету. "Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.", Чернігів 2013 р. -С.121-124.
2013-2014
Єфременко В.М. Динамика изменения психофизиологических показателей студентов, занимающихся баскетболом / Єфременко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 3(46)14. – С.27-31.
2014-2015
Єфременко В.М. Розвиток вольових якостей студенток вищих навчальних закладів в процесі фізичного виховання. / Єфременко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 2(55)15. – С.48-51.

міжнародних в Україні

2011-2012
"Формирование мотивации студентов физического воспитания в процессе обучения", г.Прага, вип. "Наука и технология, шаг к успешности", с.58-60, Ефременко В.Н.

закордонних

2013-2014
Єфременко В.М. Техника и тактика игры в баскетбол как основы обучения этому виду спорта студентов в рамках предмета физического воспитания. / Єфременко В.М. MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Volume 37. Fizyczna kultura і sport. Польша. Przemysl. Nayka i studia. 2014. –С.24-30
Ефременко В.М. Основные аспекты мотивации студентов з здоровому образу жизни. / Ефременко В.М. MATERИАЛИ ЗА X НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ-2014". 17-25 марта 2014 година. Т.31 Здание и архитектура. Физическа култура и спорт. Болгария. София. "Бял ГРАД-БГ"ООД. 17-25 березня 2014.С.77-83

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. Секційні заняття з баскетболу в НТУУ "КПІ". / Єфременко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. – Вип. 4(74)16. – С.27-30.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з порушеннями мови. / Єфременко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 11(66)15. – С.57-61.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. Ретроспективный анализ эффективности игровой деятельности баскетбольных команд высшей лиги Украины. / Єфременко В.М. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 11(66)15. – С.54-57.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ. / Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(23) Часть 7. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года.Переяслав-Хмельницький -С.36-40.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОРТИВНИХ ІГОР. / Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 2(22). Часть 4. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий -С. 67-71.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТОК ЇЇ ЗАСОБИ І МЕТОДИ. / Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(30) Часть 2 Октябрь 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.16-19.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23610
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКИ НАВЧАННЯ ГРИ З БАСКЕТБОЛУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ. / Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.22-28.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23611
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ВПЛИВ СПОРТИВНОГО УСТАТКУВАННЯ З РІЗНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ТЕХНІКУ ВИКОНАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ БАСКЕТБОЛУ ДІТЬМИ РІЗНОГО ВІКУ./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.43-46; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23685
2018-2019
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.49-52.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. СТРИБУЧІСТЬ У БАСКЕТБОЛІ./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.63-66.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ БАСКЕТБОЛИСТОВ./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.66-69.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. СПРИТНІСТЬ БАСКЕТБОЛІСТІВ./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.62-65.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТОЧНОСТІ КИДКІВ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БАСКЕТБОЛОМ. / Єфременко В.М., Сироватко З.В. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 10 (80) 2016. -С.44-47.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У ВНЗ УКРАЇНИ. /Сироватко З.В., Єфременко В.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 11 (81) 16 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 -С.98-101.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения работоспособности студентов. / Єфременко В.М. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 12 (94) 2017.-С.32-35.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Єфременко В.М. Физическое воспитание студенческой молодёжи в процессе занятий баскетболом./ Єфременко В.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.193-196.; Мова публікації:українська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ТЕХНІКИ ГРИ В БАСКЕТБОЛ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ./ Єфременко В.М. SCIENTIFIC JOURNAL. SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 2 (122) 20 Kiev Publishing house of National Pedaagogical Dragomanov University 2020 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (61 - 64)
Бібліографічний опис: Єфременко В.М. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ БАСКЕТБОЛУ ВІД РУХОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ./ Єфременко В.М. SCIENTIFIC JOURNAL SERIES 15 "SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / " Issue 12 (120) 19 KievPublishing house of National Pedagogical Dragomanov University 2019 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (56 - 60)
Бібліографічний опис: Єфременко В.М. БАСКЕТБОЛ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ.НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Київ 2020 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (82 - 86)
2020-2021
Бібліографічний опис: Єфременко В. М. БАСКЕТБОЛ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт)В и п у с к 7 (127) 20 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2020 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (82 - 86)
Бібліографічний опис: Єфременко В. М. Сироватко З. В. СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇС е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 3K (131) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (141 - 144)
Бібліографічний опис: Сироватко З. В., Єфременко В. М. ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ІГОР НА ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 3K (131) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (370 - 373)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Zoia V. Syrovatko1, Viktoriia M. Yefremenko1, Larysa V. Anikeienko1, Viktor P. Bilokon1, Serhii M. Korol2,Viktor G. Riabchenko3, Vitalii M. Коshel4 1NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC UNIVERSITY”, KYIV, UKRAINE 2SUMY STATE UNIVERSITY, SUMY, UKRAINE 3ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE, CHERNIHIV, UKRAINE 4T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY “CHERNIHIV COLEHIUM”, CHERNIHIV, UKRAINE "STRENGTHENING STUDENTS’ HEALTH IN THE PROCESS OF SPORTS AND HEALTH TOURISM ENGAGEMENT" Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 6, JUNE 2021 DOI:10.36740/WLek202106135 Wiad Lek. 2021;74(6):1478-1484 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 7 (1478 - 1484) (індексується в наукометричній базі: Web of Science) (Додаткові бали за SNIP/IF :13)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Бібліографічне посилання: Сироватко З.В., Єфременко В.М. "ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ" Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. 363-366 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Syrovatko Z.,Yеfremenko V. OPTIMIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF STUDENT YOUTH WITH THE USE OF SPORTS GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 11 (143) 21. – с. 18-20 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Техніка та тактика гри в баскетбол. Навчання техніці та тактиці гри у баскетбол для студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. В. Анікеєнко, В. М. Єфременко, О. М. Яременко, О. В. Кузенков, Г. О. Устименко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 127 с. Кількість авторських аркушів: 25 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42020 (підтверджено)