Зеніна Ірина Володимирівна

Зеніна Ірина Володимирівна

Освіта: Київський державний інститут фізкультури (1984)

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів: Вплив занять спортивною гімнастикою на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації НМК "ІПО КПІ ім.Ігоря Сікорського",свідоцтво "Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи MOODL".

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/ziv26

Поштова скринька: 07zenina#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Соціально-психологічні напрямки адаптації людини в сучасних умовах. // Науковий заключний звіт 2008-2011 рр. НТУУ "КПІ", МАУП, Краснодонський інститут. - 240 стор.
Зеніна І.В., Бітко С.М. Оперативний контроль за функціональним станом студентів що займаються спортивною гімнастикою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: збірник наукових праць "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - Випуск №10. - С. 317-320.
Зеніна І.В., Полухін Ю.В., Сиротинська О.К. Самовиховання засобами фізичної культури в системі професійної підготовки майбутнього фахівця технічного вищого навчального закладу. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: збірник наукових праць "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - Випуск №10. - С. 320-323.
2011-2012
Роль вестибулярной системы в поддержании статического равновесия у студентов, которые занимаются спортивной гимнастикой. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98. Том 3. с. 145-148. Зеніна І.В.
Дидактико-методологические основы профессиональной физической культуры будущих инженеров. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова. Серія 15. Випуск 18. Зеніна І.В., Полухін Ю.В. с.27-35.
Обгрунтування комплексу заходів, які направлені на формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи". Зеніна І.В.,Смірнов К.М., Черевичко О.Г., Щеглов Е.М. С. 60-67.
Классификация физических упражнений, применяемых для решения задач физического воспитания студентов, занимающихся в ВУЗе. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова. Серія 15. Випуск 18. Зеніна І.В.,Полухін Ю.В. с.62-66.
Развитие оздоровительных технологий в процессе физического воспитания студентов технического блока профессий. Фізична культура, спорт та здоров’я нації / Збірник наукових праць. – Випуск 13.- Вінниця 2012.- с. 77-81. Полухін Ю.В. Зеніна І.В.
2012-2013
Зеніна І.В. Особливості адаптації до тренувальних навантажень спортсменів-гімнастів при пролонгованій дії ефірної олії лаванди. / Бітко С.М., Зеніна І.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2012. – Вип. 20., – С.9-13.
2013-2014
Зенина І.В. Здоровье студенческой молодежи в учебно-воспитательной деятельности высшего учебного заведения. / Зеніна І.В. // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2013. – Вип. 11(38)13, – С.36-40.
2014-2015
Зеніна І.В. Основные закономерности развития показателей, характеризующих координационные способенности у детей 7- 9 лет. / І.В. Зеніна Науковий часопис. Національний пед.. університет ім.. М.П. Драгоманова. Серія № 15. "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізично культура і спорт /" 36 наукових праць / За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 12 (53) 14. –С. 46-48.

інших

2012-2013
Зеніна І.В. Роль физических упражнений в сохранении здоров’я человека. / Зеніна І.В. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді. 25-27 жовтня.Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – С.225-231.
Зеніна І.В. Розвиток оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів технічних спеціальностей. / Зеніна І.В., Смірнов К.М. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді.25-27 жовтня. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – С. 252-256.
Оценка функционального состояния вестибулярной системы в поддержании статистического равновесия у студентов. / Высник Національного тенхнічного університету України "Київський політехнічний інститут" Філософія . Психологія. Педагогіка. - К.ВПК "Політехніка", 2012. №3 (36). -С.124-129.

закордонних

2014-2015
Зеніна І.В. Методика проведения самостоятельных занятий по физическому воспитанию со студенческой молодежью. / І.В. Зеніна Материалы Х международной научно-практической конференции "Фундаментальная и прикладная науки - 2014" (30 октября - 07 ноября 2014р.). Том 17. Физическая культура и спорт. – Шеффилд. Великобритания. - 2014. – С. 98-102.
2015-2016
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Тестовые методы определения качества здоровья. / Зеніна І.В. MATERIALY XI MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICA KONFERENCE "NASTOLENI MODERNI VEDY-2015" 27 zari - 05 rijna 2015 roku. Dil 6. Matematika. Fyzika. Moderni infirmacni technologie. Technicke vedy. Vystavba a architektura. Telovychova a sport. Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. 2015 -C.73-76. ; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. РОЛЬ КООРДИНАЦИОННИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯМИ./ Зеніна І.В. / ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том I. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.107-109.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Влияние занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на показатели физической подготовленности студенток. / Зеніна І.В. / Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 01 (68)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.27-29.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ НА КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ СТУДЕНТІВ. / Зеніна І.В. ХVІІ Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 26-27 сентября 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. ВЫПУСК 9(17) Часть 2. Переяслав-Хмельницкий -С.84-81.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ. / Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года.Переяслав-Хмельницкий -С. 122-125.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ГІМНАСТІВ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Зеніна І.В. ХVІІ Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 26-27 сентября 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит – 12 раз в год ежемесячно). Издается с июня 2015 года. ВЫПУСК 9(17) Часть 2. Переяслав-Хмельницкий -С.74-77.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН НИЗКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ./ Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(29) Часть 2 Сентябрь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.69-73.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ. / Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(30) Часть 2 Октябрь 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.20-24.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23568
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ. / Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(30) Часть 2 Октябрь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года реяслав-Хмельницкий -С.25-29.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23567
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ./ Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 11(31). Часть 3. Ноябрь 2017 г. м.Переяслав-Хмельницький -С.17-21.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23781
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ СЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА./ Зенина І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(29) Часть 2 Сентябрь 2017 г.Переяслав-Хмельницкий -С.74-78.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий С.149-154.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ФОРМИ ВІДПОЧИНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГІМНАСТІВ./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.52-56. ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ./ Зенина Ирина Владимировна, Гришко Лариса Григорьевна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(41) Часть 2 Сентябрь Переяслав-Хмельницкий2018 г. -С.58-63.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРОССФИТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.72-76.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ВАЖНЫЙ БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ./ Зенина Ирина Владимировна, Гаврилова Надежда Михайловна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 11(43). Часть 5. Ноябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.67-72.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА - НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ГІНАСТОК У ВПРАВАХ НА КОЛОДІ./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.94-99.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ДО СВОГО ЗДОРОВ'Я./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.90-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Зеніна І.В., Смовженко А.М. Исследование взаимосвязей между вестибулярной и сердечно-сосудистой системами для оценки тренированости спортсменов. Фізична культура і спорт та здоров`я нації.: збірник наукових праць. Вип. 3 (22) Вінниця; Тов. "Планер", 2017. 677с.; Мова публікації:російська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ. / Зеніна І.В. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 139. Том ІІ. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. -С.229-231.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Розвиток руховихя якостей і фунуцыонального стану студентів засобами гімнастики./ Зенина І.В., Гаврилова Н.М. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 10 (92) 2017.-С.35-38.;Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Вплив ритмів руху на показники спритності у студентів, які займаються спортивною гімнастикою. / Зенина І.В., Шалда С.В. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 1 (95) 2018. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. -С.22-25; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Зеніна І.В. Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.45-47. ; Мова публікації:українська

наукове редагування видань

 

наукове редагування періодичних видань університету та монографій

 

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання: Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : І.В. Зеніна, В.Е. Добровольський, В.І. Шишацька.-Електронні текстові данні (1 файл: 478,61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 64с. Кількість авторських аркушів: 3 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2019-05-30 Номер протоколу: 9 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: http://http//ela.kpi.ua/handle/123456789/27932 (підтверджено)
2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання: Спортивна гімнастика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,265 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 1) Дата затвердження: 2021-05-13 Номер протоколу: 7 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41115 (підтверджено)
2021-2022
Бібліографічний опис: Основи здорового способу життя: оздоровчі фітнес програми [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021 Кількість авторських аркушів: 4 Відсоток участі: 33 (загалом авторів: 3) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Зеніна І.В., Кузьменко Н. В., Гаврилова Н. М. Особливості впливу занять з аеробіки на емоційний і фізичний стан студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 7 (127) 20. – с.186 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (89 - 92)
Бібліографічний опис: Зеніна І.В., Кузьменко Н. В., Гаврилова Н. М. Вплив занять фітнес-аеробікою на показники психомоторних здібностей студенток педагогічних закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 8 (128) 20. – с.196 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (71 - 74)
Бібліографічний опис: Зеніна І.В., Новікова І. В., Захарова І. Ю. . Механізми адаптації організму студентів до фізичних навантажень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 1 (129) 21. – с.140 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (34 - 37)
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Шишацька В. І., Добровольський В. Е. Спортивна гімнастика, як базовий засіб фізичної підготовленості студенток закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 (130) 21. – с.140. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (59 - 62)
Бібліографічний опис: Zenina I., Gavrilova N., Kyzmenko N. . Features of physical education of students in the conditions of distance learning. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 (137) 21. – с.141 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (19 - 22)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Вплив фізичних вправ на організм студентів.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Осмислення завдань підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – 132 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Погляди на розробку положень техніки безпеки в завданнях підготовки студентів до самостійних занять атлетизмом в умовах віддаленого навчання.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3 (148) 22. – 133 с.. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: Зеніна І.В.,Гаврилова Н. М.,Кузьменко Н. В.Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні здорового способу життя студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3К (147) 22. – 487 с. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні