Обезюк Тетяна Констянтинівна

Обезюк Тетяна Констянтинівна

Освіта: Український державний університет фізичного виховання і спорту (1995). спеціальність: викладач фізичного виховання, спеціаліст з фізичної реабілітації.

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу жєиття. Cкладно-координаційні види спорту (для студентів з інвалідністю та відхиленнями у стані здоров’я)

Сфера наукових інтересів: Вплив рухової активності на гармонійний розвиток здобувачів вищої освіти. Інноваційні підходи організації фізичного виховання в закладах вищої освіти. Моніторинг оцінки стану здоров'я і показників фізичної працездатності здобувачів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації: 1. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» 05.10.2020-13.11.2020 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006105-20) 2. Підвищення кваліфікації в Академії цифрового розвитку на курсі "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої осіти" 04.10.2021-18.10.2021 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації №16GW-092 3. Підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Академічна доброчеснвсть» 28.11.2022-02.02.2023 (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/007650-23)

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/otk

Поштова скринька: obezyk#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Дослідження гіпотензивного стану спортсменів і впливу ароматерапії на його корекцію / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практично конференції "Перший крок у науку". т.6. м.Луганськ- 2011
2012-2013
Вивчення рівня фізичної активності студентів вищого технічного навчального закладу. Обезюк Т.К./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку", Луганськ, 2013, Том 3, с.236-240
Взаємозв"язок психофізіологічних показників та фізичних можливостей у студентів комп"ютерних спеціальностей. Обезюк Т.К., Кураченко О.С./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 126-129
2013-2014
Вивчення динаміки вегетативної дисфункції у студентів спеціальної медичної групи в процесі занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О,С. VIII Научно-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2013, с.82-84
Досвід в провадження лікарсько-педагогічного контролю і самоконтролю у навчально-виховний процес фізичного виховання в НТУУ "КПІ". Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О,С. ІХ Научно-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2014, с.73-74
2014-2015
Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117
Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64
Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67

Публікації

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, та не мають квартилю

2021-2022
Бібліографічний опис: Rebryna A., Karpiuk I., Obeziuk T., Lyakhova N., Yefimova A., Rastorguyeva I., Kara S. (2022). Features of physical therapy of people with endocrine system pathology. Acta Balneologica, 2(168), 133-137. doi: 10.36740/ABAL202202106. Посилання на публікацію на сайті видання: https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBelneol2022i2... Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні (підтверджено)