Журавльов Сергій Олексійович

Журавльов Сергій Олексійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури.

Посада: Старший викладач

Звання: кандидат у майстри спорту з футболу

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя. Ігрові види спорту (футбол )

Член президіума профкому НТУУ “КПІ”, голова спортивного комплексу профкому НТУУ “КПІ

Сфера наукових інтересів: Вплив занять футболом на фізичну підготовку та функціональний стан організму людини

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації НМК "ІПО КПІ ім.Ігоря Сікорського",свідоцтво №02070921/007325-22 . за програмою "Прості засоби створення та підтримки веб-сторінки викладача"

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/zso12

Поштова скринька: s0672336789#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Особливості фрактального аналізу деяких психофізіологічних реакцій у людей з різною руховою активністю/ Збірник наукових праць №1(24) / Видавництво СНУ ім.В.Даля, Луганськ 2011
Планування навчально-тренувального процесу для студентів -спортсменів (на матеріалах футболу)/ Журнал "Фізична активність, здоров"я, спорт"/ Львів-2011
2011-2012
Периодизация круглогодичной тренировки футболистов с учетом распределения нагрузок/ Журавльов С.О., Кривенда В.С./ Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, вип. 98, том IV, Чернігів 2012. с.88-91
2012-2013
Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди. Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53
Использование различных видом массажа в системе тренировки футболистов. Кондратович А.Б., Журавльов С.О. Теорія та практика фізичного виховання. Донецький національний університет, Донецьк 2012р. с.9.
2013-2014
Розвиток фізичної якості витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних ВНЗ. Журавльов С.О., Михайленко В.М./ Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2014. с.129-135

міжнародних в Україні

2010-2011
Особливості травмування у футболі /Журнал "Фізична активність, здоров"я, спорт"/Міжнародна науково-практична конференція "Здоров"я і освіта, проблеми і перспективи" Донецьк-2011
Особлисловості адаптації к фізичним нагрузкам у хокеїстів при лангірованії дії еферної олії лованди /Журнал "Фізична активність, здоров"я, спорт"/Міжнародна науково-практична конференція "Здоров"я і освіта, проблеми і перспективи" Донецьк-2011

закордонних

2014-2015
Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75
Підвищення рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Журавльов С.О., Михайленко В.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Dny vedy-2015", -Dil 14, Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science" 2015, с.26-27
Аналіз фізичної витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вищих навчальних закладів. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов общества знаний. –Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2014. с.118-122
2015-2016
Бібліографічний опис:Журавльов С.О. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.52-55 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Журавлев С.А., Крывенда В.С. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис: Крывенда В.С.,Журавлев С.А. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Журавльов С.А. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie. Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.75-79 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Журавльов С.О. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань. / Журавльов С.О. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2018 -С. 103-107.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті «Київський політехнік»

Публікації у засобах масової інформації, у тому числі у газеті "Київський політехнік";

2019-2020
Видання: "газета "Політехнік"" Випуск № 4 від 2020-02-06 Публікація: "Різдвяні футбольні турніри в КПІ " Частка внеску:100%
Видання: "газета "Політехнік"" Випуск № 10 від 2020-03-26 Публікація: "Футзалісти КПІ: з Любліна з перемогою!" Частка внеску:100%
2020-2021
Видання: " "Київський політехнік"" Випуск № 2 від 2021-01-21 Публікація: "«Футбольний сезон відкрито!»" Частка внеску:100%
Видання: " "Київський політехнік"" Випуск № №9 від 2020-09-12 Публікація: "«Футзалісти КПІ стали другими в турнірі пам'яті Олександра Плеханова»" Частка внеску:100%
Видання: " Київський політехнік" Випуск № 12 від 2021-04-01 Публікація: "«Турнір з міні футболу пам'яті Віталія Молчанова» " Частка внеску:100%
2021-2022
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 5 від 2022-02-15 Публікація: "У традиційному футзальному турнірі переміг " Частка внеску:50%
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 6 від 2022-02-15 Публікація: "У традиційному футзальному турнірі переміг " Частка внеску:50%
Видання: "Київський політехнік" Випуск № 21-22 від 2022-07-07 Публікація: "В КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулосі 3 футбольні турніри на підтримку ВСУ" Частка внеску:50%

Публікації

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: Luskanʹ O., Kuzmenko N., Zhuravlʹov S. IMPROVING THE BENEFITS OF SELF-REGULATION OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF STUDENTS-HOCKEY PLAYERS DURING THE HOUR OF PLAYING ACTIVITY. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 5 (150) 22. C. 12-15. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48751 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні